Wykładowcy

  • Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth 
    Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

III Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa

„4R RADIOTERAPII”

 21/22/23 listopada 2019

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa