Program

 Sobota, 24 luty 2017

08.30 – 09.00

Rejestracja

09.00 – 09.15

Rozpoczęcie konferencji

09.15 – 09.40

Rola zespołu terapeutycznego i psychiatry w opiece nad sportowcem po szczególnie ciężkich urazach. Punkt widzenia ortopedy
- dr hab. n. med.  Marcin Domżalski, prof. nadzw.

09.40 – 10.00

Depresja i samobójstwo w sporcie wyczynowym
- dr n. med. Piotr Wierzbiński

10.00 – 10.25

Zdrowie mentalne okiem zawodnika i trenera
- Zygfryd Kuchta

10.25 – 10.50

Angioplastyka naczyń wieńcowych a powrót do aktywności fizycznej
- dr hab. n. med. Radosław Kręcki

10.50 – 11.15

Rola aktywności fizycznej w rozwoju mózgu
- dr Rafał Drygalski

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.00

Wypalenie i kształtowanie motywacji w sporcie
- mgr Marta Kulik

12.00 – 12.30

Rola diagnostyki medycznej i pomiarów wydolnościowych w poprawie wyników sportowych z uwzględnieniem sfery mentalnej
- dr Piotr Kosielski

12.30 – 13.00

Redukcja lęku w sporcie. Rola terapii poznawczo - behawioralnej w pracy ze sportowcem
- dr n. med. Katarzyna Denys

13.00 – 13.45

Lunch

13.45 – 14.15

Osobowość narcystyczna w sporcie i w życiu. Wada czy zaleta?
- dr n. med. Sławomir Murawiec

14.15 – 14.45

Sport - czy zawsze zdrowie
- prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

14.45 – 15.15

Neuropsychiatryczne następstwa urazów głowy w sporcie
- prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

15.15 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 16.00

Zaburzenia psychosomatyczne w sporcie
- dr Anna Zdanowicz

16.00 – 16.30

Leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych w sporcie z uwzględnieniem problematyki dopingu
- dr n. med. Piotr Wierzbiński

16.30 – 17.00

Istotne problemy prawa sportowego w kontekście medycznych uwarunkowań kariery sportowca.
- mgr Hubert Radke

17.00 – 17.15

Psychiatria Sportowa - rola psychiatry w opiece nad sportowcem, perspektywa przyszłości czy już teraźniejszość
- dr n. med. Piotr Wierzbiński

17.15

Zakończenie konferencji

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).