Program

Piątek, 18.05.2018

 • 08.30 Rejestracja uczestników
 • 09.00 – 12.00 Warsztaty równoległe

  • Warsztaty - dla początkujących:
  • Nr 1 Dystonie dla początkujących (brak miejsc)
   - prof. Jarosław Sławek / prof. Andrzej Bogucki
  • Nr 2 Spastyczność po udarze mózgu dla początkujących (brak miejsc)
   - dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz / dr n. med. Bożena Kłysz
  • Nr 3 Leczenie toksyną botulinową nadpotliwości i nadmiernego ślinienia (ostatnie miejsca)
   - dr n. med. Agata Gajos / dr Przemysław Nowak
  • Nr 4 Leczenie migreny przewlekłej (brak miejsc)
   – dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak / dr hab. n. med. Izabela Domitrz
  • Warsztat – dla zaawansowanych:
  • Nr 5 Leczenie toksyną w rzadszych wskazaniach (dystonia krtaniowa, mioklonie podniebienia, kurcz pisarski i inne dystonie zadaniowe, drżenie) (ostatnie miejsca)
   – prof. Monika Rudzińska-Bar / dr Justyna Gawryluk
 • 12.30 – 13.30 Lunch
 • 13.30 – 13.40 Otwarcie konferencji - prof. Jarosław Sławek
 • 13.40 – 14.00 Wykład inauguracyjny: Dystonia i sztuka – Dystonia and Art
  - prof. Pedro Garcia Ruiz, prof. Jarosław Sławek
 • 14.00 – 16.10 Sesja nr 1: Dystonia – wyzwania współczesnej terapii
  Prowadzenie: prof. Jarosław Sławek, prof. Monika Rudzińska-Bar
 • 14.00 – 14.25 Facial dystonia, speech and voice disorders treatable with BoNT
  - prof. Pedro Garcia Ruiz
 • 14.25 – 14.50 Dystonia szyjna – aspekty ruchowe i pozaruchowe, czyli jak poprawić efektywność leczenia i jakość życia chorych?
  - prof. Jarosław Sławek
 • 14.50 – 15.15 Leczenie dystonii szyjnej w erze koncepcji Col-Cap.
  - dr n. med. Wojciech Dużyński
 • 15.15 – 15.45 The role of physiotherapy in the treatment of cervical dystonia
  - dr Jean-Pierre Bleton
 • 15.45 – 16.05 Indications for surgical therapy in focal and segmental dystonia
  - prof. Pedro Garcia Ruiz
 • 16.05 – 16.10 Q&A
 • 16.10 – 16.30 Przerwa kawowa
 • 16.30 – 18.20 Sesja nr 2: Toksyna botulinowa w neurologii - varia
  Prowadzenie: dr n. med. Agata Gajos, dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
 • 16.30 – 16.50 Toksyna botulinowa w chorobie Parkinsona
  - prof. Jarosław Sławek
 • 16.50 – 17.10 Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii krtani, języka i skurczów gardła
  - dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
 • 17.10 – 17.30 Kurcz pisarski i inne dystonie zadaniowe
  - prof. Andrzej Bogucki
 • 17.30 – 17.50 Toksyna botulinowa w leczeniu nadpotliwości
  - dr Przemysław Nowak
 • 17.50 – 18.10 Toksyna botulinowa - rzadkie i potencjalne wskazania
  - prof. Monika Rudzińska-Bar
 • 18.10 – 18.20 Q&A
 • 18.20 – 20.20 Sesja nr 3: : Interaktywna sesja wideo - Jak ja to robię? Moje trudne przypadki dystonii / Video presentations – How we do it? - my difficult cases of dystonia (interactive session)
  Prowadzenie: prof. Andrzej Bogucki, prof. Jarosław Sławek
 • Prezenterzy: dr n. med. Wojciech Dużyński, Johanna Blom
 • Prezentacje uczestników Głosowanie interaktywne (określenie wzorca, wybór mięśni, wybór terapii, powikłania)
 • 20.40  Kolacja

