Edycja 2016

Programy lekowe i świadczenia gwarantowane w  neurologii  2016


8.30 – 9.00          Rejestracja uczestników


9.00 – 10.00        Toksyna botulinowa w neurologii
9.00 – 9.10          Wprowadzenie i moderowanie: prof. J. Sławek

9.10 – 9.20          Toksyna botulinowa w leczeniu dystonii i połowiczego
                              kurczu twarzy - prof. A. Bogucki

9.20 – 9.30          Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności kończyny górnej
                              po udarze mózgu - dr hab. I. Sarzyńska-Długosz

9.30 – 9.40          Toksyna botulinowa w leczeniu pęcherza neurogennego
                               - prof. J. Sławek

9.40 – 10.00        Dyskusja: prof. A. Bogucki, prof. J. Sławek,
                               dr hab. I. Sarzyńska-Długosz

 

10.00 – 11.20     Leczenie przetoczeniami immunoglobulin
                               w chorobach neurologicznych

10.00 – 10.10     Wprowadzenie i moderowanie: prof. A. Kamińska

10.10 – 10.20    Leczenie immunoglobulinami w chorobach nerwowo-mięśniowych 
                             – prof. A. Kamińska

10.20 – 10.30    Program lekowy – dr M. Lipowska

10.30 – 10.40    Zespół Guillana-Barre’go, przewlekła zapalna polineuropatia
                             demielinizacyjna (CIDP),wieloogniskowa neuropatia
                             ruchowa (MMN) - dr M. Lipowska

10.40 – 10.50    Miastenia, zespół miasteniczny Lamberta-Eatona 
                             – dr hab. A. Kostera–Pruszczyk

10.50 – 11.00    Miopatie zapalne: zapalenie skórno-mięśniowe i zapalenie
                             wielomięśniowe- prof. A. Kamińska

11.00 – 11.20      Dyskusja:  prof. A. Kamińska, dr hab. A. Kostera-Pruszczyk, 
                              dr M. Lipowska, dr A. Kalinowska

 


11.20 – 11.50     Przerwa kawowa


11.50 – 12.20     Prawne aspekty stosowania immunoglobulin w programach
                               lekowych 
– dr prawa, dr hab. n. o zdrowiu Justyna Zajdel

 

12.20 – 13.30     Udary mózgu
12.20 – 12.30     Wprowadzenie i moderowanie: prof A. Słowik

12.30 – 12.40     2015 Przełom w leczeniu przyczynowym udaru niedokrwiennego 
                                mózgu - prof. A. Słowik

12.40 – 12.50      Udar niedokrwienny ostrej fazy – strata czasu to strata mózgu 
                                - dr med. J. Staszewski

12.50 – 13.00     Tromboliza dożylna - dr med. P. Sobolewski

13.00 – 13.10     Przypadki kliniczne  - dr A. Ferens

13.10 – 13.30     Dyskusja: 
                              prof. D. Ryglewicz, dr A. Ferens, dr med. P. Sobolewski, 
                              dr med. J. Staszewski

 

 


13.30 – 14.00     Lunch


14.00 – 14.50     Leczenie stwardnienia  rozsianego oraz leczenie SM
                               po niepowodzeniu terapii
 lekami I rzutu lub szybko
                               rozwijającej się postaci SM

Stanowisko Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
PROPOZYCJE ZMIAN LECZENIA STWARDNIENIA_ROZSIANEGO.pdf


14.00 – 14.10     Wprowadzenie i moderowanie: prof. H. Bartosik–Psujek

14.10 – 14.20     Problemy związane z leczeniem pacjentów zgodnie z programem
                              lekowym  I linii - dr hab. A. Kułakowska

14.20 – 14.30     Program lekowy  leczenia SM lekami II linii - prof. H. Bartosik–Psujek

14.30 – 14.50     Dyskusja: prof. H. Bartosik–Psujek, prof. K. Selmaj,
                              prof. A. Stępień, dr hab. A. Kułakowsk
a

14.50 – 15.50     Głęboka stymulacja mózgu i  pompa baklofenowa
14.50 – 15.00     Wprowadzenie i moderowanie: prof. J. Sławek

15.00 – 15.10     Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu choroby Parkinsona,
                             dystonii i drżenia – prof. T. Mandat 

15.10 – 15.20     Stymulatory przeciwbólowe – dr W. Libionka 

15.20 – 15.30     Pompa baklofenowa w leczeniu spastyczności – dr W. Libionka 

15.30 – 15.50     Dyskusja: prof. J. Sławek, prof. T. Mandat, dr W. Libionka 


15.50                     Zakończenie konferencji

Komitet naukowy:

Moderatorzy spotkania:

Komitet Naukowy: