Program

Piątek, 26.05.2023

 • 13:00 Otwarcie Konferencji
 • Wykład wprowadzający
 • 13:05 – 13:25 Wykład wprowadzający
 • Radioterapia stereotaktyczna w Polsce – stan obecny, perspektywa rozwoju
 • - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
 • Sesja I Radiobiologia i fizyka medyczna
 • 13:25 – 13:45 RT stereotaktyczna i inhibitory punktów kontrolnych; mechanizm interakcji, przykłady kliniczne
  - dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • 13:45 – 14:05 „Odmienne twarze Greja” – dawki biologicznie równoważne w zależności od sposobu frakcjonowania i lokalizacji anatomicznej
  - dr n. med. Konrad Stawiski
 • Sesja II OUN
 • 14:05 – 14:25 Zasady kwalifikacji do stereotaktycznej radioterapii przerzutów do mózgu, gdzie jest granica leczenia radykalnego?
  - dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UM
 • 14:25 – 14:45 Technika i wskazania do radioterapii stereotaktycznej loży po wycięciu zmiany przerzutowej w mózgu
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 14:45 – 15:05 Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w wewnątrzczaszkowych zmianach łagodnych (oponiaki, nerwiaki nerwu słuchowego)
  - prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
 • 15:05 – 15:25 Zastosowanie radioterapii stereotaktycznej w wewnątrzczaszkowych zmianach naczyniowych
  - dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. NIO
 • 15:25 – 15:45 WYKŁAD
  -
 • 15:45 – 16:15 Przerwa
 • Sesja III Płuco
 • 16:15 – 16:35 Technika radioterapii stereotaktycznej w I i II stopniu zaawansowania NDRP
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 16:35 – 16:55 Czy połączenie radioterapii stereotaktycznej z immunoterapią to droga do zwiększenia indeksu terapeutycznego w nisko zaawansowanych nowotworach płuca?
  -
 • 16:55 – 17:15 Strategia postępowania w przerzutowej chorobie oligometastatycznej - kiedy napromieniać zmianę pierwotną? Kiedy jedynie zmiany przerzutowe?
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 17:15 – 17:35 Późne zmiany popromienne w tkance płuca po stereotaktycznej radioterapii frakcjonowanej w obrazach radiologicznych
  - prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz
 • 17:35 – 17:55 RT stereotaktyczna czy leczenie ukierunkowane molekularnie w przerzutach do mózgu w raku płuca z rearanżacją ALK
  -
 • Sesja IV Wątroba, trzustka
 • 17:55 – 18:15 Radioterapia stereotaktyczna nowotworowych zmian pierwotnych i wtórnych w wątrobie
  - dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
 • 18:15 – 18:35 Rola radioterapii stereotaktycznej w raku trzustki w ramach leczenia skojarzonego
  - prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

Sobota, 27.05.2023

 • Sesja V Nerka
 • 09:00 – 09:20 Czy jest miejsce dla RT stereotaktycznej w pierwotnym raku nerki?
  - dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO
 • 09:20 – 09:40 Aktualne możliwości leczenia przerzutowego raka nerki
 • Sesja VI Rak stercza
 • 09:40 – 10:00 Radioterapia stereotaktyczna w raku stercza; zasady planowania, wymogi techniczne, zachowanie odtwarzalności
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 10:00 – 10:20 Nowoczesna hormonoterapia w opornym na kastrację, nieprzerzutowym raku stercza nowe możliwości leczenia
  -
 • 10:20 – 10:40 Nowoczesna hormonoterapia w opornym na kastrację, przerzutowym raku stercza – praktyczny przewodnik dla onkologa radioterapeuty
  -
 • 10:40 – 11:10 Debata - Radioterapia stereotaktyczna czy brachyterapia we wznowach po radioterapii raka stercza
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek
 • Sesja VII Czerniak
 • 11:10 – 11:30 Czy jest miejsce dla RT stereotaktycznej w przerzutowym czerniaku złośliwym w dobie immunoterapii i leczenia ukierunkowanego na cele molekularne?
  - dr hab. n. med. Mateusz Spałek
 • 11:30 – 11:50 Leczenie systemowe w czerniaku złośliwym – praktyczny przewodnik dla onkologa radioterapeuty
 • 11:50 – 12:20 Przerwa
 • Sesja VIII Kości, węzły chłonne
 • 12:20 – 12:40 Zasady planowania i realizacji radioterapii stereotaktycznej w przerzutach do kości i do węzłów chłonnych; przykłady kliniczne
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Sesja IX Powtórne napromienianie
 • 12:40 – 13:00 Radioterapia stereotaktyczna przy powtórnym napromienianiu; przykłady kliniczne, planowanie, dawkowanie, wyniki
  - dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • 13:00 – 13:20 Radioterapia stereotaktyczna, brachyterapia czy protonoterapia w nawrotowych nowotworach regionu głowy i szyi
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 13:20 – 13:40 Leczenie systemowe w nawrotowych rakach regionu głowy i szyi niekwalifikujących się do operacji i powtórnego napromieniania
 • 13:40 – 13:50 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Sympozjum.

Sympozjum jest skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).