Program

 

Piątek, 21 wrzenia 2018


8.00 Rejestracja uczestników


8.30 – 10.00 WARSZTAT – PADACZKA  

- Dr hab. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
- Dr hab. med. Joanna Jędrzejczak
- Prof. dr hab. med. Barbara  Steinborn

  1. Czy leczyć „zapis EEG”
  2. Nietypowe napady ogniskowe
  3. Wyzwania terapeutyczne padaczki z napadami ogniskowymi

10.00 Rozpoczęcie konferencji

10.00 – 10. 50 Neurologia  „autoimmunologiczn”a

10.00  - 10.20 Prawidłowy wybór badań diagnostycznych  w przypadku podejrzenia chorób OUN o podłożu autoimmunologicznym
Dr med. Alicja Kalinowska

10.20  - 10. 40 Rola reumatologa w diagnostyce i leczeniu niektórych chorób o podłożu autoimmunologicznym
Dr med. Ewa Więsik-Szewczyk

10.40 – 10.50 Dyskusja

10.50 – 12.00 Stwardnienie rozsiane

10.50 -11.10 Co nowego w terapii SM?  
- Prof. dr hab. med. Halina Bartosik- Psujek

11.10 – 11.30 Co nowego w terapii SM u dzieci?
- Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

11.30 – 11.50 Trudności i wyzwania leczenia przewlekle postępującej postaci SM
– Dr med. Robert Bonek

11.50 – 12.00 Dyskusja


12.00 – 12.30 Przerwa kawowa


12.30 - 13.40 Napadowe zaburzenia ruchowe:

12.30 -12.50 Dyskinezy napadowe
– Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek

12.50 – 13.10 Napadowe ataksje
- Dr med. Marta Zawadzka

13.10 – 13.30 Zespół niespokojnych nóg
– Dr med. Mariusz Siemiński

13.30 – 13. 40 Dyskusja


13.40 – 14.30 Lunch


14.30 – 16.20  Padaczka

14.30  - 14.50 Semiologia napadów padaczkowycjh u dzieci  
– Dr hab. med. Maria  Mazurkiewicz-Bełdzińska

14.50 – 15.10 Semiologia napadów padaczkowych u dorosłych
- Dr hab. med. Joanna Jędrzejczak

15.10  - 15.30 Czy padaczka jest chorobą genetycznie uwarunkowaną?
- Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak

15.30 – 15.50 „Dziecięce” zespoły padaczkowe w wieku dorosłym
– Prof. dr hab. med. Barbara Steinborn

15.50 – 16.10 Czy istnieje profilaktyka padaczki?  
- Prof. dr hab. med. Sergiusz Jóźwiak

16.10 – 16.20 Dyskusja


16.20 – 16.50 Przerwa kawowa


16.50  - 17.40 Udar niedokrwienny

16.50 – 17.10 TIA- diagnostyka różnicowa
– Dr hab. med. Ewa Pilarska

17.10  - 17.30 Postępy w leczeniu – trombektomia  i tromboliza
– Prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz

17.30 – 17.40 Dyskusja

 17.40 – 18.00  Szczepienia ochronne u chorych z chorobami OUN 
– Prof. dr hab. med. Wojciech  Służewski

18.30 Kolacja 


Sobota, 22 września 2018


9.00 – 9.50 Choroby rzadkie – czy na pewno?

9.00 – 9.20 SMA -  czy nieuleczalne nie istnieje?
- Dr hab. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

9.20 – 9.40 Choroby rzadkie których nie wolno NIE rozpoznać
–  Dr hab. med. Jolanta Wierzba

9.40 – 9.50 Dyskusja

9.50  - 11.00 Zawroty głowy

9.50 -10.10 Jak diagnozować  zawroty głowy u dorosłych
– Dr med. Beata Błażejewska–Hyżorek

10 .10 – 10.30 Jak diagnozować zawroty głowy  u dzieci
– Dr hab. med. Ewa Pilarska

10.30 – 10.50 Zawroty głowy okiem laryngologa
– Dr. hab. med. Andrzej Skorek

10. 50 – 11.00 Dyskusja


11.00  - 11.30 Przerwa kawowa


11.30 – 13.00 Bóle  głowy i nie tylko

11.30 -11.50 Prawidłowa diagnostyka różnicowa bólów głowy u dzieci
– Dr med. Małgorzata Lemka

11.50 – 12.10 Prawidłowa diagnostyka bólów głowy u dorosłych
– Dr bab. med. Izabela Domitrz

12.10  - 12.30 Bóle kończyn i pleców okiem ortopedy

12.30 -12.50 Bóle kończyn i pleców okiem neurologa
- Prof. dr. hab. med. Monika Białecka

12.50 -13.00 Dyskusja


13.00 Zakończenie konferencji. rozdanie certyfikatów, lunch

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).