Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Zaburzenia snu – ze względu na ich rozpowszechnienie - stanowią coraz bardziej istotny problem, zwłaszcza w społeczeństwach szybko starzejących się.

Zaburzenia snu są problemem interdyscyplinarnym. Występują w przebiegu licznych chorób, przede wszystkim neurologicznych i psychiatrycznych, ale także bardzo często współistnieją ze schorzeniami ogólnymi. Leczenie zaburzeń snu stanowi istotny element terapii pacjentów z otępieniem i depresją. Wspólny obszar chorób neurologicznych i zaburzeń snu obejmuje m.in. zaburzenia ruchowe i napady padaczkowe związane ze snem.

W warunkach polskich pacjenci z zaburzeniami snu mają utrudniony dostęp do diagnostyki i leczenia ich schorzeń. Nie istnieje specjalizacja z medycyny snu. Liczba lekarzy zajmujących się snem jest zbyt mała, a ponadto większość ośrodków ogranicza swoje zainteresowania do zaburzeń oddychania w czasie snu. Z kolei lekarze innych specjalności zazwyczaj nie mają możliwości pogłębienia swojej wiedzy w tym zakresie w procesie szkolenia.

Program konferencji adresowany jest do neurologów, psychiatrów i lekarzy pierwszego kontaktu. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentami z zaburzeniami snu.

 Dr hab. med. prof. nadzw. Andrzej Bogucki

 Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Organizator:

logo-consulting.jpg Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa 

holiday inn łódź - grafika.jpg