Program

Sobota, 20.11.2021

 
 • 09:25  09:30 Otwarcie konferencji
  - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • 09:30 – 10:00 Nowości w leczeniu HAE
 • 10:00 – 10:30 Trudności w opiece i leczeniu pacjenta z HAE
 • 10:30 – 10:50 Zespół chorób ultrarzadkich
 • 10:50 – 11:00 Dyskusja
 • 11:00 – 11:30 Najnowsze doniesienia z ERS z obszaru leczenia astmy ciężkiej mepolizumabem
 • 11:30 – 11:50 Jak efektywnie leczyć pacjentów z astmą ciężką?
 • 11:50 – 12:10 Astma niekontrolowana, w GKS i COVID-19 – czy wiemy już wszystko?
 • 12:10 – 12:20 Dyskusja
 • 12:20 – 12:30 Przerwa reklamowa
 • 12:30 – 12:45 Co nowego w alergologii w 2021 r oraz plany na 2022 rok okiem Konsultanta Krajowego
  - prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • 12:45 – 13:00 Co nowego w alergologii w 2021 r oraz plany na 2022 rok okiem Prezesa PTA
  - dr hab. n. med. Maciej Kupczyk, prof. nadzw.
 • 13:00 – 13:20 AZS – co nowego?
 • 13:20 – 13:40 Diagnostyka molekularna w alergologii
 • 13:40 – 13:50 Dyskusja
 • 13:50 – 14:20Terapie trójlekowe
 • 14:20 – 14:30 Czy hamowanie histaminy wystarczy do skutecznej opieki nad pacjentem z alergią?
 • 14:30 – 15:00 Racjonalne zastosowanie SLIT w populacji pediatrycznej i u dorosłych
 • 15:00 – 15:30 Dyskusja
 • 15:30 Podsumowanie i zakończenie
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).