Program

Piątek, 11 września 2020

 • 13:00 – 13:10   Rozpoczęcie konferencji
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • RADIOTERAPIA RAKA PIERSI - NOWE WYZWANIA
 • 13:10 – 14:55 Część I: Wskazania do radioterapii i konturowanie obszarów napromieniania
 • 13:10 – 13:30 Wskazania do radioterapii gruczołu piersiowego po operacji oszczędzającej ze szczególnym uwzględnieniem APBI
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB / lek. Piotr Saniewski
 • 13:30 – 13:50 Wskazania do radioterapii okolic węzłowych u chorych po operacji oszczędzającej i po mastektomii
  – dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 13:50 – 14:15 Konturowanie okolic węzłowych oraz obszarów po mastektomii i rekonstrukcji piersi w zależności od typu rekonstrukcji
  – dr hab. n. med. Dorota Gabryś
 • 14:15 – 14:35 Problemy związane z radioterapią po rekonstrukcji piersi
  – dr n. med. Joanna Socha
 • 14:35 – 14:55 Dyskusja, odpowiedzi na nadesłane pytania
 • 14:55 – 16:35 Część II: Serce jako narząd krytyczny w radioterapii raka piersi
 • 14:55 – 15:15 Cytostatyki i terapia celowana a ryzyko uszkodzenia serca u chorych na raka piersi
  – dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 15:15 – 15:35 Ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia serca, zaburzeń rytmu serca i zapalenia osierdzia u chorych napromienianych z powodu raka piersi, dopuszczalne dawki na serce
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • 15:35 – 15:55 Atlasy konturowania serca: czy potrafimy oszacować dawkę promieniowania na poszczególne struktury serca? Czy robimy to rutynowo? 
  – dr n. med. Beata Czeremszyńska
 • 15:55 – 16:15 Techniki radioterapii pooperacyjne i ograniczenie dawek na narządy krytyczne u chorych na raka piersi
  – dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, prof. NIO-PIB; dr n. med. Piotr Mężyński
 • 16:15 – 16:35 Dyskusja, odpowiedzi na nadesłane pytania
 • 16:35 – 17:55 Część III: Nowoczesna radioterapia pojedynczych przerzutów z raka piersi
 • 16:35 – 16:55 Radioterapia stereotaktyczna przerzutów do mózgu
  – dr n. med. Marta Olszyna-Serementa
 • 16:55– 17:15 Radioterapia stereotaktyczna pojedynczych przerzutów do kości
  – dr n. med. Mateusz Spałek
 • 17:15 – 17:35 Radioterapia stereotaktyczna pojedynczych przerzutów do wątroby
  – lek. Konrad Pawlewicz
 • 17:35 – 17:55 Dyskusja, odpowiedzi na nadesłane pytania
 

Sobota, 12 września 2020

 • NOWY PROGRAM LEKOWY - NADZIEJE I WĄTPLIWOŚCI 
  Sesja z honorowym udziałem Krajowego Konsultanta
  w dziedzinie Onkologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. Macieja Krzakowskiego
 • 09:10 – 12:50 Część I: Podsumowanie wiedzy na temat leków zawartych w programie lekowym i aspirujących do włączenia do programu
 • 09:10 – 10:10 Sesja I: Leczenie chorych na ER-dodatniego HER2-ujemnego raka piersi
 • 09:10 – 09:30 Palbocyklib - patronat Pfizer
  – dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • 09:30 – 09:50 Rybocyklib - patronat Novartis
  – dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. UM
 • 09:50 – 10:10 Abemacyklib
  – dr n. med. Joanna Streb
 • 10:10 – 11:50 Sesja II: Leczenie chorych na HER2-dodatniego raka piersi
 • 10:10 – 10:30 Trastuzumab
  – lek. Roman Dubiański
 • 10:30 – 10:50 Pertuzumab
  – dr n. med. Joanna Streb
 • 10:50 – 11:10 T-DM1
  – dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 11:10 – 11:30 Lapatinib
  – dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 11:30 – 11:50 Neratinib – patronat Pierre Fabre
  – dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • 11:50 – 12:50 Sesja III: Leczenie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi
 • 11:50 – 12:10 Atezolizumab
  – dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 12:10 – 12:30 Olaparib
  – dr hab. n. med. Barbara Radecka 
 • 12:30 – 12:50 Talazoparib
  – dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • 12:50 – 14:05 Część II: Panel ekspertów: aktualny program lekowy w leczeniu raka piersi – możliwości, problemy, wyzwania
 • Odpowiedzi na pytania nadesłane przez Słuchaczy
 • 14:05 – 14:15 Podsumowanie spotkania
 


Prosimy o zadawanie pytań wykładowcom.

Pytania można wysłać na adres biuro@90consulting.pl
lub zadać je podczas rejestracji.


 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).