Program

Czwartek, 21.11.2019

 • 14:00 - 15:00 Rejestracja uczestników, lunch
 • Relacja z ASTRO
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • 15:00 - 15:30 OUN
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 15:30 - 16:00 Płuco
  - dr n. med. Aleksandra Napieralska 
 • 16:00 - 16:30 Rak piersi i nowotwory ginekologiczne
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
 • 16:30 - 17:00 Stercz 
  - prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
 • 17:00 - 17:30 Przewód pokarmowy 
  - dr n. med. Małgorzata Kraszkiewicz
 • 17:30 – 18:00 Radiochirurgia/choroba oligometastatyczna 
  - dr n. med. Łukasz Kuncman

Piątek, 22.11.2019

 • Wykład inaugurujący – gość specjalny
 • 09:00 – 09:40 Czy wiemy, to, co wydaje się nam, że wiemy – „Back to the Future”
  - prof. dr hab. n. med.  Bogusław Maciejewski
 • Sesja I - Skojarzona radioterapia i immunoterapia hipoteza czy standard leczenia? Fizyka medyczna
 • 09:40 – 10:00 Radiobiologia kliniczna w dobie diagnostyki molekularnej
  - dr hab. n. med. Ewa Sierko
 • 10:00 – 10:20 Raportowanie dawek w radioterapii: raporty fizyczne vs realia
  - dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • 10:20 – 10:40 Nowe kierunki badań klinicznych w zakresie radio-immunoterapii w raku płuca
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 10:40– 11:00 Nowe kierunki badań klinicznych w zakresie radio-immunoterapii w nowotworach regionu głowy i szyi
  - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • 11:00 – 11:10 Dyskusja
 • 11:10 – 11:35 Przerwa kawowa
 • Sesja II - Radioterapia w nowotworach łagodnych i w chorobach nienowotworowych
 • 11:35 – 11:55 Oponiaki o niskim stopniu złośliwości. Leczenie interwencyjne vs obserwacja. Realizacja radioterapii (dawki, obszary CTV, PTV)
  - dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. COI
 • 11:55 – 12:15 Malformacje tętniczo-żylne. Leczenie interwencyjne vs obserwacja. Realizacja radioterapii (dawki, obszary CTV, PTV, OAR)
  - dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. COI
 • 12:15 – 12:35 Nerwiaki nerwu słuchowego. Realizacja radioterapii (dawki, obszary CTV, PTV, OAR), spodziewane efekty leczenia napromienianiem
  - dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. COI
 • 12:35 – 12:55 Lokalizacje pozaczaszkowe chorób nienowotworowych – wskazania do leczenia napromienianiem, realizacja radioterapii (dawki, obszary CTV, PTV)
  - prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
 • 12:55 – 13:05 Dyskusja
 • 13:05 – 14:00 Lunch
 • Sesja III - Leczenie systemowe w skojarzeniu z radioterapią
 • 14:00 – 14:20 Radioterapia/radiochemioterapia nowotworów ginekologicznych. Brachyterapia adaptacyjna
  - dr hab. n. med. Małgorzata Klimek, prof. COI
 • 14:20 – 14:40 Rola statusu HPV, EBV w podejmowaniu decyzji terapeutycznych w nowotworach regionu głowy i szyi
  - dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, prof. COI
 • 14:40 – 15:00 Rak płuca - sposoby optymalizacji radiochemioterapii i integracja z immunoterapią - (patronat Astra Zeneca)
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 15:00 – 15:20 Rak stercza M1. Nowe możliwości leczenia skojarzonego w przypadku hormonowrażliwego i opornego na kastrację raka stercza
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 15:20 – 15:40 Rak stercza M1. Rad 223 vs HBI optymalna selekcja pacjentów. Sposób realizacji HBI - (patronat Bayer)
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 15:40 – 15:55 Kompletna integracja technik MRI w radioterapii – Pierwszy rok doświadczeń klinicznych
  - Tomasz Iwanicki
 • 15:55 – 16:15 Rola radioterapii w wielodyscyplinarnym leczeniu mięsaków tkanek miękkich i kości u dzieci. Realizacja RT (dawki, obszary CTV, PTV)
  - dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • 16:15 – 16:25 Dyskusja
 • 16:25 – 16:45 Przerwa kawowa
 • Sesja IV - Nowotwory OUN (kiedy eskalować leczenie chirurgiczne, kiedy RT)
 • 16:45 – 17:05 Glejaki WHO II-III. Wybór optymalnej strategii leczenia w zależności od profilu molekularnego
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth 
 • 17:05 – 17:20 Zastosowanie techniki HyperArc do napromienia stereotaktycznego zmian nowotworowych
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 17:20 – 17:40 GBM WHO IV. Wybór optymalnej strategii leczenia w zależności od profilu molekularnego
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
 • 17:40 – 18:00 Leczenie chorych na glejaki w podeszłym wieku
  - dr n. med. Maciej Harat
 • 18:00 – 18:10 Dyskusja

Sobota, 
23.11.2019

 • Sesja V - Mięsaki tkanek miękkich i kości, nowotwory skóry, czerniak złośliwy
 • 09:00 – 09:20 Rola radioterapii w wielodyscyplinarnym leczeniu mięsaków tkanek miękkich i kości u dorosłych. Realizacja RT (dawki, obszary CTV, PTV)
  - dr n. med. Mateusz Spałek
 • 09:20 – 09:40 Chirurgia, radioterapia i leczenie systemowe w nowotworach skóry - rak płaskonabłonkowy, podstawnokomórkowy, rak z komórek Merkla i czerniak złośliwy
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • 09:40 – 10:00 Rola RT w czerniaku złośliwym w dobie rozwoju leczenia systemowego. Realizacja RT
  - dr n. med. Mateusz Spałek
 • 10:00 – 10:10 Dyskusja
 • 10:10 – 10:30 Przerwa kawowa
 • Sesja VI - Radioterapia hipofrakcjonowana
 • 10:30 – 10:50 Rak płuca
  - prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 10:50 – 11:05 Ethos™ - system terapeutyczny Varian Medical Systems do realizacji inteligentnej radioterapii adaptacyjnej Adaptive Intelligence™ - (wykład sponsorowany Varian)
  - Michał Jastrzembski
 • 11:05 – 11:25 Rak piersi
  - dr n. med. Joanna Socha
 • 11:25 – 11:40 Automatyzacja i unifikacja planowania leczenia. RapidPlan - doświadczenia własne.
  - Dorota Kopeć
 • 11:40 – 12:00 Rak stercza
  - prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
 • 12:00 – 12:10 Dyskusja
 • Sesja VII - Choroba oligometastatyczna, Varia
 • 12:10 – 12:30 Choroba oligometastatyczna w raku stercza – rola SBRT
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 12:30 – 12:50 Przerzuty do kości - rola SBRT
  - dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 12:50 – 13:00 Dyskusja
 • 13:00 – Rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).