Toruń 2023

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

 
 • STOP ENTHESITIS – od diagnostyki do terapii SpA: nowoczesna, wczesna diagnostyka obrazowa (PD USG, MRI) spondyloartropatii zapalnych (ŁZS, ZZSK), praktyczne warsztaty dla lekarzy reumatologów
 
 • Miejsce:
 • Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne
  Ul. Batorego 18-22, Toruń
 • Data:
 • 11-12 maja 2023
 • Komitet naukowy:
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
 • Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
 • Kierownik organizacyjny:
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr Rafał Wojciechowski
 • Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
 • Wykładowcy:
 • Dr n. med. Marta Dura
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • Dr n. med. Renata Sokolik
 • Dr Rafał Wojciechowski
 
 
 
 
 • Czwartek, 11.05.2023
 • 13:30 – 14:30 Rejestracja uczestników, lunch
 • 14:30 – 14:40 Powitanie uczestników – wprowadzenie
  - prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • 14:40 – 15:20 Praktyczne aspekty badania enthesitis i dactylitis w spondyloartropatiach zapalnych
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • 15:20 – 16:00 Praktyczne aspekty oceny badania MRI w spondyloartropatiach zapalnych
  – dr Rafał Wojciechowski
 • 16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
 • 16:15 – 17:45 Warsztaty z MRI stawów krzyżowo-biodrowych
  – dr n. med. Marta Dura, dr Rafał Wojciechowski
 • 17:45 – 18:00 Przerwa kawowa
 • 18:00 – 19:30 Warsztaty z MRI stawów krzyżowo-biodrowych
  – dr n. med. Marta Dura, dr Rafał Wojciechowski
 • 19:30 – 19:40 Dyskusja
 • 20:00 Kolacja
 • Piątek, 12.05.2023
 • 09:00 – 09:45 Standaryzacja badań ultrasonograficznych w entezopatiach – metodologia badań
  – dr n. med. Renata Sokolik
 • 09:45 – 10:30 Ocena praktyczna enthesitis w usg
  – dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
 • 10:45 – 13:00 Badania ultrasonograficzne z udziałem pacjentów
  – dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • 13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
 • 13:15 – 15:30 Badania ultrasonograficzne z udziałem pacjentów
  – dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • 15:30 – 15:40 Zakończenie kursu medycznego, rozdanie certyfikatów
 • 15:40 Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie kursu.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).