V KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

NEURODEGENERACJE

12-13 października 2018, Wrocław
Hotel Mercure, pl. Dominikański 1 

 

 
 

Szanowni Państwo,

Po raz piąty już organizujemy ogólnopolską konferencję pt. "Neurodegeneracje", której zamysłem jest integracja wiedzy z zakresu różnych specjalności (neurolog, psychiatra, psycholog, radiolog, dietetyk etc.) na temat choroby Alzheimera, Parkinsona i innych rzadszych chorób neurozwyrodnieniowych. W tym roku spotykamy się we Wrocławiu, w którym żył i pracował Alois Alzheimer. Wzorem ubiegłych lat zaprosiliśmy wielu znakomitych ekspertów zagranicznych (Francja, Szwajcaria, Holandia, Czechy) i polskich do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Po raz pierwszy organizujemy sesję poświęconą ataksjom, a także sesje nt. neuroobrazowania  w chorobie Parkinsona czy niefarmakologicznego postępowania w chorobie Alzheimera. Choroby wieku podeszłego, do których należy większość chorób neurozwyrodnieniowych już dziś stanowią problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. Budowanie wiedzy, umiejętności współpracy, a także konieczność działania na rzecz poprawy jakości opieki medycznej i pozamedycznej naszych chorych powinny zachęcić nas do wspólnych spotkań.

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia,

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
dr hab. Emila Sitek
dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.