Archiwum


EDYCJA 2018


 III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 
„Programy lekowe i świadczenia gwarantowane w neurologii” 

8 luty 2018
Hotel Mercure  ul. Złota 48/54

Moderator spotkania:
Prof. dr hab. med.  Danuta Ryglewicz

08.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

Sesja I: Udary

09.00 – 9.15  Leczenie udaru mózgu - Zalecenia opracowane przez ekspertów PTN  - wykład
- dr med. Michał Karliński

09.15 – 9.35  Udar mózgu postepowanie przedszpitalne  
- prof. dr hab. med. Jerzy Ładny

09.35 – 9.55  Koordynowana opieka nad chorym z udarem - wykład
-  prof. dr hab. med. Danuta Ryglewicz

09.55 – 10.10 Dyskusja

Sesja II: Toksyna botulinowa

10.10 – 10.25  Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii i połowiczego kurczu twarzy 
- dr hab. med. Dariusz Koziorowski 

10.25 – 10.45  Problemy związane z leczeniem spastyczności kończyny górnej  i dolnej - wykład 
- dr med. Bożena Kłysz

10.45 – 11.00  Dyskusja

Sesja III 

11.00 – 11.30  Nowe programy lekowe w zaawansowanej postaci choroby Parkinsona
- dr hab. med. Dariusz Koziorowski

11.30 – 11.50  Przerwa kawowa   

Sesja IV: Stwardnienie rozsiane 

11.50 – 12.10  Czy należy zmienić zasady prowadzenia leczenia w programie I linii? - wykład
- dr hab. med. Alina Kułakowska

12.10 – 12.30  Czy potrzebne są nowe kryteria  włączenia do programu II linii? - wykład
– prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

12.30 – 12.50  Praktyka terapeutyczna SM w Polsce – zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na tle Europy 
- Tomasz Kluszczyński (wykład sponsorowany - Biogen) - wykład

12.50 – 13.10  Brain Plan - rozwiązania systemowe w obszarze chorób mózgu"
– Fundacja Neuropozytywni

13.10 – 13.20  Brain Plan : Kompleksowe podejście do pacjentów dotkniętych chorobami   mózgu a  aspekty prawno-systemowe programów lekowych w neurologii"
–  mecenas Michał Czarnuch

13.20 – 13.35  Dyskusja

 Sesja V: Immunoglobuliny

13.35 – 13.55 Immunoglobuliny w chorobach neurologicznych – aktualne możliwości leczenia w ramach programu lekowego i poza nim
- dr med. Marta Lipowska

13.55 – 14.15  Program leczenia IVIg  w chorobach neurologicznych – problemy i propozycje rozwiązań
– prof. dr hab. med.  Anna Kostera-Pruszczyk

14.15 – 14.30  Dyskusja

14.30  Zakończenie konferencji 

 


EDYCJA 2017 


II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa 

„Programy lekowe i świadczenia gwarantowane w neurologii” 
pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego


Moderatorzy spotkania
Prof. Danuta Ryglewicz
Prof. Przemysław Nowacki


08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników


09.00  – 10.05 Sesja I: Stwardnienie rozsiane
                          Wprowadzenie i moderowanie: prof. Halina Bartosik-Psujek

09.00 – 09.15  Leki immunomodulacyjne w ciąży
                          dr I. Rościszewska-Żukowska 

09.15 – 09.35  Stwardnienie rozsiane - program lekowy I linii
                          dr hab. A. Kułakowska

09.35 – 09.55  Stwardnienie rozsiane - problemy w programie leczenia lekami II linii
                          prof. H. Bartosik-Psujek                                                                                       

09.55 – 10.05  Dyskusja


10.05 – 10.55  Sesja II: Leczenie Immunoglobulinami w chorobach neurologicznych
                          Wprowadzenie i moderowanie: prof. Anna Kostera-Pruszczyk

10.05 – 10.25  Program leczenia IVIg: wskazania i nowości
                           prof. A. Kostera-Pruszczyk

10.25 – 10.45  Program leczenia IVIg: wyzwania i problemy
                          dr med. M. Lipowska

10.45 – 10.55  Dyskusja


10.55 – 11.45   Sesja III: Udary
                          Wprowadzenie i moderowanie: prof. Danuta Ryglewicz

10.55 – 11.05  Koordynowana opieka nad pacjentem z udarem mózgu
                          prof. D. Ryglewicz

11.05 – 11.25  Strata czadu to strata mózgu – jak skracamy DTN time
                          dr med. P. Luchowski / prof. K. Rejdak

11.25 – 11.35  Leczenie metodą trombektomii mechanicznej w Polsce
                          prof. A. Słowik

11.35 – 11.45  Dyskusja


11.45 – 12.15 Przerwa kawowa


12.15 – 13.05  Sesja IV: Głęboka stymulacja mózgu
                          Wprowadzenie i moderowanie: prof. Jarosław Sławek

12.15 – 12.35  Głęboka stymulacja mózgu – prezentacja programu
                          prof. T. Mandat

12.35 – 12.55  Głęboka stymulacja mózgu – kontrowersje  i propozycje korekty
                          prof. J. Sławek

12.55 – 13.05  Dyskusja


13.05 – 14.15  Sesja V: Toksyna botulinowa w neurologii 
                          Wprowadzenie i moderowanie: prof. Jarosław Sławek

13.05 – 13.25  Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności kończyny górnej i po udarze mózgu - prezentacja                                   programu, kontrowersje i problemy do rozwiązania - prof. J. Sławek   

13.25 – 13.45  Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii
                          prof. J. Sławek                

13.45 – 14.05  Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu  - prezentacja                                     programu, kontrowersje i problemy do rozwiązania - dr hab. I. Sarzyńska-Długosz

14.05 – 14.15  Dyskusja


14.15 – 15.10 Sesja VI: Żywienie w chorobach neurologicznych
                         Wprowadzenie i moderowanie: prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz

14.15 – 14.35  Optymalny dobór preparatów żywieniowych w leczeniu pacjentów neurologicznych
                          dr med. D. Mańkowska-Wierzbicka

14.35 – 14.55  Leczenie żywieniowe w neurologii
                          prof.  H. Sienkiewicz-Jarosz

14.55 – 15.10  Dyskusja


          15.10  Zakończenie konferencji, lunch