Program

Piątek, 26.11.2021

 • Wykład na zaproszenie
 • 13:00 – 13:30 W jakim kierunku zmierza skojarzona terapia chorych na raka odbytnicy: leczenie bez operacji i całkowita terapia przedoperacyjna (TNT)
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
  Laureat nagrody ESTRO 2021 za całokształt osiągnięć naukowych i klinicznych
 • Wykłady ekspertów
 • 13:30 – 14:00 Perspektywy rozwoju protonoterapii w Polsce – głos Konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • 14:00 – 14:30 Funkcjonowanie radioterapii w Krajowej Sieci Onkologicznej
  - dr hab. Adam Maciejczyk, prof. UM
  Przewodniczący Zarządu Głównego PTO
 • Radiobiologia
 • 14:30 – 14:50 100 lat frakcjonowanej radioterapii - czy jesteśmy gotowi na więcej biologii w radiobiologii?
  - dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • Przewód pokarmowy
 • 14:50 – 15:10 Rola badania MR miednicy w kwalifikacji do radioterapii i w konturowaniu raka odbytnicy i kanału odbytu
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
 • 15:10 – 15:30 Czy wciąż jest miejsce dla radioterapii w raku żołądka
  - prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański
 • 15:30 – 15:45 Dyskusja
 • 15:45 – 16:05 Przerwa
 • Rak piersi
 • 16:05 – 16:25 Kiedy możemy zrezygnować z radioterapii adjuwantowej po zabiegu oszczędzającym a kiedy z podwyższenia dawki na obszar loży po usuniętym guzie?
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 16:25 – 16:45 5 frakcji w czasie 5 dni czy w czasie 5 tygodni w raku piersi? Czy to już nowy standard?
  - prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko
 • 16:45 – 17:10 Techniki miejscowego podwyższania dawki na obszar loży. Czy SIB-IMRT czy brachyterapia? Dwugłos w kontekście wyników aktualnych badań
  - dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. NIO-PIB; dr n. med. Piotr Wojcieszek
 • 17:10 – 17:25 Dyskusja
 • Varia
 • 17:25 – 17:45 Nowe wskazania do radioterapii w mięsakach tkanek miękkich według rekomendacji ASTRO
  - dr n. med. Mateusz Spałek
 • Radioterapia stereotaktyczna
 • 17:45 – 18:05 Radioterapia stereotaktyczna i hipofrakcjonowana - nowa perspektywa w leczeniu skojarzonym chorych na raka trzustki?
  - prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • 18:05 – 18:25 Małoinwazyjne techniki leczenia zmian pierwotnych i przerzutowych w płucach. SBRT vs termoablacja vs VATS - praktyczny przewodnik dla radioterapeuty
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 18:25 – 18:45 Małoinwazyjne metody leczenia zmian pierwotnych i przerzutowych w wątrobie. SBRT vs RFA vs TACE - praktyczny przewodnik dla radioterapeuty
  - dr hab. Wojciech Majewski, prof. NIO-PIB
 • 18:45 – 19:05 Reirradiacja - jak bezpiecznie stosować SBRT w powtórnym napromienianiu
  - dr hab. Sławomir Blamek, prof. NIO-PIB
 • 19:05 – 19:20 Dyskusja

Sobota, 
27.11.2021

 • Badania kliniczne
 • 09:00 – 09:20 Jak czytać artykuły naukowe? Przykłady najczęściej używanych pojęć w analizie danych w badaniach klinicznych 
  - dr n. med. Magdalena Orzechowska
 • 09:20 – 09:40 Krytycznie o wynikach wybranych badań klinicznych z dziedziny radioterapii i onkologii; niespełnione nadzieje
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 09:40 – 10:00 Aktualne badania kliniczne, których wyniki mogą zmienić praktykę kliniczną w radioterapii
  - dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski
 • 10:00 – 10:10 Dyskusja
 • Rak płuca
 • 10:10 – 10:30 Radiologiczne kryteria naciekania struktur krytycznych śródpiersia (duże naczynia, proksymalne drzewo oskrzelowe, przełyk)
  - prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz; dr n. med. Katarzyna Błasińska
 • 10:30 – 10:50 Guzy w klatce piersiowej z zajęciem naczyń: czy i w jaki sposób napromieniać?
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 10:50 – 11:10 Jak zmniejszyć ryzyko nasilonej reakcji popromiennej ze strony przełyku w trakcie jednoczesnej radio-chemioterapii NDRP?
  - dr n. med. Joanna Socha
 • 11:10 – 11:30 Miejsce radioterapii w IV stopniu zaawansowania NDRP u chorych poddawanych skutecznej terapii ukierunkowanej molekularnie i immunoterapii
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 11:30 – 11:40 Dyskusja
 • 11:40 – 12:00 Przerwa
 • Uroonkologia
 • 12:00 – 12:20 Jak praktycznie interpretować wyniki badania STAMPEDE w kontekście choroby oligometastatycznej
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 12:20 – 12:40 Rola standardowej diagnostyki i diagnostyki obrazowej nowej generacji w raku stercza u chorych planowanych do radioterapii - od wczesnego raka do choroby oligometastatycznej
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • Debata
 • 12:40 – 13:10 Punkt widzenia specjalisty urologa i onkologa radioterapeuty na leczenie chorego po RP w przypadku:
  a. istnienia czynników ryzyka progresji choroby
  b. istnienia wznowy biochemicznej
  c. obecności przerzutów do układu chłonnego miednicy (pN1)
  Punkt widzenia urologa – prof. Piotr Milecki
  Punkt widzenia onkologa radioterapeuty – prof. Jacek Fijuth
  Urolog - "nie widzę miejsca dla radioterapii" vs Onkolog Radioterapeuta - "widzę potrzebę radioterapii"  

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).