Program

Piątek 29.03.2019 r.

 • 08:00 – 09:10 – Rejestracja uczestników (Targi Kielce)
 • 09:10 – 9:30 – Otwarcie Konferencji – prof. Mirosław Wielgoś, prof. Piotr Laudański, prof. Wojciech Rokita, prof. Robert Spaczyński
 • 09:30 – 11:40 SESJA 1 PERINATOLOGIA (Sala Omega)
 • 09:30 – 09:50 Diagnostyka ultrasonograficzna ciąży o nietypowej lokalizacji – prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
 • 09:50 – 10:10 Histeroskopia w leczeniu ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
 • 10:10 – 10:30 Fetoskopowe leczenie przepukliny oponowo – rdzeniowej – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
 • 10:30 – 10:50 Laseroterapia w leczeniu TTTS i sFGR – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
 • 10:50 – 11:10 Zasady postępowania w przypadkach stwierdzenia wady przedniej ściany brzucha u płodu – dr n. med. Tomasz Maciejewski
 • 11:10 – 11:30 Współczesne możliwości terapii płodu – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
 • 11:30 – 11:50 Czy możliwe jest skuteczne monitorowanie śródporodowego stanu płodu? – prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora
 • 11:50 – 11:40 Dyskusja
 • 11:40 - 12:00 Przerwa kawowa 
  • 12:00 – 14:10 SESJA 2 POŁOŻNICTWO (Sala Omega)
  • 12:00 – 12:20 Aktualne rekomendacje PTGP dotyczące cięcia cesarskiego – co nowego? – prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
  • 12:20 – 12:40 Myomektomia podczas cięcia cesarskiego – za i przeciw – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
  • 12:40 – 13:00 Cięcie cesarskie u otyłych pacjentek – technika operacyjna – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Hubert Huras
  • 13:00 – 13:20 Czy należy ograniczać odsetek cięć cesarskich za wszelką cenę? – prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
  • 13:20 – 13:40 Badanie ultrasonograficzne podczas porodu – prezentacja wideo – prof. dr .hab. n. med. Piotr Węgrzyn
  • 13:40 – 14:00 Dyskusja
  • 14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
  • 14:10 – 15:00 Zebranie Sekcji Endoskopii PTGP
  • 14:10 – 15:00 Zebranie Sekcji Ginekologii Operacyjnej PTGP
  • 12:00 – 14:10 SESJA 2a GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA CZ. 1 (Sala Delta & Teta)
  • 12:00 – 12:20 Diagnostyka ultrasonograficzna nowotworów trzonu macicy – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
  • 12:20 – 12:40 Choroba trofoblastyczna – algorytm postępowania – prof. dr hab. n. med. Ewa Nowak-Markwitz
  • 12:40 – 13:00 Modyfikacja zabiegu McCalla u kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
  • 13:00 – 13:20 Laparoskopia w raku jajnika – możliwości i ograniczenia – prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp
  • 13:20 – 13:40 Terapia nietrzymania moczu u kobiet po leczeniu onkologicznym – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
  • 13:40 – 14:00 Algorytmy postępowania w najczęściej występujących nowotworach u kobiet w ciąży – prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak
  • 14:00 – 14:10 Dyskusja
  • 14:10 – 15:00 Przerwa obiadowa
  • 15:00 – 16:50 SESJA 3 ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ROZRODCZOŚĆ CZ. 1 (Sala Omega)
  • 15:00 – 15:20 Przedwczesne wygasanie funkcji jajnika – diagnostyka i postępowanie – prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
  • 15:20 – 15:40 Algorytm postępowania z niepłodną parą – aktualne wytyczne – prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński
  • 15:40 – 16:00 Nowe możliwości ambulatoryjnej oceny drożności jajowodów – teletransmisja z USA – prof. Preston J. Parry (USA), prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
  • 16:00 – 16:20 Aktualne wytyczne w leczeniu zespołu PCOS – dr hab. n. med. Michał Radwan
  • 16:20 – 16:40 Aspekty prawne w diagnostyce i leczeniu niepłodności – dr n. praw. Radosław Tymiński
  • 16:40 – 16:50 Dyskusja
  • 15:00 – 16:50 SESJA 3a GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA CZ. 2 (Sala Delta & Teta)
  • 15:00 – 15:20 Peritonectomia – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
  • 15:20 – 15:40 Trachelectomia w raku szyjki macicy – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński
  • 15:40 – 16:00 Techniki operacyjne raka sromu – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
  • 16:00 – 16:20 Laparoskopia w raku szyjki macicy w świetle wyników LACC Trial – prezentacja wideo – dr n. med. Marcin Misiek
  • 16:20 – 16:40 Łagodne mięśniaki przerzutujące – diagnostyka i leczenie – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
  • 16:40 – 16:50 Dyskusja
  • 16:50 - 17:10 Przerwa kawowa
 • 17:10 – 19:20 SESJA 4 ENDOKRYNOLOGIA GINEKOLOGICZNA I ROZRODCZOŚĆ CZ. 2 (Sala Omega)
 • 17:10 – 17:30 Onkofertility - najnowsze osiągnięcia i podstawy organizacyjne – prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
 • 17:30 – 17:50 Onkofertility – możliwość leczenia operacyjnego – prof. dr hab. n. med. Robert Jach
 • 17:50 – 18:10 Wpływ otyłości na płodność kobiety i mężczyzny – dr hab. n. med. Beata Banaszewska
 • 18:10 – 18:30 Endometrioza – dlaczego boli? Czy neurektomia przezkrzyżowa działa w leczeniu bólu? – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
 • 18:30 – 18:50 Histeroskopia w leczeniu isthmocele – dr n. med. Grzegorz Mańka
 • 18:50 - 19:10 Endometrioza układu moczowego - możliwości terapii - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło
 • 19:10 – 19:20 Dyskusja
 • 19:30 Kolacja

