Bydgoszcz

 
 • STOP ENTHESITIS – od diagnostyki do terapii SpA: nowoczesna, wczesna diagnostyka obrazowa (PD USG, MRI) spondyloartropatii zapalnych (ŁZS, ZZSK), praktyczne warsztaty dla lekarzy reumatologów
 
 • Miejsce:
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela
  Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
  Pawilon 7A,
  ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
 • Komitet naukowy:
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
 • Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
 • Kierownik organizacyjny:
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr hab. n. med. Mariusz Korkosz, prof. UJ
 • Wykładowcy:
 • Dr n. med. Artur Bachta
 • Dr n. med. Marta Dura
 • Dr n. med. Jacek Fliciński
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • Dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz
 • Dr n. med. Renata Sokolik
 • Dr Rafał Wojciechowski

 

 
 
 
 • Czwartek, 11.04.2019
 • 13:30 – 14:30 Rejestracja uczestników, lunch
 • 14:30 – 14:40 Powitanie uczestników – wprowadzenie
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • 14:40 – 15:20 Praktyczne aspekty badania enthesitis i dactylitis w spondyloartropatiach zapalnych
  – prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
 • 15:20 – 16:00 Praktyczne aspekty oceny badania MRI w spondyloartropatiach zapalnych
  – dr Rafał Wojciechowski
 • 16:00 – 17:00 Warsztaty praktyczne z udziałem pacjentów - MRI – Praktyczne badania enthezopatii
  - dr n. med. Marta Dura, dr Rafał Wojciechowski
 • 17:00 – 18:30 Warsztaty praktyczne z udziałem pacjentów - USG – Ocena enthesistis, synovitis i dactylitis w usg
  – dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, dr n. med. Jacek Fliciński, dr n. med. Artur Bachta
 • 18:30 –19.00 Dyskusja
 • 19:30 Kolacja
 • Piątek, 12.04.2019
 • 9:00 – 11:00 Praktyczne zajęcia z MRI stawów krzyżowo- biodrowych
  – dr n. med. Marta Dura, dr Rafał Wojciechowski
 • 11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:00 Standaryzacja badań ultrasonograficznych w entezopatiach – metodologia badań
  – dr n. med. Renata Sokolik
 • 12:00 – 12:45 Ocena praktyczna enthesitis w usg
  – dr n. med. Artur Bachta
 • 12:45 – 13:00 Przerwa kawowa
 • 13:00 – 14:30 Warsztaty praktyczne z udziałem pacjentów – USG
  – dr n. med. Renata Sokolik, dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz, dr n. med. Jacek Fliciński, dr n. med. Artur Bachta
 • 14:30 – 14:40 Zakończenie warsztatów, rozdanie certyfikatów
 • 14:40 Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie kursu.

Warsztat jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).