Program

 
 
 • VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  PROGRAMY LEKOWE I  ŚCIEŻKI TERAPEUTYCZNE W NEUROLOGII
  3-4 lutego 2023
  ONLINE

PIĄTEK - 3.02.2023

 • 14:50-15:00 Otwarcie konferencji
  - prof. Agnieszka Słowik, prof. Konrad Rejdak
 • 15:00 - 16:00 SESJA INAUGURACYJNA
 • 15:00 - 15:15 Miejsce Programów lekowych w Strategii dla Polskiej Neurologii
  - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 15:15 - 15:30 Znaczenie ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych dla chorych neurologicznie
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 15:30 - 15:45 Rozwiązania organizacyjne w polskiej służbie zdrowia – wskazówki praktyczne
  - dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • 15:45 - 16:00 Dyskusja
 • 16:00 - 17:00 SMA
  Prowadzenie sesji - prof. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 16:00 - 16:15 Dopełnienie krajobrazu terapeutycznego w SMA - Evrysdi w B.102FM [wykład sponsorowany firmy ROCHE]
  - prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
 • 16:15 - 16:30 Kompleksowa opieka nad pacjentem leczonym w programie lekowym SMA
  - dr n. med. Anna Łusakowska
 • 16:30 – 16:45 Kamienie milowe w praktyce klinicznej SMA w Polsce – raport [wykład sponsorowany przez Biogen Poland Sp. z o.o.]
  - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 16:45 - 17:00 Dyskusja
 • 17:00 - 17:15 Przerwa reklamowa
 • 17:15 - 18:15 Choroby rzadkie
  Prowadzenie sesji - prof. Alina Kułakowska
 • 17:15 - 17:30 Przełom w leczeniu NMOSD - program lekowy B.138FM [wykład sponsorowany firmy ROCHE]
  - prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • 17:30 - 17:45 Choroba Fabryego - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie [wykład sponsorowany firmy TAKEDA]
  - dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ
 • 17:45 – 18:00 Opieka nad pacjentem z chorobą Wilsona w Polsce na przestrzeni dekad [wykład sponsorowany firmy ORPHALAN]
  - dr hab. n. med. Maciej Niewada
 • 18:00 - 18:15 Dyskusja
 • 18:15 – 18:25 Dyskusja ekspercka o programie lekowym B123 (ch. Wilsona)
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, dr hab. n. med. Maciej Niewada
 • 18:25 - 18:55 Udar mózgu
  Prowadzenie sesji - prof. Konrad Rejdak
 • 18:25 - 18:40 Udar mózgu w Polsce w 2023
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 18:40– 18:55 Dyskusja
 • 18:55 Podsumowanie, zakończenie I dnia konferencji

SOBOTA - 4.02.2023

 • 09:15 - 11:00 Stwardnienie rozsiane
  Prowadzenie sesji - prof. Konrad Rejdak
 • 09:15 - 09:30 Miejsce programu lekowego w centrum kompleksowej diagnostyki i leczenia SM
  - prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 09:30 - 09:45 Miejsce ofatumumabu w leczeniu pacjentów z SM w programie lekowym oraz w świetle aktualnych wytycznych ECTRIMS [wykład sponsorowany firmy NOVARTIS]
  - prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa 
 • 09:45 - 10:00 Korzyści ze zwiększania dostępu do leczenia biologicznego biorównoważnego w Polsce [wykład sponsorowany firmy SANDOZ]
  - Grzegorz Rychwalski - Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 • 10:00 - 10:15 Rola Interferonu beta-1b w leczeniu wtórnie postępującej postaci SM według zapisów nowego Programu Lekowego [wykład sponsorowany firmy BAYER]
  - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska, prof. UMP
 • 10:15 - 10:30 Korzyści z selektywnego modulowania receptora S1P na przykładzie ozanimodu [wykład sponsorowany firmy BMS]
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 10:30 - 11:00 Dyskusja
 • 11:00 - 12:30 Stwardnienie rozsiane
  Prowadzenie sesji - prof. Monika Adamczyk-Sowa
 • 11:00 - 11:15 Postać pierwotnie postępująca SM - wyzwania diagnostyki różnicowej [wykład sponsorowany firmy ROCHE]
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 11:15 - 11:30 Modulatory receptora S1P – co już wiemy a czego nie [wykład sponsorowany firmy BAUSCH]
  - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 11:30 - 11:45 Szybsza eskalacja do drugiej linii - nowe możliwości programu lekowego [wykład sponsorowany przez Biogen Poland Sp. z o.o.]
  - dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska
 • 11:45 - 12:00 Ponesimod – nowa opcja terapeutyczna w programie lekowym [wykład sponsorowany firmy Janssen]
  - dr n. med. Robert Bonek
 • 12:00 - 12:30 Dyskusja
 • 12:30 - 12:45 Przerwa reklamowa
 • 12:45 - 13:30 Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona
  [Partner sesji: ABBVIE]
  Prowadzenie sesji - prof. Jarosław Sławek
 • 12:45 - 13:00 Przekraczając granice – nowe spojrzenie na potrzeby pacjentów w świetle aktualnych rekomendacji
  - dr hab. n. med. Joanna Siuda
 • 13:00 - 13:15 Jakie terapie w programie i poza są dostępne dla Pacjentów z choroba Parkinsona
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 13:15 - 13:30 Dyskusja
 • 13:30 - 13:45 Przerwa reklamowa
 • 13:45 - 14:55 Toksyna botulinowa w programach lekowych – czy zabezpiecza wszystkie potrzeby
  [Partner sesji: ABBVIE, IPSEN]
  Prowadzenie sesji – prof. Agnieszka Słowik
 • 13:45 - 14:00 Potrzeby pacjentów ze spastycznością – czy możemy na nie odpowiedzieć. Optymalne leczenie pacjenta ze spastycznością w warunkach programu lekowego
  - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • 14:00 - 14:15 Toksyna botulinowa w spastyczności - rekomendacje grupy ekspertów
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 14:15 - 14:30 Oczekiwanie zmiany w programie lekowym – przyszłość leczenia spastyczności.
  - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • 14:30 - 14:55 Dyskusja
 • 14:55 - 15:10 Przerwa reklamowa
 • 15:10 - 16:00 Migrena
  [Partner sesji: ABBVIE]
  Prowadzenie sesji - prof. Adam Stępień
 • 15:10 - 15:30 Pacjent w drugiej linii terapii - program leczenia migreny przewlekłej [wykład pod patronatem firmy TEVA]
  - prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 • 15:30 - 15:45 Leczenie migreny przewlekłej - co zmienił program lekowy
  - prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
 • 15:45 - 16:00 Dyskusja
 • 16:00 - 16:30 Podsumowanie konferencji
  - prof. Agnieszka Słowik, prof. Konrad Rejdak

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowany tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499)