Program

IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Programy lekowe i świadczenia gwarantowane w neurologii”
31 stycznia 2019
Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94, Warszawa

 • 8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników
 • Otwarcie konferencji : prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 9.00 - 10.30 Sesja I : Udar mózgu
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 9.00 - 9.20 Organizacja procedury leczenia trombolitycznego w dobie trombektomii mechanicznej
  - prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 9.20 - 9.40 Trombektomia mechaniczna - co oznacza pilotaż?
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 9.40 - 10.00 Organizacja systemu ratownictwa medycznego w świetle programu leczenia udarów
  - prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
 • 10.00 - 10.30 Dyskusja
 • 10.30 - 11.50 Sesja II: SMPT i finansowanie Programów Lekowych
  Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 10.30 - 10.45 Program leczenia chorych z SM
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 10.45 - 11.00 Program leczenia toksyną botulinową
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 11.00 - 11.15 Koszty obsługi Programów Lekowych propozycja zmian
  - przedstawiciel MZ 
 • 11.15 - 11.30 Optymalizacja modelu opieki i leczenia pacjentów z SM w programie lekowym
  – dr Jakub Gierczyński
 • 11.30 - 11.45 Wystąpienie przedstawiciela NFZ
 • 11.45 - 12.00 Dyskusja
 • 12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
 • 12.00 - 12.30 Konferencja Prasowa
 • 12.30 - 13.30 Sesja III
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 12.30 - 12.45 Stwardnienie rozsiane - czy dwie linie terapii mają sens?
  - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • 12.45 - 13.00 Stwardnienie rozsiane - zasady kwalifikacji chorych do terapii indukcyjnych
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 13.00 - 13.15 Immunoglobuliny w neurologii - jak łączyć Program Lekowy z diagnostyką i leczeniem w ramach JGP w chorobach nerwowo-mięśniowych?  
  - dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
 • 13.15 - 13.45 Dyskusja
 • 13.45 - 15.00 Sesja IV
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • cz. I. Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona
 • 13.45 - 14.00 Głęboka Stymulacja Mózgu - system organizacji kwalifikacji, zabiegu i prowadzenia pacjenta
  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • 14.00 - 14.15 Terapie infuzyjne (Duodopa, Apomorfina) - zasady organizacji udzielania świadczeń
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • cz. II. Choroby rzadkie
 • 14.15 - 14.30 Choroby rzadkie w Programach Lekowych - co działa, czego nam brakuje?
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Pera
 • 14.30 - 15.00 Dyskusja
 • 15.00 - 15.10 Sesja V - Toksyna botulinowa w neurologii
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • 15.00 - 15.15 Dystonie ogniskowe
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 15.15 - 15.30 Spastyczność jako problem kliniczny - różne etiologie i kompleksowe leczenie kończyny górnej i dolnej
  - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • 15.30 - 15.50 Dyskusja
 • 15.50 Zakończenie konferencji, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).