Program

Piątek, 10 maja 2024

12:00 – 13:00 Rejestracja uczestników /  Lunch

13:00 – 13:10 Rozpoczęcie Konferencji

13:10 – 14:40 Sesja I: UDAR I CHOROBY NACZYNIOWE

14:40 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 16:30 Sesja II SM i NEUROIMMUNOLOGIA

16:30 – 16:50 Przerwa kawowa

16:50 – 17:50 Sesja III KANNABINOIDY W NEUROLOGII

17:50 – 18:50 Sesja IV Diagnostyka napadowych zaburzeń ruchu

18:50 – 19:50 Sesja V  CHOROBY RZADKIE

20:00 - 22.00 KOLACJA 

Sobota, 11 maja 2024

09:00 – 10:25 Sesja VI: NEUROMIX

10:25 – 10:40 Przerwa kawowa

10:40 – 11:40 Sesja VII PADACZKA I INNE STANY NAPADOWE NEUROMIX

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:40 Sesja VIII: OBRAZ SMA w Polsce

12:40 – 13:40 Sesja IX : Bólowe stany w Neurologii

13:40 – 14:00 Zakończenie konferencji

14:00 Lunch

 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).