Komitet naukowy

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego:
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • Wykładowcy:
 • dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • Izabela Obarska
 • dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan  
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • dr n. med. Iwona Rościszewska–Żukowska
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 • dr n. med. Jacek Zaborski