Program

 
 

Piątek, 22.01.2021

 • 18:00 – 18:10 Otwarcie Konferencji i moderowanie
  - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • 18:05 – 19:25 SESJA I: DIAGNOZA I TERAPIA  CHORÓB NEUROIMMUNOLOGICZNYCH  - SUKCESY, PORAŻKI, PROBLEMY –  PREZENTACJA PRZYPADKÓW
 • 1. Reaktywacja SM  u pacjentki z 28-letnim przebiegiem choroby
  - Karolina Kania, Elżbieta Tokarz-Kupczyk, Alicja Kalinowska (Poznań)
 • 2. Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego z chorobą podobną do stwardnienia rozsianego – problemy diagnostyczno- terapeutyczne
  - Iwona Rościszewska-Żukowska (Rzeszów)
 • 3. Zapalenie mózgu w przebiegu COVID 19 -  prezentacja 2 przypadków
  - Adam Perenc, Marcin Wiącek, Julia Rudnicka-Czerwiec (Rzeszów)
 • 4. Leczenie okrelizumabem  a infekcja COVID 19
  - Natalia Niedziela (Zabrze)
 • 19:05 – 19:25 Dyskusja
 • 19:25 – 20:25 SESJA II: NAJLEPSZE POLSKIE  PUBLIKACJE Z SM/NEUROIMMUNOLOGII W 2020
 • 1. Dr med. Monika Chorąży – prezentacja pracy: Chorąży M, Wawrusiewicz-Kurylonek N, Adamska-Patruno E, Zajkowska O, Kapica-Topczewska K, Posmyk R, Krętowski AJ, Kochanowicz J, Kułakowska A. Some Common SNPs of the T-Cell Homeostasis-Related Genes Are Associated with Multiple Sclerosis, but Not with the Clinical Manifestations of the Disease, in the Polish Population. J Immunol Res. 2020 Nov 11;2020:8838014.
 • 2. Dr hab. med. Mariusz Drużbicki – prezentacja pracy: Drużbicki M, Guzik A, Przysada G, Phd LP, Brzozowska-Magoń A, Cygoń K, Boczula G, Bartosik-Psujek H. Effects of Robotic Exoskeleton aided gait training in the strength, body balance and walking speed in subjects with multiple sclerosis - a single-group, preliminary study. Arch Phys Med Rehabil. 2020 Nov
 • 3. Dr hab. med. Anna Jamroz-Wiśniewska – prezentacja pracy: Jamroz-Wiśniewska A, Bełtowski J, Wójcicka G, Bartosik-Psujek H, Rejdak K. Cladribine Treatment Improved Homocysteine Metabolism and Increased Total Serum Antioxidant Activity in Secondary Progressive Multiple Sclerosis Patients. Oxid Med Cell Longev. 2020 Mar 14;2020:1654754.
 • 4. Lek. med. Krzysztof Barć – prezentacja pracy: Barć Krzysztof, Gospodarczyk-Szot Krystyna, Nojszewska Monika, Podlecka-Piętowska Aleksandra, Zakrzewska-Pniewska Beata. The relationship between aquaporin-4 antibody status and visual tract integrity in neuromyelitis optica spectrum disorders: A visual evoked potential study. Mult Scler Relat Disord. 2020 Sep;44:102265.
 • 20:25 – 20:45 Dyskusja
 • SESJA III: SZCZEPIENIE PRZECIW SARS-CoV-2 U CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
 • 1. Szczepionka przeciw SARS-Cov-2 - mechanizm odpowiedzi immunologicznej i zasady stosowania
  - dr hab. med. Ernest Kuchar
 • 2. Stanowisko Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Immunologii PTN dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 szczepionką inaktywowaną firmy Pfizer/BioNTech u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane
  - dr med. Monika Nojszewska 
 • 21:35 – 21:45 Dyskusja
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).