Program

Piątek, 12.04.2019

 • 13.00 – 14.00 Rejestracja uczestników, lunch
 • OUN
 • 14.00 – 14.30 Standardy i kontrowersje w zakresie SRS/FSRT przerzutów do mózgu
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 14.30 – 14.50 Strategia postępowania w przerzutach do mózgu – punkt widzenia neurochirurga
  - prof. dr hab. n. med. Marek Harat
 • 14.50 – 15.20 Integracja RT stereotaktycznej i immunoterapii w przerzutach do mózgu i w raku płuca
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 15.20 – 15.40 Leksell GammaKnife Icon – dedykowany system do radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej głowy
  - Tomasz Iwanicki
 • 15.40 – 16.00 Przerwa kawowa
 • 16.00 – 16.30 SRS przed - czy pooperacyjna w przerzutach do mózgu
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 
 • 16.30 – 17.00 SRS/FSRT w wieloogniskowych przerzutach do mózgu
  - dr n. med. Maciej Harat
 • 17.00 – 17.30 SRS/FSRT w nienowotworowych chorobach mózgu i w nowotworach łagodnych
  - prof. dr hab. n. med. Sławomir Blamek
 • 17.30 – 17.50 Przerwa kawowa
 • 17.50 – 18.20 SRS/SABR guzów przerzutowych kręgosłupa
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 18.20 – 19.00 Warsztaty: Jak ja to robię?
  - prof. dr hab. n. med Lucyna Kępka, prof. dr hab. n. med Sławomir Blamek, dr n. med. Maciej Harat, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 19.00 – 19.30 Planowanie SRS/FSRT w wieloogniskowych przerzutach do mózgu
  - dr n. med. Agnieszka Skrobała
 • 19.30 Kolacja

Sobota, 13.04.2019

 • Płuco
 • 09.00 - 09.30 Standardy i kontrowersje w zakresie SRS/SABR w raku płuca
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 09.30 - 10.10 SABR w pierwotnym i przerzutowym raku płuca
  - prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk 
 • 10.10 - 10.40 Planowanie SABR w raku płuca
  - dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • 10.40 - 10.50 Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej 
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • 10.50 - 11.10 Przerwa kawowa
 • Gruczoł krokowy
 • 11.10 - 11.30 SBRT; Future perspectives
  - dr Patrick Kupelian
 • 11.30 - 12.00 Standardy i kontrowersje w zakresie SRS/SABR w raku gruczołu krokowego
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 12.00 - 12.30 SABR w raku gruczołu krokowego
  - prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk / dr n. med. Aleksandra Napieralska
 • 12.30 - 13.00 SRS/SABR w chorobie oligometastatycznej
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 13.00 - 13.20 Przerwa kawowa
 • 13.20 - 14.00 Warsztaty: Jak ja to robię?
  - prof. dr hab. n. med Rafał Dziadziuszko, prof. dr hab. n. med Adam Maciejczyk, prof. dr hab. n. med Piotr Milecki 
 • 14.00 - 14.30 Planowanie SRS/SABR w raku gruczołu krokowego
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Ślosarek
 • 14.30 - 15.00 Radioterapia stereotaktyczna, ultra-hipofrakcjonowana w erze leczenia immunologicznego
  - dr Bartłomiej Tomasik
 • 15.00 - 15.30 QA w planowaniu radioterapii stereotaktycznej
  - prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz
 • 15.30 Zakończenie sympozjum, rozdanie certyfikatów, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Sympozjum.

Sympozjum jest skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).