Program

Piątek, 25.05.2018 r.


08.00 – 09.00Rejestracja uczestników
 • Sesja I: Wprowadzenie
 • 09.00 – 09.15 Powitanie gości, wprowadzenie - prof. dr hab. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. med. Adam Maciejczyk
 • 09.15 – 09.30 Trendy epidemiologiczne w polskiej onkologii - dr med. Joanna Didkowska
 • 09.30 – 09.45 Kompleksowa opieka w onkologii - prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
 • 09.45 – 10.00 Skoordynowana opieka w onkologii - prof. dr hab. med. Adam Maciejczyk
 • 10.00 – 10.15 Narodowy Instytut Onkologii jako koordynator krajowej sieci onkologicznej - prof. dr hab. med. Jan Walewski
 • 10.15 – 10.30 Organizacja opieki onkologicznej w Polsce na tle państw europejskich - Szymon Chrostowski – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • 10.30 – 10.45 Finansowanie opieki onkologicznej z perspektywy regulatora - przedstawiciel MZ
 • 10.45 – 11.00 Finansowanie opieki onkologicznej z perspektywy płatnika - przedstawiciel NFZ
 • 11.00 – 11.05 Animacja All.Can: Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski
 • 11.05 – 11.35 Rola lekarza POZ w organizacji kompleksowej i skoordynowanej opieki nad chorym onkologicznym - koordynator dr med. J. Meder, przedstawiciel POZ, prof. Adam Maciejczyk , prof. Jacek Fijuth, Szymon Chrostowski
 • 11.35 – 12.20 Konferencja prasowa
 • 12.20 – 13.20 Lunch
 • Sesja II: Kompleksowa i skoordynowana opieka nad chorymi na raka płuca
 • 13.20 – 13.40 Patologia i biologia molekularna, jako podstawa strategii leczenia uzupełniającego i leczenia w chorobie uogólnionej – prof. dr hab. med. Andrzej Marszałek
 • 13.40 – 14.00 Leczenie operacyjne po wstępnej chemioterapii i radioterapii – możliwości i ograniczenia - dr med. Andrzej Majewski
 • 14.00 – 14.20 Jednoczesna radio-chemioterapia – dlaczego wciąż nie jest standardem? - prof. dr hab. med. Rafał Dziadziuszko
 • 14.20 – 14.40 Stereotaktyczna radiochirurgia – czy stanie się nowym standardem? - prof. dr hab. med. Adam Maciejczyk
 • 14.40 – 15.00 Uzupełniające leczenie farmakologiczne – ocena dostępności w Polsce - prof. dr hab. med. Dariusz Kowalski
 • 15.00 – 15.20 Leczenie farmakologiczne w chorobie uogólnionej – jak pokonać ograniczenia? - prof. dr hab. med. Rodryg Ramlau
 • 15.20 – 15.40 Dyskusja
 • 15.40 – 16.10 Przerwa kawowa
 • Sesja III: Kompleksowa i skoordynowana opieka nad chorymi z nowotworami przewodu pokarmowego
 • 16.10 – 16.30 Aktualny standard diagnostyki RM w raku odbytnicy – prof. dr hab. med. Barbara Bobek-Billewicz
 • 16.30 – 16.50 Wycięcie ogniska pierwotnego u chorych na raka jelita grubego w IV stopniu zaawansowania – spojrzenie chirurga - prof. dr hab. med. Wojciech Wysocki
 • 16.50 – 17.10 Czy radio-chemioterapia w raku odbytnicy wyeliminuje leczenie operacyjne? - prof. dr hab. med. Krzysztof Bujko
 • 17.10 – 17.30 Rola patologa w diagnostyce raka jelita grubego - prof. dr hab. med. Andrzej Marszałek
 • 17.30 – 17.50 Nowe strategie w przerzutowym raku jelita grubego - prof. dr hab. med. Piotr Potemski
 • 17.50 – 18.10 Strategia operacyjnego leczenia w raku żołądka - prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski
 • 18.10 – 18.30 Wyprzedzająca chemioterapia w operacyjnym raku żołądka - prof. dr hab. med. Piotr Potemski
 • 18.30 – 18.50Aktualne możliwości leczenia pacjentów w drugiej linii terapii raka nerki - prof. dr hab. med Piotr Potemski - grant edukacyjny / Ipsen
 • 18.50 – 19.10Badania kliniczne, jako element kompleksowej i skoordynowanej opieki nad chorymi w onkologii - prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
 • 19.10 – 19.30 Dyskusja

Sobota, 26.05.2018 r.

 • Sesja IV: Kompleksowa i skoordynowana opieka nad chorymi na raka piersi
 • 09.00 – 09.20 Narodowa Strategia Walki z Rakiem - prof. dr hab. med. Piotr Czauderna
 • 09.20 – 09.40 Aktualne możliwości diagnostyki radiologicznej w raku piersi – prof. dr hab. med. Barbara Bobek-Billewicz
 • 09.40 – 10.00 Aktualne zasady leczenia operacyjnego – prof. dr hab. med. Rafał Matkowski
 • 10.00 – 10.20 Radioterapia – nowe sytuacje kliniczne, nowe wyzwania - prof. dr hab. med. Anna Niwińska
 • 10.20 – 10.40 Farmakologiczne leczenie wyprzedzające w intencji zachowania narządu – kiedy uzasadnione? - dr med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 10.40 – 11.00 Leczenie farmakologiczne w chorobie uogólnionej– nowe perspektywy - dr med. Aleksandra Łacko
 • 11.00 – 11.20 Wsparcie psychologiczne, jako element kompleksowej opieki onkologicznej - dr med. Mariola Kosowicz
 • 11.20 – 11.40 Mel Gibson i sprawa kobiet - dr Artur Drobniak - grant edukacyjny / Angellini
 • 11.40 – 12.00 Dyskusja
 • 12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
 • Sesja V: Kompleksowa i skoordynowana opieka nad chorymi na raka pęcherza moczowego i gruczołu krokowego
 • 12.30 – 12.50 Czy jesteśmy gotowi na rozpowszechnienie wielospecjalistycznego leczenia z zachowaniem pęcherza moczowego? - dr hab. med. Artur Antoniewicz
 • 12.50 – 13.10 Rak gruczołu krokowego T3a i T3b – dlaczego chirurgia? - dr hab. med. Artur Antoniewicz
 • 13.10 – 13.30 Kiedy kojarzyć teleradioterapię, brachyterapię i hormonoterapię w raku stercza? - prof. dr hab. med. Jacek Fijuth
 • 13.30 – 13.50 Wczesna uzupełniająca czy ratująca pooperacyjna radioterapia w raku stercza? - prof. dr hab. med. Piotr Milecki
 • 13.50 – 14.10 Nowe możliwości leczenia farmakologicznego w raku pęcherza moczowego i w raku stercza - dr med. Iwona Skoneczna
 • 14.10 – 14.30 Dyskusja
 • 14.30 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

UWAGA! Niższa opłata zjazdowa! -50% UWAGA! Niższa opłata zjazdowa! -50% UWAGA! Niższa opłata zjazdowa! -50%