Program

Sobota,
13 stycznia 2017 

 • Warsztaty (równoległe)  
 • 07.45 – 08.45  Nr I - Podstawy polisomnografii 
                            - dr med. Wojciech Jernajczyk, dr med. Aleksandra Wierzbicka
 • 07.45 – 08.45  Nr II - Grupowa terapia poznawczo-behawioralna bezsenności 
                            - dr med. Małgorzata Fornal-Pawłowska, dr med. Michał Skalski 
 • Wykłady
 • 08.30 - 09.00  Rejestracja uczestników
 • 09.00 - 09.20  Fizjologia snu – wprowadzenie. Klasyfikacja zaburzeń snu 
                            - dr hab. med. Adam Wichniak
 • 09.20 - 09.40  Bezsenność 
                            - dr med. Michał Skalski
 • 09.40 - 10.00  Hipersomnie i narkolepsja 
                            - dr med. Aleksandra Wierzbicka
 • 10.00 - 10.20  Zaburzenia rytmu okołodobowego snu i czuwania 
                           - dr med. Wojciech Jernajczyk
 • 10.20 - 10.40  Zaburzenia fazy snu REM – obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie 
                           - dr med. Agata Gajos
 • 10.40 - 11.00  Zaburzenia fazy snu REM – od objawu przedruchowego do zespołu parkinsonowskiego 
                           - dr hab. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki
 • 11.00 – 11. 30  Przerwa kawowa
 • 11.30 – 11.50  Inne parasomnie 
                           - dr med. Aleksandra Wierzbicka
 • 11.50 – 12.10  Jak bezpiecznie leczyć lekami nasennymi?
                           - dr hab. med. Monika Białecka
 • 12.10 – 12.30  Zespół niespokojnych nóg i okresowe ruchy kończyn: patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka 
                           - prof. dr hab. med. Jarosław Sławek
 • 12.30 – 12.50  Zespół niespokojnych nóg i okresowe ruchy kończyn: leczenie 
                           - dr hab. med. Monika Rudzińska
 • 12.50 – 13.10  Inne zaburzenia ruchowe związane ze snem 
                           - dr hab. med. Dariusz Koziorowski
 • 13.10 – 13.30  Udar mózgu i zaburzenia snu
                           - dr hab. med. Sławomir Budrewicz
 • 13.30 – 13.50 Napady padaczkowe związane ze snem
                           - prof. dr hab. med. Joanna Jędrzejczak
 • 13.50 - 14.20  Lunch
 • 14.20 - 14.40  Zaburzenia snu w depresji  
                           - prof. dr hab. med. Piotr Gałecki
 • 14.40 – 15.00  Zaburzenia snu u osób w wieku podeszłym 
                           - dr hab. med. prof. nadzw. Tomasz Sobów
 • 15.00 - 15.20  Zaburzenia snu u pacjentów z otępieniem 
                           - dr med. Radosław Magierski
 • 15.20 – 15.40  Zasady higieny snu  
                           - dr med. Małgorzata Fornal-Pawłowska
 • 15.40              Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).