Wykładowcy

 • Komitet Organizacyjny:
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek - przewodniczący
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
 • Wykładowcy:
 • dr n. med. Anna Barczak
 • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM
 • dr n. med. Jarosław Dulski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • dr hab. n. med. Agata Gajos
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Janik
 • dr hab. n. med. Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec
 • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
 • dr n. med. Marta Lipowska
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • dr Filip Przytuła
 • prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 • dr n. med. Michał Schinwelski
 • mgr Adam Siger
 • dr hab. n. zdr. Emilia Sitek
 • dr hab. n. med. Joanna Siuda
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • dr n. med. Stanisław Szlufik
 • dr n. med. Katarzyna Śmiłowska

VIII Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„NEURODEGENERACJE”

26/27.11.2021
ONLINE

WSPÓŁORGANIZATOR:

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego