Wykładowcy

 • Przewodnicząca Komitetu  Naukowego:
 • dr hab. n. med.  Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • Wykładowcy:
 • dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz, prof. NIO-PIB
 • dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. UM
 • dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB
 • dr hab. n. med. Dorota Gabryś
 • dr hab. n. med. Barbara Radecka
 • dr n. med. Beata Czeremszyńska
 • dr n. med. Zuzanna Guzel
 • dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • dr n. med. Piotr Mężyński
 • dr n. med. Marta Olszyna-Serementa
 • dr n. med. Katarzyna Pogoda
 • dr n. med. Joanna Socha
 • dr n. med. Mateusz Spałek
 • dr n. med. Joanna Streb
 • lek. Roman Dubiański 
 • lek. Konrad Pawlewicz
 • lek. Piotr Saniewski


II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

RAK PIERSI
NOWE WYZWANIA W ZAKRESIE
RADIOTERAPII I PROGRAMÓW LEKOWYCH

11-12 września 2020
LIVE STREAMING