Program

 

Zagadnienia tematyczne:
(szczegółowy program będzie dostępny wkrótce)

Genodermatozy

Onkologia czerniak

Choroby neutrofilowe

Histocytozy, mastocytozy

Choroby pęcherzowe

Nowe leki w dermatologii, leki biologiczne 

Chłoniaki 

Nieczerniakowe raki skóry

Łuszczyca

Dermatologia dziecięca 

AZS i pokrzywka

Choroby tkanki łącznej 

Interpretacja wyników badania histopatologicznego