Program

Zagadnienia tematyczne:

 

 • Programy lekowe, pilotaże dla chorych neurologicznych w województwie kujawsko-pomorskim
 • Zaawansowana choroba Parkinsona - dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
 • Czynniki predykcyjne  konwersji  zapalenia nerwu wzrokowego do stwardnienia rozsianego
 • System opieki nad chorym z udarem mózgu w Polsce
 • Immunodiagnostyka w chorobach ośrodkowego układu nerwowego - jak prawidłowo zlecać badania immunologiczne
 • Trudności analityczne w diagnostyce autoimmunologicznych chorób układu nerwowego
 • Jak prawidłowo interpretować zmiany w istocie białej w badaniu MRI?
 • Zaburzenia świadomości okiem neurologa
 • Zaburzenia świadomości okiem kardiologa
 • Zaburzenia świadomości okiem diabetologa
 • Czy leczyć zmiany w EEG - dylematy w praktyce klinicznej
 • Powikłania  infekcyjne  terapii immunomodulacyjnych/immunosupresyjnych
 • Spektrum NMO, diagnostyka i aktualne metody leczenia
 • Epizody szybkich rytmów przedsionkowych w praktyce neurologicznej
 • Udar mózgu – leczenie zachowawcze vs wewnątrznaczyniowe
 • Udar krwotoczny mózgu – standardy postępowania SCh PTN
 • Poza farmakologiczne metody neurorehabilitacji u chorych na stwardnienie rozsiane
 • PSP – diagnostyka i leczenie
 • Leki przeciwpadaczkowe  w leczeniu objawów  schorzeń neurologicznych
 • Nowe możliwości leczenia  tętnic w odcinku wewnątrzczaszkowym
 • Macierzyństwo kobiet ze stwardnieniem rozsianym – blaski i cienie terapii immunomodulującychUczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, 
po wcześniejszej rejestracji.

IV Kujawsko-Pomorskie 
Dni Neurologiczne

8-9 lutego 2019 r.

Hotel Holiday Inn, 
ul. Grodzka 36
Bydgoszcz

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).