Program

Piątek, 8.02.2019 r.

 • 14.00 - 15.00 Rejestracja uczestników
 • 14.50 - 15.00 Rozpoczęcie konferencji
 • 15.00 - 15.15 Programy lekowe, pilotaże dla chorych neurologicznych w województwie kujawsko-pomorskim
  - dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
 • Sesja I: Ekspercka
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 15.15 - 15.35 Zaawansowana choroba Parkinsona - dylematy diagnostyczne i terapeutyczne
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 15.35 - 15.50 Czy można powstrzymać progresję w stwardnieniu rozsianym
  - prof. dr n. med. Alina Kułakowska
 • 15.50 - 16.10 Powikłania infekcyjne terapii immunomodulacyjnych/immunosupresyjnych
  - prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • 16.10 - 16.25  Jak zaplanować leczenie pacjenta z SM długoterminowo, z kontrolą choroby i leczenia, biorąc pod uwagę nasilenie choroby i dostępne opcje terapeutyczne *
  - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 16.25 - 16.45 System opieki nad chorym z udarem mózgu w Polsce
  - prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • 16.45 - 17.00 Wytyczne PTN 2018/2019 leczenie ostrej fazy udaru mózgu

  - dr n. med. Michał Karliński
 • 17.00 - 17.15 Przerwa kawowa
 • Sesja II: Diagnostyka chorób neurologicznych
  Przewodniczący: dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 17.15 - 17.35 Immunodiagnostyka w chorobach ośrodkowego układu nerwowego - jak prawidłowo zlecać badania immunologiczne
  - dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 17.35 - 17.55 Trudności analityczne w diagnostyce autoimmunologicznych chorób układu nerwowego
  - dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 17.55 - 18.15 Jak prawidłowo interpretować zmiany w istocie białej w badaniu MRI?
  - dr n. med. Małgorzata Siger
 • 18.15 - 18.30 Przerwa kawowa
 • Sesja III: Zaburzenia świadomości
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
 • 18.30 - 18.50 Zaburzenia świadomości - okiem neurologa
  – prof. dr n. med. Joanna Jędrzejczak
 • 18.50 - 19.10 Zaburzenia świadomości okiem kardiologa
  – prof. dr n. med. Aleksander Goch
 • 19.10 - 19.30 Zaburzenia świadomości okiem diabetologa
  – dr n. med. Jacek Rzeszotarski
 • 19.30 – 19.45 Zastosowanie witamin z grupy B oraz ich znaczenie w leczeniu schorzeń układu nerwowego
  - dr n. med. Krzysztof Nicpoń
 • 19.45 Kolacja

Sobota, 09.02.2019 r.

 • Sesja IV: Ekspercka
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 09.00 - 09.20 Czy leczyć zmiany w EEG - dylematy w praktyce klinicznej
  - prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • 09.20 - 09.40 Czynniki predykcyjne konwersji zapalenia nerwu wzrokowego do stwardnienia rozsianego
  prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
 • 09.40 - 10.00 Spektrum NMO, diagnostyka i aktualne metody leczenia
  - prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko
 • 10.00 - 10.15 Migrena - nowe możliwości leczenia *
  - prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski 
 • 10.15 - 10.30 Przerwa kawowa
 • Sesja V: Udar mózgu
  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 10.30 - 10.50 Epizody szybkich rytmów przedsionkowy w praktyce neurologicznej
  – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 10.50 – 11.05 Cytykolina w udarze mózgu i innych chorobach neurologicznych
  - prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 • 11.05 - 11.25 Udar mózgu – leczenie zachowawcze vs wewnątrznaczyniowe
  – dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • 11.25 - 11.45 Udar krwotoczny mózgu – standardy postępowania SCh PTN
  – dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska
 • 11.45 - 12.00 Przerwa kawowa
 • Sesja VI: Varia
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
 • 12.00 - 12.20 Poza farmakologiczne metody neurorehabilitacji u chorych na stwardnienie rozsiane
  - dr n. med. Dorota Koziarska
 • 12.20 - 12.40 PSP – diagnostyka i leczenie
  - dr n. med. Katarzyna Kubicka
 • 12.40 - 13.00 Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu objawów schorzeń neurologicznych
  - dr n. med. Robert Bonek
 • 13.00 - 13.20 Nowe możliwości leczenia tętnic w odcinku wewnątrzczaszkowym
  - dr n. med. Grzegorz Meder
 • 13.20 - 13.40 Macierzyństwo kobiet ze stwardnieniem rozsianym – blaski i cienie terapii immunomodulujących
  - dr n. med. Ewelina Kuczko-Piekarska
 • 13.40 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów, lunch

 

*wykład powstał przy wsparciu Novartis

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).