Wykładowcy

Wykładowcy:

 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Blamek 
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Harat 
 • Dr n. med. Maciej Harat 
 • Dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz 
 • Dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk 
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • Dr n. med. Agnieszka Skrobała 
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ślosarek 
 • Dr Bartłomiej Tomasik 

 

Sympozjum naukowo-szkoleniowe

WEWNĄTRZCZASZKOWA I POZACZASZKOWA
RADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA

12/13 kwietnia 2019

Hotel Ambasador Premium
ul. Kilińskiego 145, Łódź