Sobota, 19.05.2018

 • 09.00 – 10.00 Sesja nr 4: Toksyna botulinowa w leczeniu bólu
  Prowadzenie: prof. Andrzej Bogucki, dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
 • 09.00 – 09.20 Migrena przewlekła
  - dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak
 • 09.20 – 09.40 Ból neuropatyczny
  - dr n. med. Agata Gajos
 • 09.40 – 10.00 Inne zespoły bólowe
  - dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
 • 10.00 – 10.50 Wykład specjalny: Spasticity treatment in adults – what's new? - a comprehensive review
  - prof. Jorg Wissel
 • 10.50 – 11.00 Q&A
 • 11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
 • 11.20 – 12.40 Sesja nr 5: Spastyczność u dorosłych
  Prowadzenie: dr hab. n. med Iwona Sarzyńska-Długosz, dr n. med. Artur Drużdż
 • 11.20 – 11.45 Rola USG w leczeniu spastyczności kończyny górnej i dolnej po udarze mózgu
  - dr n. med. Artur Drużdż
 • 11.45 – 12.10 Jak zwiększyć efektywność terapii toksyną botulinową w spastyczności – rola rehabilitacji i innych metod wspomagających
  - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska- Długosz
 • 12.10 – 12.35 Fizjoterapia w leczeniu spastyczności – komu, ile, kiedy, jak?
  - dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 • 12.35 – 12.40 Q&A
 • 12.40 – 13.30 Lunch
 • SALA – „A”

  • 13.30 – 15.30
   Sesja nr 6-1: Spastyczność poudarowa i pourazowa u dorosłych
   Prowadzenie: dr hab. Maciej Krawczyk, dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz,
   prof. Anthony Ward, prof. Jorg Wissel
  • 13.30 – 13.45 Adult Spasticity - CLIMB concept – introduction
   - prof. Anthony Ward
  • 13.45 – 14.30 Case studies - my difficult cases
   - prof. Anthony Ward
  • 14.30 – 15.00 Case studies - my difficult cases
   – prof. Jorg Wissel
  • 15.00 – 15.30 Discussion (interactive session)
   – dr hab. Maciej Krawczyk, dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
  • 15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
  • 16.00 – 19.00 Sesja nr 7: Podawanie toksyny botulinowej w dystonii szyjnej
   Prowadzenie: prof. Jarosław Sławek, dr n. med. Artur Drużdż
  • 16.00 – 16.20 Col-Cap – praktyczny przewodnik po wzorcach dystonii
   - prof. Jarosław Sławek
  • 16.20 – 17.00 Anatomia funkcjonalna mięśni szyi w świetle koncepcji Col-Cap
   - Agnieszka Przystańska, dr n. med. Artur Drużdż
  • 17.00 – 17.30 Kine-Dys – rehabilitation concept in the treatment of cervical dystonia
   - dr Jean -Pierre Bleton
  • 17.30 – 18.15 USG mięśni szyi – praktyczny przewodnik i ćwiczenia w grupach
   - dr n. med. Artur Drużdż
  • 18.15 – 19.00 Podawanie toksyny u pacjentów z różnymi formami dystonii szyjnej pod kontrolą USG – dyskusja i część praktyczna
   - dr n. med. Artur Drużdż, prof. Jarosław Sławek
 • SALA – „B”

  • 13.30 – 18.30
   Sesja nr 6-2: Spastyczność w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym
   Prowadzenie: dr n. med. Marcin Bonikowski, 
   prof. Samuel Ignacio Pascual Pascual, prof. Marek Jóźwiak, mgr Beata Wasicka
  • 13.30 – 13.45 Child spasticity – CLIMB concept
   - prof. Samuel Ignacio Pascual Pascual
  • 13.45 – 14.30 Case studies CP
   - prof. Samuel Ignacio Pascual Pascual
  • 14.30 – 15.15 Case studies CP
   - dr n. med. Marcin Bonikowski
  • 15.15 – 15.30 Q&A
  • 15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
  • 16.00 – 16.45 Rola fizjoterapii w leczeniu MPD / Role of physiotherapy in CP treatment
   - mgr Beata Wasicka
  • 16.45 – 17.30 Zabiegi operacyjne w leczeniu MPD – komu, kiedy, dlaczego? Surgery – what method and proper timing?
   - prof. Marek Jóźwiak
  • 17.30 – 18.30 Skonsultuj mojego pacjenta / Let's see together my patient – przypadki od uczestników

Niedziela, 20.05.2018

  • Uwaga! Brak wolnych miejsc.
  09.00 – 12.30 Warsztat nr 6: Podawanie toksyny botulinowej w spastyczności poudarowej kończyny górnej i dolnej pod kontrolą USG/EMG
  Moderator: prof. Jarosław Sławek, dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • Anatomia funkcjonalna kończyny górnej i dolnej - dr n. med. Agnieszka Przystańska
 • USG mięśni kończyny górnej i dolnej - dr n. med. Artur Drużdż
 • Zajęcia praktyczne z pacjentami – prof. Jorg Wissel
 • 12.30 Lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).