Wykładowcy

  • Kierownictwo naukowe:
  • Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
  • Kierownictwo organizacyjne:
  • Dr n. med. Łukasz Kuncman
  • Wykładowcy

 

Konferencja naukowo-szkoleniowe

ODMIENNE TWARZE GREJA.
RADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA 
W DOBIE LECZENIA CELOWANEGO - WSKAZANIA, TECHNIKA, BEZPIECZEŃSTWO

26/27 maja 2023

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa