Komitet naukowy

  • Przewodniczący Komitetu Naukowego:
  • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
  • Wykładowcy: