Wykładowcy

Kierownik Naukowy Konferencji:
Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt