Program

 
 

Piątek, 24 maja 2019

 • 08.30  Rejestracja uczestników
 • 09.00 – 09.10  Rozpoczęcie konferencji
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
 • SESJA I: LECZENIE MIEJSCOWE RAKA PIERSI
  Moderator - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
 • I A. Aktualne zasady leczenia chirurgicznego i radioterapii pooperacyjnej 
 • 09.10 – 09.30  Wskazania do limfadenektomii pachowej i procedury węzła wartowniczego u chorych po pierwotnej operacji i po leczeniu przedoperacyjnym
  - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
 • 09.30 – 09.55  Zasady radioterapii uzupełniającej po zmianach dokonanych przez chirurgów i onkologów klinicznych
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
 • 09.55 – 10.05  Dyskusja
 • 10.05 – 10.20 Przerwa kawowa 
 • I B. Radioterapia uzupełniająca – poszukiwanie optymalnej techniki leczenia
 • 10.20 – 10.50  Sposoby frakcjonowania dawki w radioterapii pooperacyjnej u chorych na raka piersi - kiedy i jak?
  - dr n. med. Jacek Gałecki
 • 10.50 – 11.10  Czy można porównywać wysokość średniej dawki w sercu u chorych napromienianych według techniki 3D i IMRT/V-MAT?
  dr n. med. Piotr Mężeński
 • 11.10 - 11.30  Ocena dawek w płucach i sercu i innych narządach krytycznych u chorych na raka piersi napromienianych pooperacyjnie różnymi technikami – Głos Fizyka
  prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz
 • 11.30 – 12.00  Zalety i wady techniki 3D i IMRT u chorych na raka piersi po mastektomii, przegląd piśmiennictwa – Głos Radioterapeuty
  dr n. med. Joanna Socha 
 • 12.00 – 12.20  Zasady radioterapii raka piersi w 30 ośrodkach onkologicznych w Polsce – wyniki badania ankietowego i porównanie danych z rekomendacjami PTOK i Zarządzeniem Ministra Zdrowia
  dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.
 • 12.20 – 12.30  Dyskusja
 • 12.30 – 12.45 Przerwa kawowa 
 • 12.45 – 13.05  Pytania przed sesją I C
 • I C. Rekonstrukcja piersi a radioterapia
 • 13.05 – 13.25  Nowoczesne techniki rekonstrukcji piersi z oceną ryzyka powikłań – Głos Chirurga Onkologa Plastyka
  - dr n. med. Sławomir Mazur
 • 13.25 – 13.50  Rekonstrukcja i onkoplastyka – Głos Chirurga
  - dr n. med. Piotr Gierej
 • 13.50 – 14.30  Zasady radioterapii po rekonstrukcji raka piersi z oceną ryzyka powikłań – Głos Radioterapeuty
  - dr n. med. Joanna Socha 
 • 14.30 – 15.30  Lunch
 • SESJA II: LECZENIE SYSTEMOWE
  Moderator - dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • II A. Rak piersi w I, II i III stopniu zaawansowania
 • 15.30 – 15.50  Hormonoterapia uzupełniająca. Wskazania do wykonania testu Oncotype DX i Mammaprint
  dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • 15.50 – 16.10  Chemioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca. Terapia celowana przedoperacyjna i uzupełniająca
  dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 16.10 – 16.20  Dyskusja
 • 16.20 – 16.40 Przerwa kawowa 
 • II B. Leczenie systemowe rozsianego raka piersi
 • 16.40 – 17.00 Zasady hormonoterapii Obraz1.pngdr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka  
 • 17.00 – 17.20  Zasady chemioterapii i terapii celowanej
  dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 17.20 – 17.40  Nowe leki
  - dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • 17.40 – 17.50  Dyskusja
 • 19.00 Kolacja 

Sobota, 25 maja 2019

 • SESJA III: PRZERZUTY DO OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Z RAKA PIERSI
  Moderator - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 
 • III A. Przerzuty do mózgu
 • 09.00 – 09.30  Breast cancer brain metastases – future developments
  - prof. Riccardo Soffietti
 • 09.30 – 09.50  Diagnostyka obrazowa przerzutów do mózgu i opon mózgowych
  - dr n. med. Dorota Wiszniewska-Rawlik
 • 09.50 – 10.10  Leczenie chirurgiczne przerzutów do mózgu
  dr n. med. Jacek Kunicki 
 • 10.10 – 10.30  Napromienianie całego mózgu i radioterapia stereotaktyczna przerzutów do mózgu
  prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 
 • 10.30 – 10.50  Czy standardem jest napromienianie loży po usuniętym przerzucie do mózgu u chorych na raka piersi?
  prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 10.50 – 11.10  Leczenie systemowe przerzutów do mózgu - przegląd badań klinicznych
  prof. Maciej Mrugała
 • 11.10 – 11.20  Dyskusja
 • 11.20 – 11.40  Przerwa kawowa
 • III B. Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych
 • 11.40 – 12.10   Leptomeningeal metastasis – standard of care. The RANO Leptomeningeal Metastasis Group proposal to assess response to treatment
  dr Emilie Le Rhun
 • 12.10 – 12.30  Przegląd badań klinicznych dotyczących leczenia do przestrzeni podpajęczynówkowej oraz leczenia systemowego u chorych z przerzutami do opon mózgowych
  prof. Maciej Mrugała
 • 12.30 – 12.50  Leczenie wspomagające u chorych na przerzuty do mózgu i/lub opon: rola neurologa w zespole wielodyscyplinarnym leczącym przerzuty do mózgu
  - prof. Maciej Mrugała
 • 12.50 – 13.00  Dyskusja
 • 13.00 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch
 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).