Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

 • prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

Wykładowcy:

 • prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • dr n. med. Jakub Gierczyński
 • dr n. med. Michał Karliński
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Pera
 • dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik