Program

Piątek, 24 maja 2019

 • 08.30  Rejestracja uczestników
 • 09.00 – 09.10  Rozpoczęcie konferencji
  - prof. Anna Niwińska
 • 09.10 – 12.50  SESJA I: LECZENIE MIEJSCOWE RAKA PIERSI
 • I A. Aktualne zasady leczenia chirurgicznego i radioterapii pooperacyjnej 
 • 09.10 – 09.30  Definicja limfadenektomii pachowej według piśmiennictwa. Wskazania do limfadenektomii pachowej, procedury węzła wartowniczego i radioterapii węzłów chłonnych pachowych u chorych po pierwotnej operacji i po leczeniu przedoperacyjnym
 • 09.30 – 09.55  Zasady radioterapii uzupełniającej po zmianach dokonanych przez chirurgów i onkologów klinicznych
 • 09.55 – 10.05  Dyskusja
 • I B. Radioterapia uzupełniająca – poszukiwanie optymalnej techniki leczenia
 • 10.05 – 10.20  Sposoby frakcjonowania dawki w radioterapii pooperacyjnej u chorych na raka piersi - kiedy i jak
  - dr n. med. Jacek Gałecki
 • 10.20 – 10.35  Czy można porównywać wysokość średniej dawki w sercu u chorych napromienianych według techniki 3D i IMRT/V-MAT?
  -
 • 10.35 - 10.55  Ocena dawek w płucach i sercu u chorych na raka piersi napromienianych pooperacyjnie różnymi technikami – Głos Fizyka
  prof. dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz
 • 10.55 – 11.15  Zalety i wady techniki 3D i IMRT u chorych na raka piersi po mastektomii, przegląd piśmiennictwa – Głos Radioterapeuty
  dr n. med. Joanna Socha 
 • 11.15 – 11.30  Zasady radioterapii raka piersi w 30 ośrodkach onkologicznych w Polsce – wyniki badania ankietowego i porównanie danych z rekomendacjami PTOK i Zarządzeniem Ministra Zdrowia
  -
 • 11.30 – 11.40  Dyskusja
 • 11.40 – 12.00 Przerwa kawowa 
 • I C. Rekonstrukcja piersi a radioterapia
 • 12.00 – 12.20  Nowoczesne techniki rekonstrukcji piersi z oceną ryzyka powikłań – Głos Chirurga Onkologa Plastyka
  - dr n. med. Sławomir Mazur
 • 12.20 – 12.40  Zasady radioterapii po rekonstrukcji raka piersi z oceną ryzyka powikłań – Głos Radioterapeuty
  - dr n. med. Joanna Socha 
 • 12.40 – 12.50  Dyskusja
 • 12.50 – 14.00  SESJA INTERAKTYWNA
  Odpowiedzi na trudne pytania przesłane do Uczestników przed konferencją
 • 14.00 – 15.00  Lunch
 • 15.00 – 18.00  SESJA II: LECZENIE SYSTEMOWE
 • II A. Rak piersi w I, II i III stopniu zaawansowania
 • 15.00 – 15.20  Hormonoterapia uzupełniająca
 • 15.20 – 15.40  Wskazania do wykonania testu Oncotype DX i Mammaprint
  -
 • 15.40 – 16.00  Chemioterapia przedoperacyjna i uzupełniająca
  -
 • 16.00 – 16.20  Miejsce terapii celowanej w leczeniu przedoperacyjnym i pooperacyjnym
  -
 • 16.20 – 16.30  Dyskusja
 • 16.30 – 16.50 Przerwa kawowa 
 • II B. Leczenie systemowe rozsianego raka piersi
 • 16.50 – 17.05  Zasady hormonoterapii 
  -
 • 17.05 – 17.20  Zasady chemioterapii – kiedy skończyć leczyć?
  dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 17.20 – 17.35  Terapia celowana – rozbieżności pomiędzy rejestracją i refundacją leków
  -
 • 17.35 – 17.50  Nowe leki 
  - dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka
 • 17.50 – 18.00  Dyskusja

Sobota, 25 maja 2019

 • 09.00 – 12.40  SESJA III: PRZERZUTY DO OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Z RAKA PIERSI
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 
 • III A. Przerzuty do mózgu
 • 09.00 – 09.20  Przerzuty do mózgu - Wykład Gościa 
  -
 • 09.20 – 09.40  Diagnostyka obrazowa przerzutów do mózgu i opon mózgowych
  - dr n. med. Dorota Wiszniewska-Rawlik
 • 09.40 – 10.00  Leczenie chirurgiczne przerzutów do mózgu
  dr n. med. Jacek Kunicki 
 • 10.00 – 10.20  Radioterapia stereotaktyczna przerzutów do mózgu
  prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka 
 • 10.20 – 10.40  Czy standardem jest napromienianie loży po usuniętym przerzucie do mózgu u chorych na raka piersi?
  prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 10.40 – 11.00  Leczenie systemowe przerzutów do mózgu - przegląd badań klinicznych
  prof. Maciej Mrugała
 • 11.00 – 11.10  Dyskusja
 • 11.10 – 11.30  Przerwa kawowa
 • III B. Przerzuty do opon mózgowo-rdzeniowych
 • 11.30 – 11.50  Leczenie chorych z przerzutami do opon mózgowo-rdzeniowych z guzów litych – nowe wytyczne ESMO-EANO. Wyniki leczenia chorych w Centrum Onkologii w Warszawie 
  -
 • 11.50 – 12.10  Przegląd badań klinicznych dotyczących leczenia do przestrzeni podpajęczynówkowej oraz leczenia systemowego u chorych z przerzutami do opon mózgowych
  prof. Maciej Mrugała
 • 12.10 – 12.30  Leczenie wspomagające u chorych na przerzuty do mózgu i/lub opon: rola neurologa w zespole wielodyscyplinarnym leczącym przerzuty do mózgu
  - prof. Maciej Mrugała
 • 12.30 – 12.40  Dyskusja
 • 12.40 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).