Program

Piątek, 12.04.2019

 • 13.00 – 14.00 Rejestracja uczestników, lunch
 • OUN
 • 14.00 – 14.30 Standardy i kontrowersje w zakresie SRS/FSRT przerzutów do mózgu
  - prof. Lucyna Kępka
 • 14.30 – 14.50 Strategia postępowania w przerzutach do mózgu – punkt widzenia neurochirurga
  - prof. Marek Harat
 • 14.50 – 15.20 Integracja RT stereotaktycznej i immunoterapii w przerzutach do mózgu i w raku płuca
  - prof. Lucyna Kępka
 • 15.20 – 15.40 Przerwa kawowa
 • 15.40 – 16.10 SRS przed - czy pooperacyjna w przerzutach do mózgu
  - prof. Lucyna Kępka 
 • 16.10 – 16.40 SRS/FSRT w wieloogniskowych przerzutach do mózgu
  - dr n. med. Maciej Harat
 • 16.40 – 17.10 SRS/FSRT w nienowotworowych chorobach mózgu i w nowotworach łagodnych
  - prof. Sławomir Blamek
 • 17.10 – 17.30 Przerwa kawowa
 • 17.30 – 18.00 SRS/SABR guzów przerzutowych kręgosłupa
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 18.00 – 18.40 Warsztaty: Jak ja to robię?
  - prof. Lucyna Kępka, prof. Sławomir Blamek, dr n. med. Maciej Harat, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 18.40 – 19.10 Planowanie SRS/FSRT w wieloogniskowych przerzutach do mózgu
  - dr n. med. Agnieszka Skrobała
 • 19.10 Kolacja

Sobota, 13.04.2019

 • Płuco
 • 09.00 - 09.30 Standardy i kontrowersje w zakresie SRS/SABR w raku płuca
  - prof. Rafał Dziadziuszko
 • 09.30 - 10.10 SABR w pierwotnym i przerzutowym raku płuca
  - prof. Adam Maciejczyk 
 • 10.10 - 10.50 Planowanie SABR w raku płuca
  - dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • 10.50 - 11.10 Przerwa kawowa
 • Gruczoł krokowy
 • 11.10 - 11.40 Standardy i kontrowersje w zakresie SRS/SABR w raku gruczołu krokowego
  - prof. Jacek Fijuth
 • 11.40 - 12.10 SABR w raku gruczołu krokowego
  - prof. Leszek Miszczyk
 • 12.10 - 12.40 SRS/SABR w chorobie oligometastatycznej
  - prof. Piotr Milecki
 • 12.40 - 13.00 Przerwa kawowa
 • 13.00 - 13.40 Warsztaty: Jak ja to robię?
  - prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Adam Maciejczyk, prof. Piotr Milecki, prof. Leszek Miszczyk 
 • 13.40 - 14.10 Planowanie SRS/SABR w raku gruczołu krokowego
  - prof. Krzysztof Ślosarek
 • 14.10 - 14.40 Radioterapia stereotaktyczna, ultra-hipofrakcjonowana w erze leczenia immunologicznego
  - dr Bartłomiej Tomasik
 • 14.40 - 15.10 QA w planowaniu radioterapii stereotaktycznej
  - prof. Paweł Kukołowicz
 • 15.10 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Sympozjum.

Sympozjum jest skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).