Program

 • Piątek, 25.10.2024

 • 11:30 - 12:30 Rejestracja uczestników
 • 12:30 – 12:40 Otwarcie konferencji
  prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • Sesja I: Podstawy radiobiologiczne
 • 12:40-13:00 Optymalizacja efektywności reirradiacji; nowoczesne techniki frakcjonowania, dawki biologicznie równoważne
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • 13:00-13:20 Czy wznowa po radioterapii to ten sam czy inny nowotwór?
  - prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 • 13:20-13:40 Reirradiacja to paliacja czy leczenie radykalne? Integracja z terapiami systemowymi. Analiza wyników w najczęstszych nowotworach
  - dr hab. n. med. Dorota Gabryś, prof. NIO
 • 13:40-14:00 Radiobiologia re-irradiacji; jak szerzej otworzyć okno terapeutyczne?
  - dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • 14:00-14:10 Dyskusja
 • 14:10-14:30 Przerwa kawowa
 • Sesja II: Rak nerki
 • 14:30-14:50 Radio-oporny czy radio-uleczalny? Nowe podejścia do leczenia ogniska pierwotnego i zmian przerzutowych w raku nerki
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 14:50-15:10 Przewodnik dla Onkologa Radioterapeuty: nowoczesne leczenie systemowe w raku nerki
  - dr hab. n. med. Jakub Kucharz
 • 15:10-15:30 Leczenie systemowe rak nerki
  - wykładowca
 • 15:30-15:40 Dyskusja
 • Sesja III: Rak płuca w III stopniu zaawansowania
 • 15:40-16:00 Leczenie okołooperacyjne, a rola radioterapii: czy czeka nas zmiana paradygmatu?
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 16:00-16:20 Leczenie raka płuca z mutacją EGFR w III stopniu zaawansowania: standardy 2024 roku
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 16:20-16:40 Drobnokomórkowy rak płuca w III stopniu zaawansowania: nowoczesne podejścia terapeutyczne
  - dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • 16:40-17:00 Niedrobnokomórkowy rak płuca w III stopniu zaawansowania: aktualne standardy leczenia
  - prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko
 • 17:00-17:20 Przerwa kawowa
 • Sesja IV: Aspekty kliniczne reirradiacji
 • 17:20-17:40 Bezpieczne marginesy GTV-CTV-PTV w dobie IGRT: rekomendacja z najnowszych wytycznych i doświadczenie własne
  - prof. dr hab. n. med. Sławomir Blamek
 • 17:40-18:00 Leczenie operacyjne w obszarze uprzednio napromienianym: dlaczego jest to wyzwanie dla chirurga?
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • 18:00-18:20 Re-irradiacja pierwotnych i nawrotowych guzów OUN
  - dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. UM
 • 18:20-18:40 Brachyterapia czy protonoterapia w leczeniu nawrotów wybranych nowotworów; czy wybór jest oczywisty?
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 18:40-19:00 Powtórne napromienianie w nowotworach urologicznych
  - dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO
 • 19:00-19:10 Dyskusja
 • Sobota, 26.10.2024

 • Sesja V: Rak stercza
 • 09:00-09:20 Porównanie wyników leczenia lokalnych nawrotów raka stercza po RP i RT: jakie są ograniczenia?
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 09:20-09:40 Nowoczesne metody leczenia z zaoszczędzeniem funkcji seksualnych u chorych na raka stercza
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 09:40-10:00 Późna toksyczność radioterapii układu moczowo-płciowego okiem urologa
  - dr n. med. Tomasz Konecki
 • 10:00-10:20 Hormonoterapia I generacji: przegląd aktualnych zastosowań
  wykładowca do potwierdzenia
 • 10:20-10:40 Hormonoterapia II generacji: nowe kierunki w leczeniu raka stercza
  wykładowca do potwierdzenia
 • 10:40-11:00 Hormonoterapia II generacji: nowe kierunki w leczeniu raka stercza
  wykładowca do potwierdzenia
 • 11:00-11:20 Wykład: pęcherz moczowy
  wykładowca do potwierdzenia
 • 11:20-11:30 Dyskusja
 • 11:30-11:50 Przerwa kawowa
 • Sesja VI: Varia
 • 11:50-12:10 Kiedy naciek naczyń krwionośnych jest przeciwskazaniem do radioterapii? Analiza przypadków i badań klinicznych
  - dr hab. n. med. Joanna Socha
 • 12:10-12:30 Bezobjawowe przerzuty do mózgowia w NDRP; kiedy SRS, kiedy immunoterapia i leczenie celowane? Punkt widzenia onkologa radioterapeuty
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 12:30-12:50 Bezobjawowe przerzuty do mózgowia w NDRP; kiedy immunoterapia i leczenie celowane, kiedy SRS? Punkt widzenia onkologa klinicznego
  - dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • 12:50-13:10 Total Neoadjuvant Treatment w raku odbytnicy - czy jest już standardem? Kiedy eskalować, kiedy deeskalować intensywność leczenia?
  - dr n. med. Konrad Stawiski
 • 13:10-13:30 Jak bezpiecznie łączyć SBRT z nowoczesnymi terapiami systemowymi? Jak minimalizować toksyczność leczenia?
  - dr hab. n. Mateusz Spałek, prof. NIO
 • 13:30-13:40 Dyskusja
 • 13:40-13:50 Podsumowanie Konferencji
  prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 13:50 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).