Program

 
 

Sobota, 11.12.2021

   • 11:00 – 11:10  Otwarcie Konferencji
    - prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
   • 11:10 – 12:40  NAJLEPSZE POLSKIE PUBLIKACJE Z SM/NEUROIMMUNOLOGII W 2021
    Moderowanie: dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
   • Dr n. med. Aleksandra Podlecka-Piętowska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. COVID-19 u pacjentów z NMOSD.
   • Lek. Dariusz Dziubek. Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej koło Rzeszowa. Przewlekłe limfocytarne zapalenie mózgu z okołonaczyniowymi wzmocnieniami pokontrastowymi w moście odpowiadające na sterydoterapię (CLIPPERS) – opis przypadku i przegląd najnowszych doniesień naukowych.
   • Dr hab. n. med. Alicja Kalinowska (Katedra i Klinika Neurologii, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Long-term clinical, MRI, and cognitive follow-up in a large cohort of pathologically confirmed, predominantly tumefactive multiple sclerosis. Mult Scler. 2021 Jul 2:13524585211024162. doi: 10.1177/13524585211024162.
   • Prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko (Klinika Neurologii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Multiple Sclerosis: circRNA Profile Defined Reveals Links to B-Cell Function. Neurology Neuroimmunology Neuroinflammation 2021;8:e1041. doi:10.1212/NXI.0000000000001041
   • Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Modified Rio Score with Platform Therapy Predicts Treatment Success with Fingolimod and Natalizumab in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients. J Clin Med. 2021 Apr 22;10(9):1830.
   • Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek (Klinika Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny). The Impact of Vitamin D Low Doses on Its Serum Level and Cytokine Profile in Multiple Sclerosis Patients. J Clin Med. 2021 Jun 24;10(13):2781.
   • Dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska (Instytut Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego) Thalamus Atrophy in the Peri-Pregnancy Period in Clinically Stable Multiple Sclerosis Patients: Preliminary Results. Brain Sciences 2021 Sep 26;11(10):1270.
   • Dr n. med. Natalia Niedziela (Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Ocena infekcji COVID-19 wśród chorych ze stwardnieniem rozsianym (cykl prac).
   • Dr hab. n. med. Waldemar Brola (Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Końskich i Collegium Medicum, UJK w Kielcach). COVID-19 u chorych na SM leczonych lekami modyfikującymi przebieg choroby - doświadczenia polskie (cykl prac).
   • 12:40 – 12:55 Dyskusja
   • 12:55 – 13:10 Przerwa kawowa
   • 13:10 – 14:40 NOWOŚCI DIAGNOSTYKI I TERAPII CHORÓB NEUROIMMUNOLOGICZNYCH
    Moderowanie: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
   • 13:10 – 13:40 Perspektywa leczenia immunomodulującego w chorobach neurologicznych
    - prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk– Sowa
   • 13:40 – 14:10 Nowoczesna terapia miastenii
    - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera–Pruszczyk
   • 14:10 – 14:40 Stwardnienie rozsiane – od kliniki do mikroskopu, czyli u kogo i dlaczego może być przydatna biopsja w SM?
    - dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
   • 14:40 – 14:55 Dyskusja
   • 14:55  – 15:10 Przerwa kawowa
   • 15:10 – 16:10 Zebranie sprawozdawczo wyborcze

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).