Program

IV Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Programy lekowe i świadczenia gwarantowane w neurologii”
31 stycznia 2019
Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94, Warszawa

 • 08.30 - 09.00 Rejestracja uczestników
 • Otwarcie konferencji : prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 09.00 - 10.20 Sesja I: Udar mózgu
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 09.00 - 09.15 Wytyczne PTN 2018/2019 leczenie ostrej fazy udaru mózgu
  - dr n. med. Michał Karliński
 • 09.15 - 09.30 Organizacja procedury leczenia trombolitycznego w dobie trombektomii mechanicznej
  - prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 09.30 - 09.45 Trombektomia mechaniczna - co oznacza pilotaż? 
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 09.45 - 10.00 Organizacja systemu ratownictwa medycznego w świetle programu leczenia udarów 
  - prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
 • 10.00 - 10.20 Dyskusja
 • 10.20 - 10.35 Przerwa kawowa
 • 10.35 - 12.15 Sesja II: SMPT i finansowanie Programów Lekowych
  Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 10.35 - 10.50 Program leczenia chorych z SM
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 10.50 - 11.05 Program leczenia toksyną botulinową
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 11.05 - 11.20 SMPT wymogi dotyczące zakresu danych  
  - Iwona Kacprzak - Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami NFZ
 • 11.20 - 11.35 Stwardnienie rozsiane - czy dwie linie terapii mają sens? 
  - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • 11.35 - 11.50 Koszty obsługi Programów Lekowych propozycja zmian 
  - Izabela Obarska - niezależny ekspert  w zakresie polityki zdrowotnej
 • 11.50 - 12.15 Dyskusja
 • 12.15 - 12.45 Przerwa kawowa
 • 12.15 - 12.45 Konferencja Prasowa
 • 12.45 - 14.15 Sesja III
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 12.45 - 13.00 Optymalizacja modelu opieki i leczenia pacjentów z SM w programie lekowym 
  - dr n. med. Jakub Gierczyński
 • 13.00 - 13.15 Uwagi uczestników Programu Opieki Koordynowanej
  - dr n. med. Jacek Zaborski
 • 13.15 - 13.30 Opcje terapeutyczne leczenia progresywnych postaci SM - wyzwania przyszłości *
  - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 13.30 - 13.45 Immunoglobuliny w neurologii - jak łączyć Program Lekowy z diagnostyką i leczeniem w ramach JGP w chorobach nerwowo-mięśniowych?  
  - dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik
 • 13.45 - 14.15 Dyskusja
 • 14.15 - 14.30 Przerwa kawowa
 • 14.30 - 15.30 Sesja IV
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • cz. I. Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona
 • 14.30 - 14.45 Głęboka Stymulacja Mózgu - system organizacji kwalifikacji, zabiegu i prowadzenia pacjenta
  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • 14.45 - 15.00 Terapie infuzyjne (Duodopa, Apomorfina) - zasady organizacji udzielania świadczeń
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • cz. II. Choroby rzadkie
 • 15.00 - 15.15 Choroby rzadkie w Programach Lekowych - co działa, czego nam brakuje?
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Pera
 • 15.15 - 15.30 Dyskusja
 • 15.30 - 16.15 Sesja V: Toksyna botulinowa w neurologii
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • 15.15 - 15.30 Dystonie ogniskowe
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 15.30 - 15.45 Spastyczność jako problem kliniczny - różne etiologie i kompleksowe leczenie kończyny górnej i dolnej
  - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • 15.45 - 16.15 Dyskusja
 • 16.15 Zakończenie konferencji, lunch

 

*wykład powstał przy wsparciu Novartis

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).