Program

Dzień I,
02.06 piątek


10:00-11:00 Rejestracja uczestników

11.00-11:10 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch

 • 11:10 – 12:45 SESJA I Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego cz. I
 • Przewodniczący sesji: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak,                                                                     prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora- Kornatowska
 • 11:10 – 11:30 Niewydolność serca cz. I - diagnostyka i ocena rokowania - gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 • 11:30 – 11:50 Niewydolność serca cz. II - współczesne możliwości terapii - prof. nadzw. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
 • 11:50 – 12:10 Migotanie przedsionków cz. I - kiedy i jak warto walczyć o rytm? - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
 • 12:10 – 12:30 Migotanie przedsionków cz. II – prewencja powikłań zatorowych - prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora- Kornatowska
 • 12:30 – 12:45 Dyskusja
 • 12:45 – 13:15 Przerwa kawowa
 • 13:15 – 15:10 SESJA II Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego cz. II
 • Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch, prof. dr hab. med. Wojciech Drygas,                                                                                                      prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
 • 13:15 – 13:40 Hipercholesterolemia
 • 13:40 – 14:05 Prewencja chorób sercowo-naczyniowych - prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
 • 14:05 – 14:30 Kardioonkologia - prof. dr hab. n. med. Aleksander Goch
 • 14:30 – 14:55 Farmakoterapia sercowo-naczyniowa – przełomowe terapie 2016 - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
 • 14:55 – 15:10 Dyskusja


15:10 – 16:10 Przerwa obiadowa

 • 16:10 – 17:45 SESJA III Ostre stany kardiologiczne - co nowego w diagnostyce i leczeniu?
 • Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica,                                                                                                          prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
 • 16:10 – 16:30 Ostre zespoły wieńcowe - prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
 • 16:30 – 16:50 Wstrząs kardiogenny - prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz
 • 16:50 – 17:10 Ostre zespoły aortalne - prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
 • 17:10 – 17:30 Stany nagle w hipertensjologii - prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
 • 17:30 – 17:45 Dyskusja


17:45 – 18:15 Przerwa kawowa

 • 18:15 – 19:45 SESJA IV Arytmia niejedno ma imię – co i komu możemy zaoferować?
 • Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak,                                                                                                  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
 • 18:15 – 18:35 EKG nie zawsze proste - prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski
 • 18:35 – 18:55 Komorowe zaburzenia, rytmy, przyczyny, ocena zagrożenia - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak
 • 18:55 – 19:15 Współczesne możliwości ablacji - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak
 • 19:15 – 19:35 Prewencja nagłego zgonu sercowego - prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
 • 19:35 – 19:45 Dyskusja


20:00 – Kolacja

Dzień II,
03.06 sobota 

 • 10:00 – 11:20 SESJA V Przypadki kliniczne
 • Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Wojciech Braksator, ppłk dr n. med. Paweł Grzelakowski
 • 10:00 – 10:15 Odział Intensywnej Opieki Kardiologicznej - ppłk dr n. med. Paweł Grzelakowski
 • 10:15 – 10:20 Dyskusja
 • 10:20 – 10:35 Hemodynamika - mjr lek. Robert Romanek
 • 10:35 – 10:40 Dyskusja
 • 10:40 – 10:55 Elektroterapia - ppłk lek. Tomasz Zając
 • 10:55 – 11:00 Dyskusja
 • 11:00 – 11:15 ECHO - dr hab. n. med. Wojciech Braksator
 • 11:15 – 11:20 Dyskusja


11:20 – 11:50 Przerwa kawowa

 • 11:50 - 13:25 SESJA VI Wytyczne a praktyka
 • Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica,                                                                                                          prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
 • 11:50 – 12:10 Chory po OZW optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego - prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
 • 12:10 – 12:30 Chory po ostrej zatorowości płucnej i co dalej? - prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
 • 12:30 – 12:50 Chory „kardiologiczny” przed operacją niekardiologiczną - dr n. med. Cezary Guga
 • 12:50 – 13:10 Chory z nadciśnieniem tętniczym - na co zwrócić uwagę? - prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
 • 13:10 – 13:25 Dyskusja


13:25 – 14:25 Przerwa obiadowa

 • 14:25 -15:40 SESJA VII Nowości w diagnostyce obrazowej w kardiologii
 • Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Wojciech Braksator, prof. nadzw. dr hab. n. med. Cezary Kępka
 • 14:25 – 14:45 Nowe techniki w echokardiografii - dr hab. n. med. Wojciech Braksator
 • 14:45 – 15:05 Nowości w obrazowaniu CT - prof. nadzw. dr hab. n. med. Cezary Kępka
 • 15:05 – 15:30 Nowości w obrazowaniu MRI - prof. nadzw. dr hab. n. med. Cezary Kępka
 • 15:30 – 15:40 Dyskusja


15:40 Zakończenie konferencji

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że termin Konferencji „Kardiologia - nowości w praktyce klinicznej” uległ zmianie. Więcej szczegółów wkrótce.
Z osobami, które zgłosiły swój udział Organizator skontaktuje się indywidualnie. Za niedogodności przepraszamy.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z tej strony bez zmiany ustawień swojej przeglądarki zgadzasz się na przechowywanie ich na twoim komputerze. Czytaj więcej... Akceptuje