Wykładowcy

 • Komitet Naukowy:
 • prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek - przewodniczący
 • dr n. med. Sławomir Wawrzyniak - przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 • prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
 • dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. UM
 • dr hab. n. med. Alicja Kalinowska, prof. UMP
 • dr hab. n. med. Adam Wiśniewski, prof. UMK
 • dr hab. n. med. Monika Nojszewska
 • dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska
 • dr n. med. Katarzyna Kubicka-Bączyk
 • dr n. med. Monika Służewska-Niedźwiedź
 • dr n. med. Magdalena Nowaczewska
 • dr n. med. Dorota Koziarska
 • dr n. med. Violetta Palacz-Duda
 • dr n. med. Marcin Rogoziewicz
 • dr n. med. Joanna Szefke
 • dr n. med. Marcin Rudaś
 • dr n. med. Łukasz Rzepiński


Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, 
po wcześniejszej rejestracji.  

VI Kujawsko-Pomorskie 
Dni Neurologiczne

24-25 lutego 2023 r.

Hotel Holiday Inn 
ul. Grodzka 36 | Bydgoszcz