Wykładowcy

 • Dr hab. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki - przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Dr hab. med.  Monika Białecka     
 • Dr hab. med.  Sławomir Budrewicz
 • Dr hab. med.  Dariusz Koziorowski 
 • Dr med. Małgorzata Fornal-Pawłowska  
 • Dr med. Agata Gajos  
 • Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki                
 • Dr med. Wojciech Jernajczyk          
 • Prof. dr hab. med. Joanna Jędrzejczak  
 • Dr med. Radosław Magierski   
 • Dr hab. med.  Monika Rudzińska  
 • Dr med. Michał Skalski     
 • Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
 • Dr hab. med. prof. nadzw. Tomasz Sobów 
 • Dr hab. med. Adam Wichniak                   
 • Dr med. Aleksandra Wierzbicka      

 

 

I Konferencja

„Zaburzenia Snu w Neurologii”

13 stycznia 2018

hotel Holiday Inn

ul. Piotrkowska 229/231, Łódź

Pod patronatem naukowym

Kliniki Chorób układu Pozapiramidowego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi