Program

Piątek, 10 maja 2024

 • 11:30 - 12:00 Rejestracja uczestników / lunch
 • 12:00 - 12:05 Rozpoczęcie konferencji
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 12:05 - 12:55 Sesja I Choroby naczyniowe mózgu cz. I:
  Wyzwania w udarze mózgu
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
 • 12:05 - 12:25 Podwójna terapia przeciwpłytkowa w udarze mózgu NOVARTIS
  - dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
 • 12:25 - 12:45 Leczenie hipolipemizujące u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu NOVARTIS
  - dr hab. n. med. Agnieszka Mickiewicz
 • 12:45 - 12:55 Dyskusja
 • 12:55 - 13:40 Sesja II Zaburzenia ruchowe
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek,
  prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
 • 12:55 - 13:15 Zaburzenia psychotyczne w Chorobie Parkinsona
  - prof. dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
 • 13:15 - 13:35 Polekowe zaburzenia ruchowe
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 13:35 - 13:40 Dyskusja
 • 13:40 - 14:00 Przerwa kawowa
 • 14:00 - 15:15 Sesja III Choroby Rzadkie 
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Anna Kostera–Pruszczyk,
  dr n. med. Łukasz Przysło
 • 14:00 - 14:20 Nowości w terapii choroby Fabrye'go
  - dr Monika Limanówka
 • 14:20 - 14:35 Miastenia gravis: strategia postępowania z pacjentem z wysoką aktywnością choroby ASTRA ZENECA
  - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 14:35 - 14:55 Terapie innowacyjne w miastenii - dla jakiego pacjenta są one rozwiązaniem? ASTRA ZENECA
  - dr n. med. Ewa Sobieszczuk
 • 14:55 - 15:10 Młodzi pacjenci z miastenią – skala problemu i standardy postępowania ASTRA ZENECA
  - dr n. med. Łukasz Przysło
 • 15:10 - 15:15 Dyskusja
 • 15:15 - 16:05 Sesja IV Padaczka cz. I
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn,
  prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 15:15 - 15:35 Wyzwania w diagnostyce encefalopatii padaczkowych i rozwojowych (DEE) - nie tylko z perspektywy pediatry UCB
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
  - prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 • 15:35 - 15:55 Kwas foliowy u kobiet z padaczką przyjaciel czy wróg?
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • 15:55 - 16:05 Dyskusja
 • 16:05 - 16:35 Przerwa kawowa
 • 16:35 - 18:05 Sesja V SMA
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn,
  dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromnik
  • Terapia genowa - teraz albo nigdy Novartis
  • 16:35 - 16:55 Kto wymyślił terapię genową? NOVARTIS
   - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
  • 16:55 - 17:15 Sukces terapii genowej w SMA - czy osamotniony? NOVARTIS
   - prof. dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
  • 17:15 - 17:35 Is the future now? NOVARTIS
   - prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
  • Nusinersen – więcej niż stabilizacja
  • 17:35 - 17:55 Zmiany w puli jednostek motorycznych jako predykcyjny biomarker odpowiedzi na leczenie SMA BIOGEN
   - dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromnik
  • 17:55 - 18:05 Dyskusja
 • Wykład specjalny
 • 18:05 - 18:30 Dlaczego neurolog powinien być czasem psychiatrą – znaczenie leczenia zaburzeń lękowych i depresji ADAMED
  - dr hab. n. med. Sławomir Murawiec
 • 18:30 - 18:50 Dyskusja

Sobota, 11 maja 2024

 • 09:00 - 09:25 Sesja I Choroby naczyniowe mózgu cz. II:
  Wyzwania w udarze mózgu
 • 09:00 - 09:25 Co możemy dzisiaj zrobić w obszarze neurologii, aby wygrać z miażdżycą i zredukować ryzyko udarów niedokrwiennych mózgu? NOVARTIS
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 09:25 - 10:15 Sesja IV Padaczka cz. II
 • 09:25 - 09:45 Kannabidiol nowe szanse dla chorych na padaczkę SWIXX BIOPHARMA
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 09:45 - 10:05 Czy to napad padaczkowy? Pułapki – rola video i eeg 
  - dr n. med. Marta Zawadzka
 • 10:05 - 10:15 Dyskusja
 • 10:15 - 11:25 Sesja VI Satelitarna firmy HASCO Lek
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak,
  prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
  • 10:15 - 10:35 Zasady doboru leków przeciwpadaczkowych HASCO Lek
   - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
  • 10:35 - 10:55 Czy pamiętamy jeszcze o interakcjach przeciwpadaczkowych leków HASCO Lek
   - prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
  • 10:55 - 11:15 Zaburzenia świadomości, napady nieświadomości, wyłączenia, zamyślenia - czy to ten sam rodzaj napadu? HASCO Lek
   - prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
  • 11:15 - 11:25 Dyskusja
 • 11:25 - 11:45 Przerwa kawowa
 • 11:45 - 12:55 Sesja VII Choroby demielinizacyjne
  Prowadzenie : prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek,
  prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 11:45 - 12:05 Tajniki leczenia antyCD20 - wczesne wdrożenie terapii wysokoefektywnych ROCHE
  - prof. dr hab. n. med. Alicja Kalinowska / prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • 12:05 - 12:25 Dobór terapii SM w świetle rekomendacji PTN BIOGEN
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 12:25 - 12:45 Terapie indukcyjne a eskalacyjne w SM
  - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • 12:45 - 12:55 Dyskusja
 • 12:55 – 13:55 Sesja VIII Choroby mitochondrialne i nie tylko
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Justyna Paprocka,
  dr n. med. Marta Zawadzka
 • 12:55 - 13:15 Postępowanie diagnostyczne – na co szczególnie zwrócić uwagę
  - prof. dr hab. n. med. Justyna Paprocka
 • 13:15 - 13:35 Postępowanie: - co należy a czego NIE WOLNO robić
  - dr n.med. Marta Zawadzka
 • 13:35 - 13:55 Co nas czeka w przyszłości – podsumowanie
  - prof. dr hab. n.med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 13:55 - 14:05 Dyskusja
 • 14:05 - 14:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji/ lunch
 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).