Program

Piątek, 21 września 2018

 • 08.00  Rejestracja uczestników
 • 08.30 – 09.50  Warsztat – PADACZKA  
 • - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz–Bełdzińska, prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. dr hab. n. med. Barbara  Steinborn
 • Czy leczyć „zapis EEG”
 • Nietypowe napady ogniskowe
 • Wyzwania terapeutyczne
 • 10.00  Rozpoczęcie konferencji
 • 10.00 – 10.50  Sesja I - Choroby rzadkie – czy na pewno?
 • 10.00 – 10.20  SMA – czy nieuleczalne nie istnieje?
  – prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz–Bełdzińska
 • 10.20 – 10.40  Choroby rzadkie których nie wolno NIE rozpoznać
  – dr hab. n. med. Jolanta Wierzba
 • 10.40 – 10.50  Dyskusja
 • 10.50 – 12.00  Sesja II - Zawroty głowy
 • 10.50 – 11.10  Jak diagnozować  zawroty głowy u dorosłych
  – dr n. med. Beata Błażejewska–Hyżorek
 • 11.10 – 11.30  Jak diagnozować zawroty głowy  u dzieci
  – prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
 • 11.30 – 11.50  Zawroty głowy okiem laryngologa
  - dr hab. n. med. Andrzej Skorek
 • 11.50 – 12.00  Dyskusja
 • 12.00 – 12.20  Przerwa kawowa
 • 12.20 – 13.50  Sesja III - Napadowe zaburzenia ruchowe
 • 12.20 – 12.40  Dyskinezy napadowe
  – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.40 – 13.00  Napadowe ataksje
  – dr n. med. Marta Zawadzka
 • 13.00 – 13.20  Zespół niespokojnych nóg
  – dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 13.20 – 13.40  Zaburzenia snu
  – dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 13.40 – 13.50  Dyskusja
 • 13.50 – 14.40  Lunch
 • 14.40 – 16.50  Sesja IV - Padaczka
 • 14.40 – 15.00  Semiologia napadów padaczkowych u dzieci  
  – prof. dr hab. n. med. Maria  Mazurkiewicz–Bełdzińska
 • 15.00 – 15.20  Semiologia napadów padaczkowych u dorosłych
  – prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • 15.20 – 15.40  Czy padaczka jest chorobą genetycznie uwarunkowaną?
  – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak / dr n. med. Iwona Halczuk
 • 15.40 – 16.00  „Dziecięce” zespoły padaczkowe w wieku dorosłym
  – prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 • 16.00 – 16.20  Czy istnieje profilaktyka padaczki?  
  – prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak
 • 16.20 – 16.40  Działania niepożądane leków przeciwpadaczkowych
  – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 • 16.40 – 16.50  Dyskusja
 • 16.50 – 17.10  Przerwa kawowa
 • 17.10 – 18.00  Sesja V - Udar niedokrwienny
 • 17.10 – 17.30  TIA– diagnostyka różnicowa
  – prof. dr hab. n. med. Ewa Pilarska
 • 17.30 – 17.50  Postępy w leczeniu – trombektomia  i tromboliza
  – prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 17.50 – 18.00  Dyskusja
 • 18.00 – 18.20  Łagodne zaburzenia poznawcze
  – prof. dr hab. n. med. Wiesław Cubała / dr n. med. Alina Wilkowska
 • 19.00  Kolacja

Sobota, 22 września 2018

 • 9.00 – 10.30  Sesja VI - Stwardnienie rozsiane
 • 9.00 – 9.20  Prawidłowy wybór badań diagnostycznych  w przypadku podejrzenia chorób OUN o podłożu autoimmunologicznym 
  – dr n. med. Alicja Kalinowska
 • 9.20 – 9.40  Co nowego w terapii SM?  
  – prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik– Psujek
 • 9.40 – 10.00  Co nowego w terapii SM u dzieci?
  – prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 • 10.00 – 10.20  Trudności i wyzwania leczenia przewlekle postępującej postaci SM
  – dr n. med. Robert Bonek
 • 10.20 - 10.40  Leki biopodobne w leczeniu stwardnienia rozsianego 
  – dr n. med. Robert Bonek
 • 10.40 – 10.50  Dyskusja
 • 10.50 – 11.10  Przerwa kawowa
 • 11.10 – 12.40  Sesja VII - Bóle  głowy i nie tylko
 • 11.10 – 11.30  Prawidłowa diagnostyka bólów głowy u dorosłych 
  – dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 • 11.30 – 11.50  Prawidłowa diagnostyka różnicowa bólów głowy u dzieci 
  – dr n. med. Małgorzata Lemka
 • 11.50 – 12.10  Bóle kończyn i pleców okiem neurologa 
  – prof. dr. hab. n. med. Monika Białecka
 • 12.10 – 12.30  Szczepienia ochronne u chorych z chorobami OUN  
  – prof. dr hab. n. med. Wojciech  Służewski
 • 12.30 – 12.40  Dyskusja
 • 12.40  Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).