Program

Piątek, 14 kwietnia 2023

 • 16:00 – 16:15 Otwarcie konferencji i słowo wstępne
  - prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska
 • SESJA I: ODRĘBNOŚCI POSTĘPOWANIA Z CHORYMI NA RAKA PIERSI NOSICIELEK MUTACJI GERMINALNYCH
 • 16:15 – 16:40 Dziedziczne predyspozycje zachorowania na raka piersi: geny o wysokiej i średniej penetracji, charakterystyka zespołów, u kogo przeprowadzać testy genetyczne?
  - lek. med. Dorota Nowakowska
 • 16:40 – 17:05 Zabiegi chirurgiczne u chorych na raka piersi z mutacjami dziedzicznymi: u kogo można wykonać operację oszczędzającą, u kogo należy wykonać mastektomię; jakie są wskazania do mastektomii profilaktycznej drugiej piersi?
  - dr n. med. Aleksander Grous
 • 17:05 – 17:30 Czy radioterapia u nosicielek wrodzonych mutacji genetycznych pomaga czy szkodzi? Kiedy zrezygnować z radioterapii?
  - prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska
 • 17:30 – 17:40 Przerwa reklamowa
 • 17:40 – 18:05 Najnowsze zasady leczenia systemowego chorych na raka piersi z mutacjami genetycznymi. Czy chemioterapia jest bezpieczna u chorych z mutacją TP53?
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 18:05 – 18:30 Zasady opieki nad chorymi z dziedzicznie uwarunkowanymi rakami piersi i członkami ich rodzin – czy obowiązuje jedna zasada dla wszystkich mutacji?
  - lek. med. Dorota Nowakowska
 • 18:30 – 18:40 Rozbieżności dotyczące zasad postępowania z chorymi na dziedzicznie uwarunkowanego raka piersi według Towarzystw Naukowych i najnowsze zalecenia konferencji ST Gallen marzec 2023.
  - prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska
 • 18:40 – 19:25 Panel dyskusyjny: Dylematy postępowania z chorymi i zdrowymi kobietami, nosicielkami mutacji germinalnych.
 • 19:25 – 20:00 Sesja: Pytania i odpowiedzi

Sobota, 15 kwietnia 2023

 • 09:00 – 09:05 Powitanie
  - prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska
 • SESJA II. AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM LEKOWY
 • 09:05 – 09:20 Leki w raku piersi ER+ HER2
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 09:20 – 09:35 Leki w raku piersi HER2+
  - dr n. med. Michał Kunkiel
 • 09:35 – 09.50 Leki w potrójnie ujemnym raku piersi
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 09:50 – 10:20 Dyskusja
 • 10:20 – 10:30 Przerwa reklamowa
 • SESJA III. KWALIFIKACJA DO LECZENIA W PROGRAMIE LEKOWYM
 • 10:30 – 11:05 Dyskusja: BRCA, PIK3CA, linie leczenia
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
  - dr n. med. Michał Kunkiel
 • SESJA IV: NOWE REJESTRACJE EMA WE WCZESNYM RAKU PIERSI
 • 11:05 – 11:25 Abemacyklib w leczeniu wczesnego HR+ HER2- raka piersi
  - patronat Lilly
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 11:25 – 11:45 Olaparib w leczeniu uzupełniającym
  - patronat AstraZeneca
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 11:45 – 12:05 Pembrolizumab
  - patronat MSD
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 12:05 – 12:35 Dyskusja
 • 12:35 – 12:45 Przerwa reklamowa
 • SESJA V. NOWE REJESTRACJE EMA W ROZSIANYM RAKU PIERSI
 • 12:45 – 13:05 Trastuzumab derukstekan
  - patronat AstraZeneca
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 13:05 – 13:25 Tukatynib
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 13:25 – 13:45 Pembrolizumab
  - patronat MSD
  - dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 13:45 – 14:15 Dyskusja
 • 14:15 – 14:25 Przerwa reklamowa
 • SESJA VI. SESJA INTERAKTYWNA – PRZYPADKI KLINICZNE
 • 14:25 – 14:45 Trastuzumab deruxtecan w leczeniu chorych na HER2 dodatniego raka piersi – doświadczenia z własnej praktyki klinicznej
  - sponsor AstraZeneca
  - dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 14:45 – 15:05 Efektywność abemacyklibu w terapii pacjentek z HR+ HER2- zaawansowanym rakiem piersi
  - sponsor Lilly
  - dr n. med. Michał Kunkiel
 • 15:05 – 15:35 Dyskusja
 • 15:35 Podsumowanie i zakończenie konferencji


Prosimy o zadawanie pytań wykładowcom.

Pytania można wysłać na adres biuro@90consulting.pl
lub zadać je podczas rejestracji.


 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).