II Międzyzjazdowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

4-5 października 2019
Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa

Polskie Towarzystwo Onkologiczne od kilku lat realizuje swoją misję społeczną współkształtowania polskiej onkologii. Wielokrotnie, jako partner społeczny ustawodawcy, administracji państwowej i publicznego płatnika, członkowie Towarzystwa zgłaszali własne projekty rozwiązań administracyjnych i opiniowali akty prawne regulujące funkcjonowanie opieki onkologicznej w naszym kraju. Aktualną inicjatywą promowaną przez PTO jest kompleksowa i skoordynowana opieka w onkologii w ramach ogólnopolskiej sieci onkologicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji! 

                  dr hab. n. med. Adam Maciejczyk                     prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
                                             

 
 
Konferencja zaczyna się za:
Kiedy:

4-5.10.2019

Gdzie:

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa