Program

Piątek, 21 września 2018

 • 8.00 Rejestracja uczestników
 • 8.30 – 10.00 Warsztat – PADACZKA  
 • – Dr hab. med. Maria Mazurkiewicz–Bełdzińska, Dr hab. med. Joanna Jędrzejczak, Prof. dr hab. med. Barbara  Steinborn
 • Czy leczyć „zapis EEG”
 • Nietypowe napady ogniskowe
 • Wyzwania terapeutyczne
 • 10.00 Rozpoczęcie konferencji
 • 10.00 – 10.50 Sesja I - Neurologia  „autoimmunologiczna"
 • 10.00 – 10.20 Prawidłowy wybór badań diagnostycznych  w przypadku podejrzenia chorób OUN o podłożu autoimmunologicznym
  – Dr med. Alicja Kalinowska
 • 10.20 – 10.40 Rola reumatologa w diagnostyce i leczeniu niektórych chorób o podłożu autoimmunologicznym
  – Dr med. Ewa Więsik–Szewczyk
 • 10.40 – 10.50 Dyskusja
 • 10.50 – 12.00 Sesja II - Stwardnienie rozsiane
 • 10.50 – 11.10 Co nowego w terapii SM?  –  Prof. dr hab. med. Halina Bartosik– Psujek
 • 11.10 – 11.30 Co nowego w terapii SM u dzieci? – Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn
 • 11.30 – 11.50 Trudności i wyzwania leczenia przewlekle postępującej postaci SM – Dr med. Robert Bonek
 • 11.50 – 12.00 Dyskusja
 • 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
 • 12.30 – 13.40 Sesja III - Napadowe zaburzenia ruchowe
 • 12.30 – 12.50 Dyskinezy napadowe – Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
 • 12.50 – 13.10 Napadowe ataksje – Dr med. Marta Zawadzka
 • 13.10 – 13.30 Zespół niespokojnych nóg – Dr med. Mariusz Siemiński
 • 13.30 – 13.40 Dyskusja
 • 13.40 – 14.30 Lunch
 • 14.30 – 16.20 Sesja IV - Padaczka
 • 14.30 – 14.50 Semiologia napadów padaczkowycjh u dzieci  – Dr hab. med. Maria  Mazurkiewicz–Bełdzińska
 • 14.50 – 15.10 Semiologia napadów padaczkowych u dorosłych – Dr hab. med. Joanna Jędrzejczak
 • 15.10 – 15.30 Czy padaczka jest chorobą genetycznie uwarunkowaną? – Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak
 • 15.30 – 15.50 „Dziecięce” zespoły padaczkowe w wieku dorosłym – Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn
 • 15.50 – 16.10 Czy istnieje profilaktyka padaczki?  – Prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak
 • 16.10 – 16.20 Dyskusja
 • 16.20 – 16.50 Przerwa kawowa
 • 16.50 – 17.40 Sesja V - Udar niedokrwienny
 • 16.50 – 17.10 TIA– diagnostyka różnicowa – Dr hab. med. Ewa Pilarska
 • 17.10 – 17.30 Postępy w leczeniu – trombektomia  i tromboliza – Prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz
 • 17.30 – 17.40 Dyskusja
 • 17.40 – 18.00 Szczepienia ochronne u chorych z chorobami OUN  – Prof. dr hab. med. Wojciech  Służewski
 • 18.30 Kolacja

Sobota, 22 września 2018

 • 9.00 – 9.50 Sesja VI - Choroby rzadkie – czy na pewno?
 • 9.00 – 9.20 SMA – czy nieuleczalne nie istnieje? – Dr hab. med. Maria Mazurkiewicz–Bełdzińska
 • 9.20 – 9.40 Choroby rzadkie których nie wolno NIE rozpoznać –  Dr hab. med. Jolanta Wierzba
 • 9.40 – 9.50 Dyskusja
 • 9.50 – 11.00 Sesja VII - Zawroty głowy
 • 9.50 – 10.10 Jak diagnozować  zawroty głowy u dorosłych – Dr med. Beata Błażejewska–Hyżorek
 • 10.10 – 10.30 Jak diagnozować zawroty głowy  u dzieci – Dr hab. med. Ewa Pilarska
 • 10.30 – 10.50 Zawroty głowy okiem laryngologa – Dr. hab. med. Andrzej Skorek
 • 10.50 – 11.00 Dyskusja
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 Sesja VIII - Bóle  głowy i nie tylko
 • 11.30 – 11.50 Prawidłowa diagnostyka różnicowa bólów głowy u dzieci – Dr med. Małgorzata Lemka
 • 11.50 – 12.10 Prawidłowa diagnostyka bólów głowy u dorosłych – Dr bab. med. Izabela Domitrz
 • 12.10 – 12.30 Bóle kończyn i pleców okiem ortopedy – 
 • 12.30 – 12.50 Bóle kończyn i pleców okiem neurologa – Prof. dr. hab. med. Monika Białecka
 • 12.50 – 13.00 Dyskusja
 • 13.00 Zakończenie konferencji. rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).