Szanowni Państwo,

w dniach 3-4. 09.2021 odbędzie się dwudniowa konferencja z cyklu „ Rak piersi – aktualne zalecenia w zakresie leczenia miejscowego i programów lekowych”, na którą zapraszam przedstawicieli wszystkich specjalizacji onkologicznych.

Sesja pierwsza będzie poświęcona problemom radioterapii po rekonstrukcji piersi. Zachęcam polskie ośrodki chirurgiczne i radioterapeutyczne do podzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem liczby chorych po rekonstrukcji piersi, rodzajów rekonstrukcji, trudności w konturowaniu obszarów napromieniania i ewentualnych komplikacji po radioterapii. Przewidujemy krótkie 5-10 minutowe wystąpienia zainteresowanych ośrodków. Proponowany plan prezentacji w załączeniu. Chciałabym, aby ten rodzaj sesji umożliwił nam wyodrębnienie najczęstszych problemów dotyczących radioterapii po rekonstrukcji i przyczynił się do wspólnego ich rozwiązania dla bezpieczeństwa Chorych i spokoju Leczących. W zależności od liczby zgłoszonych pacjentów z różnych ośrodków rozważamy opracowanie wspólnej publikacji na ten temat.

W sesji drugiej poruszymy ważny dla radioterapeutów temat ograniczenia dawek na narządy krytyczne w leczeniu chorych na raka piersi. Czas na ujednolicenie tych kryteriów we wszystkich ośrodkach onkologicznych w Polsce.

Sesja trzecia będzie poświęcona onkologom klinicznym. Przedstawimy w niej standardy postępowania w leczeniu systemowym i aktualny program lekowy w raku piersi.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji,
Dr hab. n. med. Anna Niwińska
Profesor NIO-PIB

Plan prezentacji 

Proszę, w miarę możliwości, uwzględnić następujące informacje w swojej prezentacji:

  1. Liczba chorych po rekonstrukcji piersi ogółem
  2. Liczba chorych po rekonstrukcji i radioterapii
  3. Liczba chorych po rekonstrukcji piersi sposobem prepektoralnym i retropektoralnym
  4. Czas obserwacji chorych
  5. Odsetek i rodzaj powikłań po chirurgii i po radioterapii
  6. Czy istnieje różnica w odsetku powikłań po rekonstrukcji piersi sposobem prepektoralnym z radioterapią a sposobem retropektoralnym z radioterapią?
  7. Czy istnieje różnica w efekcie estetycznym pomiędzy chorymi po rekonstrukcji piersi sposobem prepektoralnym z radioterapią a sposobem retropektoralnym z radioterapią?

Ośrodki zainteresowane przedstawieniem doświadczeń własnych prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres e-mailowy: a.wozniak@90consulting.pl do dnia 21.07.2021.

 

PATRONAT:

 
 
Konferencja zaczyna się za:
LIVE STREAMING

3-4 września 2021