Program

Piątek, 20 września

 • 09.00 – 11.00 Sesja I: Padaczka
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, 
  prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 09.00 – 09.20 Różnicowanie padaczki i niepadaczkowych zaburzeń napadowych
  - dr n. med. Agnieszka Matheisel
 • 09.20 – 09.40 Padaczki ogniskowe symptomatologia 
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • 09.40 – 10.00 Czy płeć ma znaczenie w leczeniu padaczki
  - dr n. med. Magdalena Bosak
 • 10.00 – 10.20 Leczenie padaczki A.D. 2019
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 10.20 – 10.40 Rola komórek glejowych w padaczce
  - dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor
 • 10.40 – 11.00 Zonisamid - jego miejsce w leczeniu padaczki
  - dr n. med. Agnieszka Matheisel
 • 11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
 • 11.20 – 13.00 Sesja II: Zagadnienie interdyscyplinarne
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Monika Białecka,
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • 11.20 – 11.40 Kiedy powinien spotkać się neurolog z kardiologiem?
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • 11.40 – 12.00 Kiedy powinien spotkać się neurolog z endokrynologiem?
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • 12.00 – 12.20 Kiedy geriatra powinien spotkać się z pediatrą? Upośledzenie umysłowe a otępienie
  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • 12.20 – 12.40 Kiedy neurolog powinien spotkać się z psychiatrą dziecięcym?
  - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 • 12.40 – 13.00 Cytykolina - zastosowanie w chorobach układu nerwowego
  - dr Jarosław Dulski
 • 13.00 – 14.20 Sesja III: Zaburzenia ruchowe
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek,
  dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 13.00 – 13.20 Pląsawice - od młodości do starości 
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 13.20 – 13.40 Zaburzenia ruchowe w chorobach autoimmunologicznych
  - dr n. med. Marta Zawadzka
 • 13.40 – 14.00 Zaburzenia ruchowe podczas snu 
  - dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 14.00 – 14.20 CLN - dlaczego czas ma znaczenie
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 14.20 – 15.00 Lunch
 • 15.00 – 16.20 Sesja IV: Stwardnienie rozsiane cz. 1
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek,
  prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 15.00 – 15.20 Strategia leczenia eskalacyjnego 
  - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • 15.20 – 15.40 Strategia leczenia indukującego 
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 15.40 – 16.00 Czy wiek ma wpływ na przebieg kliniczny SM?
  - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 • 16.00 – 16.20 Obraz kliniczny i leczenie choroby z przeciwciałami anty-MOG
  - dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 16.20 – 16.40 Przerwa kawowa
 • 16.40 – 17.40 Sesja V: Kanabinoidy w chorobach neurologicznych
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Monika Białecka,
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • 16.40 – 17.00 Kanabinoidy w padaczce
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 17.00 – 17.20 Kanabinoidy a neurodegeneracja
  - prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • 17.20 – 17.40 Kanabinoidy – ryzyko uzależnień
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • 17.40 – 18.20 Sesja VI: Bóle głowy
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk,
  prof. dr hab. n. med.  Izabela Domitrz
 • 17.40 – 18.00 Nowe leki w terapii migreny
  - prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
 • 18.00 – 18.20 Leczenie przewlekłych bólów głowy 
  - prof. dr hab. n. med.  Izabela Domitrz
 • 18.20 – 18.50 Sesja VII: Choroby nerwowo-mięśniowe
 • 18.20 – 18.50 Wyzwania terapii SMA – doświadczenia w stosowaniu Nusinersenu 
  - dr Sandra Modrzejewska
 • 19.30 Kolacja
 

Sobota, 21 września

 • Warsztat
 • 09.00 – 10.30 Rehabilitacja przedsionkowa i betahistyna
  - dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • 10.30 – 10.40 Przerwa kawowa        
 • 10.40 – 12.00 Sesja VIII: Choroby naczyniowe mózgu
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz,
  prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
 • 10.40 – 11.00 Udar kryptogenny i rzadkie przyczyny udaru 
  - prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 11.00 – 11.20 Leczenie – trombektomia mechaniczna – wyzwania i bariery 
  - prof. dr hab. n. med. Bartosz Karaszewski
 • 11.20 – 11.40 Co nowego w leczeniu udaru mózgu u dzieci? 
  - prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
 • 11.40 – 12.00 Spotkanie z ekspertem – zastosowanie cerebrolizyny – czy również u dzieci? 
  - dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
 • 12.00 – 12.20 Przerwa kawowa 
 • 12.20 – 13.00 Sesja IX: Stwardnienie rozsiane cz. 2
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko,
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
 • 12.20 – 12.40 Jak i kiedy decydować o leczeniu postępującego SM?
  - prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
 • 12.40 – 13.00 SM u dzieci i młodych dorosłych 
  - prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek 
 • 13.00 – 14.00 Sesja X: Ruchy gałek ocznych i zaburzenia przedsionkowe
  Prowadzenie: dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek,
  dr n. med. Marta Zawadzka
 • 13.00 – 13.20 Ruchy gałek ocznych i zaburzenia przedsionkowe w Izbie Przyjęć - a może to udar?
  - dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • 13.20 – 13.40 Zaburzenia gałkoruchowe w chorobach neurologicznych
  - dr n. med. Marta Zawadzka
 • 13.40 – 14.00 Łagodne położeniowe zawroty głowy - najczęstsza przyczyna vertigo - umiesz je wyleczyć!
  - dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek
 • 14.00 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch
 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).