Wykładowcy

 • Kierownik Naukowy:
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Wykładowcy:
 • prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
 • prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • dr n. med. Magdalena Bosak
 • prof. dr hab. n. med.  Izabela Domitrz
 • dr Jarosław Dulski
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 • prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • dr n. med. Agnieszka Matheisel
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
 • dr Sandra Modrzejewska
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
 • dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
 • dr n. med. Marta Zawadzka