Prace Kliniczne - rejestracja

UWAGA! Limit miejsc został wyczerpany. Zapraszamy do udziału online.

W celu zgłoszenia pracy klinicznej (przypadku) prosimy o wypełnieni formularza rejestracyjnego.

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada. O zakwalifikowaniu pracy decyduje Komitet Naukowy. 

Osoby, których prace kliniczne (przypadki), zostaną wybrane przez Komitet Naukowy do wygłoszenia podczas Sesji Przypadków i zdecydują się na wygłoszenie wykładu w studiu, mogą skorzystać z noclegu w pokoju 2 os.