Program

 

Czwartek, 21.02.2019

12.00 – 13.00 Rejestracja, lunch

13.00 – 14.30 Choroby tkanki łącznej
– prof. dr hab. n. med. Adam Reich

14.30 – 16.00 Chłoniaki pierwotnie skórne T i B - komórkowe
– prof. dr hab. n. med. Joanna Maj

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Histocytozy, mastocytozy, łuszczyca (bez leczenia biologicznego) 
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Baran

18.00 – 19.30 Łuszczyca  
– prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

19.30 Kolacja

Piątek, 22.02.2019

9.00 – 10.30 Interpretacja wyników badania histopatologicznego
– dr n. med. Joanna Czuwara

10.30 – 12.00 Genodermatozy 
– prof. dr hab. n. med. Cezary Kowalewski

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.30 Choroby neutrofilowe 
– prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

13.30 - 14.30 Choroby pęcherzowe 
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak

14.30 – 15.30 Lunch

15.30 – 17.00 Nieczerniakowe raki skóry
– prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 19.30 Nowe leki w dermatologii, leki biologiczne 
– prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

19.30 Kolacja

Sobota, 23.02.2019

9.00 – 10.00 Onkologia, czerniak 
– dr hab. n. med. Rafał Czajkowski

10.00 – 11.30 AZS i pokrzywka 
– prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 14.30 Dermatologia dziecięca
– prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

14.30 Zakończenie konferencji, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).