Bydgoszcz

 
 
 
 
 • STOP ENTHESITIS – od diagnostyki do terapii SpA: nowoczesna, wczesna diagnostyka obrazowa (PD USG, MRI) spondyloartropatii zapalnych (ŁZS, ZZSK), praktyczny kurs medyczny dla lekarzy reumatologów
 • Data:
 • 5-6 marca 2020
 • Miejsce:
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
  ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
 • Komitet naukowy:
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
 • Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
 • Kierownik organizacyjny:
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
 • Dr Rafał Wojciechowski
 • Wykładowcy:
 • Dr n. med. Marta Dura
 • Dr n. med. Jacek Fliciński
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • Dr n. med. Renata Sokolik
 • Dr Rafał Wojciechowski

 

 
 
 
 • Czwartek, 5.03.2020

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
Budynek Główny, sala wykładowa, piętro -1

 • 13:00 – 13:30 Rejestracja uczestników
 • 13:30 – 14:00 Lunch
 • 14:00 – 14:10 Powitanie uczestników – wprowadzenie
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • 14:10 – 14:50 Praktyczne aspekty badania enthesitis i dactylitis w spondyloartropatiach zapalnych
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • 14:50 – 15:30 Praktyczne aspekty oceny badania MRI w spondyloartropatiach zapalnych  
  – dr Rafał Wojciechowski
 • 15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
 • 15:45 – 17:15 Warsztaty z MRI stawów krzyżowo- biodrowych 
  - dr n. med. Marta Dura, dr Rafał Wojciechowski
 • 17:15 – 17:30 Przerwa kawowa
 • 17:30 – 19:00 Warsztaty z MRI stawów krzyżowo- biodrowych 
  - dr n. med. Marta Dura, dr Rafał Wojciechowski
 • 19:00 –19.10 Dyskusja
 • 19:30 Kolacja
 • Piątek, 6.03.2020

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Pawilon 7A

 • 09:00 – 09:45 Standaryzacja badań ultrasonograficznych w entezopatiach – metodologia badań
  – dr n. med. Renata Sokolik
 • 09:45 – 10:30 Ocena praktyczna enthesitis w usg
  – dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
 • 10:45 – 13:00 Warsztaty praktyczne z udziałem pacjentów – USG
  – dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz,
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, dr n. med. Jacek Fliciński
 • 13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
 • 13:15 – 15:30 Warsztaty praktyczne z udziałem pacjentów – USG 
  – dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, 
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, dr n. med. Jacek Fliciński
 • 15:30 – 15:40 Zakończenie kursu medycznego, rozdanie certyfikatów
 • 15:40 Lunch

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie kursu.

Warsztat jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).