Sobota 30.03.2019 r.

 • 08:40 – 11:30 SESJA 5 GINEKOLOGIA OPERACYJNA (Sala Omega)
 • 08:40 – 09:00 Techniki laparoskopowego usunięcia endometriozy przegrody odbytniczo–pochwowej – prof. dr hab. n. med. Paweł Basta
 • 09:00 – 09:20 Endometriosis Fertility Index w ocenie skuteczności leczenia operacyjnego endomertiozy - prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz 
 • 09:20 - 09:40 Histerektomia przezpochwowa – krok po kroku – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko
 • 09:40 – 10:00 Myomectomia laparoskopowa w czasowym niedokrwieniu – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
 • 10:00 – 10:20 Myomectomia histeroskopowa kwalifikacja i techniki operacyjne – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Artur Ludwin
 • 10:20 – 10:40 Wybrane techniki operacyjne w leczeniu wad wrodzonych narządów moczowo-płciowych u kobiet – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia, dr n. med. Karina Kapczuk
 • 10:40 – 11:00 Jak bezpiecznie i skutecznie operować zaburzeń statyki narządu rodnego? – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
 • 11:00 – 11:20 Laparoskopowa ocena węzła wartowniczego w raku trzonu macicy - prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz      
 • 11:20 – 11:30 Dyskusja
 • 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00 – 13:50 SESJA 6 MISCELLANEA (Sala Omega)
 • 12:00 – 12:20 Wewnątrzmaciczne systemy antykoncepcyjne – zasady kwalifikacji pacjentek – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
 • 12:20 – 12:40 Labiominoroplastyka – techniki operacyjne – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
 • 12:40 – 13:00 Ratunkowe techniki operacyjne w krwotokach położniczych i ginekologicznych – prezentacja wideo – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba
 • 13:00 – 13:20 Technika dwubalonikowa w leczeniu niewydolności szyjki macicy – prezentacja wideo – dr hab. n. med. Adam Lemancewicz
 • 13:20 - 13:40 Nieprawidłowa implantacja łożyska – możliwości terapeutyczne – prezentacja wideo – dr hab. n. med., prof. UJK Wojciech Rokita
 • 13:40 – 13:50 Dyskusja
 • 13:50 - 14:00 Zakończenie konferencji
 • 14:00 – 15:00 Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.
Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).