Program

Piątek, 24.02.2023 r.

  • 14:00 – 14:55 REJSTRACJA UCZESTNIKÓW
  • 14:00 – 14:55 Lunch
  • 14:55 – 15:00 Otwarcie Konferencji
 • 15:00 – 16:00 SESJA I: Ekspercka – Nowy początek
  Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
  • 15:00 - 15:20 Przyszłość leczenia SM - nowe terapie
   - prof. Monika Adamczyk-Sowa
  • 15:20 - 15:40 Przyszłość leczenia NMOSD – nowe terapie |ROCHE|
   - prof. Beata Zakrzewska-Pniewska
  • 15:40 - 16:00 Przyszłość leczenia padaczki |ANGELINI|
   - dr Monika Służewska-Niedźwiedź
 • 16:00 – 16:20 Przerwa kawowa
 • 16:20 – 17:40 SESJA II: Ból głowy
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz, dr n. med. Dorota Koziarska
  • 16:20 - 16:40 Aktualny krajobraz leczenia bólów głowy – gdzie jest miejsce dla tryptanów |BAUSCH|
   - prof. Izabela Domitrz
  • 16:40 - 17:00 Migrena epizodyczna a przewlekła –na co zwrócić uwagę przy rozpoznaniu?
   dr Dorota Koziarska
  • 17:00 - 17:20 Praktyczne aspekty zastosowania toksyny botulinowej w migrenie przewlekłej |ABBVIE|
   - dr Marcin Rogoziewicz
  • 17:20 - 17:40 Gepanty jako najnowsza opcja terapeutyczna w leczeniu oraz profilaktyce migreny epizodycznej |PFIZER|
   - dr Magdalena Nowaczewska
 • 17:40 – 18:00 Przerwa kawowa
 • 18:00 – 20:00 SESJA III: Stwardnienie rozsiane 2023
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek
  • 18:00 - 18:20 Rekonstytucja układu immunologicznego - mechanizm działania kluczem do skutecznej terapii |MERCK|
   - dr hab. Alicja Kalinowska
  • 18:20 - 18:40 Przeciwciała monoklonalne w terapii SM - wieloletnie doświadczenia |BIOGEN|
   - prof. Monika Adamczyk-Sowa
  • 18:40 - 19:00 Terapia HETA – nowe możliwości wyboru dla chorych z SM. Ozanimod – dane z długoterminowej obserwacji |BMS|
   - prof. Mariusz Stasiołek
  • 19:00 - 19:20 Różnicowanie fenotypu SM a skuteczność terapii DMT |ROCHE|
   - dr Katarzyna Kubicka-Bączyk
  • 19:20 - 19:40 Terapie doustne o wysokiej skuteczności jako nowa opcja terapeutyczna pierwszego wyboru dla chorych z SM 
   - dr Sławomir Wawrzyniak
  • 19:40 - 20:00 Dyskusja

Sobota, 25.02.2023 r.

 • 9:00 – 10:50 SESJA IV: Udar mózgu – debata oparta na aktualnym stanie wiedzy
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, dr hab. n. med. Adam Wiśniewski, prof. UMK
  • 09:00 - 09:20 Postepowanie w udarze mózgu w świetle zaleceń ESO 2022
   - prof. Agnieszka Słowik
  • 09:20 - 09:40 Trombektomia mechaniczna w CILUM – update 2023
   - dr Violetta Palacz-Duda
  • 09:40 - 10:00 Miejsce kwasu acetylosalicylowego w prewencji wtórnej udaru mózgu a najnowsze wytyczne
   - dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UMK
  • 10:00 - 10:20 Optymalne leczenie spastyczności po udarze mózgu |ABBVIE|
   - dr hab. Iwona Sarzyńska Długosz
  • 10:20 - 10:40 Udar mózgu – aktualna sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim
   - dr Sławomir Wawrzyniak
  • 10:40 - 10:50 Dyskusja
 • 10:50 – 11:20 Przerwa kawowa
 • 11:20 – 12:10 SESJA V: Choroba Parkinson i choroby neurozwyrodnieniowe
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz,prof. UM, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz  
 • PARTNER SESJI |SANDOZ|
  • 11:20 - 11:40 Zaawansowana choroba Parkinsona – definicja, możliwości terapii
   - dr hab. Sławomir Budrewicz, prof.UM
  • 11:40 - 12:00 Zaawansowana choroba Parkinsona - możliwości leczenia neurochirurgicznego
   - dr Marcin Rudaś
  • 12:00 - 12:20 Otępienie - jak różnicować i leczyć? |POLPHARMA|
   - prof. Tomasz Gabryelewicz
  • 12:20 – 12:30 Dyskusja
 • 12:20 – 12:40 Przerwa kawowa
 • 12:40 – 14:50 SESJA VI: Neuromix
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek, dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
  • 12:40 - 13:00 Zasady szczepień u chorych z chorobami neuroimmunologicznymi
   - dr hab. Monika Nojszewska
  • 13:00 - 13:20 Postępowanie w polineuropatii w warunkach poradni neurologicznej |WORWAG|
   - dr Joanna Szefke
  • 13:20 - 13:40 Chłoniaki ośrodkowego i obwodowego układ nerwowego
   - dr hab. Małgorzata Wiszniewska
  • 13:40 - 14:00  Gdy Mestinon już nie wystarcza - aktualne możliwości optymalizacji farmakoterapii u pacjentów z miastenią rzekomoporaźną
   - dr Łukasz Rzepiński
  • 14:00 - 14:10 Dyskusja
 • 14:10 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).