Wykładowcy

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth 
  Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Wykładowcy:
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
 • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Klimek, prof. COI
 • Dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, prof. COI
 • Dr hab. n. med. Ewa Sierko
 • Dr hab. n. med. Sławomir Blamek, prof. COI
 • Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • Dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • Dr n. med. Joanna Socha
 • Dr n. med. Łukasz Kuncman
 • Dr n. med. Maciej Harat
 • Dr n. med. Mateusz Spałek
 • Dr n. med. Aleksandra Napieralska
 • Dr n. med. Dorota Kiprian
 • Lek. Małgorzata Kraszkiewicz
 • Mgr Dorota Kopeć

 

III Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa

„4R RADIOTERAPII”

 21/22/23 listopada 2019

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa