Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Wewnątrzczaszkowa i pozaczaszkowa radioterapia stereotaktyczna ma coraz szersze zastosowanie kliniczne. W wielu przypadkach może skutecznie zastąpić leczenie operacyjne. Jest także atrakcyjną metodą terapii dla chorych. Może być przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych, w czasie krótszym niż standardowa radioterapia frakcjonowana. Technika ta wymaga jednak rozważnej kwalifikacji chorych oraz wyjątkowej precyzji planowania i harmonijnej współpracy całego zespołu radioterapeutycznego – lekarzy, fizyków medycznych i techników. Dla bezpiecznego przeprowadzenia leczenia stereotaktycznego niezwykle ważne jest przestrzeganie zasad ochrony promieniowrażliwych narządów krytycznych. Powyższym zagadnieniom poświęcone jest pierwsze z zaplanowanej serii sympozjum naukowo-szkoleniowe WEWNĄTRZCZASZKOWA I POZACZASZKOWA RADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA.  Do udziału w roli wykładowców przyjęli zaproszenie najwybitniejsi polscy specjaliści, mający ugruntowane doświadczenie własne w zakresie planowania i prowadzenia napromieniania stereotaktycznego. Konferencja będzie okazją do merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń.

W imieniu Komitetu Naukowego serdecznie zapraszam do udziału w Sympozjum.

prof. Jacek Fijuth