Program

Piątek, 18.01.2019

 • 11.45 – 12.00 Otwarcie Konferencji
 • 12.00 – 13.45 Najlepsze polskie publikacje z SM/neuroimmunologii w 2018 - prezentacje wybranych prac
 • I. Prevalence of multiple sclerosis in Poland. Mult Scler Relat Disord. 2018 Apr;21:51-55.
  - Kapica-Topczewska K., Brola W., Fudala M., Tarasiuk J., Chorazy M., Snarska K., Kochanowicz J., Kulakowska A. 
 • II. The FOXP3 rs3761547 Gene Polymorphism in Multiple Sclerosis as a Male-Specific Risk Factor. Neuromolecular Med. 2018 Sep 18.
  - Wawrusiewicz-Kurylonek N., Chorąży M., Posmyk R., Zajkowska O., Zajkowska A., Krętowski A.J., Tarasiuk J., Kochanowicz J., Kułakowska A.
 • III. The Evaluation of Oxidative Stress Parameters in Serum Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Treated with II-Line Immunomodulatory Therapy. Oxid Med Cell Longev. 2017;
  - Adamczyk B., Wawrzyniak S., Kasperczyk S., Adamczyk-Sowa M.
 • IV. Are antioxidant parameters in serum altered in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with II-line immunomodulatory therapy? Free Radic Res. 2018 Oct 16:1-231.
  - Adamczyk B., Koziarska D., Kasperczyk S., Adamczyk-Sowa M. 
 • V. The associations between serum vascular endothelial growth factor, tumor necrosis factor and interleukin 4 with the markers of blood-brain barrier breakdown in patients with paraneoplastic neurological syndromes. J Neural Transm (Vienna). 2018 Oct 29.
  Michalak S., Kalinowska A., Rybacka-Mossakowska J., Zaborowski M., Kozubski W. 
 • 13.45 – 14.30 Lunch
 • 14.30 – 16.00 Trudne i zaskakujące problemy chorób neuroimmunologicznych –  prezentacja przypadków
 • I. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w stwardnieniu rozsianym
  K. Kubicka-Bączyk, M. Adamczyk-Sowa
 • II. Zastosowanie fumaranu dimetylu w chorobie Devica
  M. Popiel, H. Bartosik-Psujek
 • III. Nagłe zaniewidzenie w połogu
  - K. Kania, E. Tokarz-Kupczyk
 • IV. SM czy NMO?
  K. Kępczyńska, A. Podlecka-Piętowska, M. Nojszewska, B. Zakrzewska-Pniewska
 • V. Dyskusja
 • 16.00 – 16.15 Przerwa kawowa
 • 16.15 – 18.30 Rejestry – jakie mamy, ich wady i zalety, czy są nam potrzebne
 • I. Polski Rejestr SM na tle innych rejestrów europejskich
  W. Brola
 • II. Rejestr MS Base
  K. Rejdak  
 • III. Heterogenność obrazu schorzeń ze spectrum neuromyelitis optica (NMOSD)na  podstawie danych z rejestru NMOSD Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
  A. Podlecka-Piętowska, K. Gospodarczyk-Szot, M. Nojszewska, K. Kępczyńska, B. Zakrzewska-Pniewska
 • IV. Rejestr w chorobie  Devica w Katedrze i  Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  A. Kalinowska
 • V. Jak korzystać z danych w SMPT
  M. Pawlak
 • 18.30 Kolacja

Sobota, 19.01.2019

 • 9.00 – 13.00 Opracowanie wytycznych diagnostyki i terapii stwardnienie rozsianego – zebranie Polskiej  Grupy Ekspertów
  H. Bartosik-Psujek

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).