Program

Post PNS w 100-lecie zespołu
Guillaina-Barrego- warsztaty neuropatii zapalnych
Warszawa 26.11.2016 r

Organizator: 90consulting

Kierownik naukowy:
Prof. dr hab. med. Anna Kostera-Pruszczyk, Klinika Neurologii WUM

 

Miejsce: CBD WUM

I sesja - 100 lat zespołu Guillana-Barre`go

 • 9.00-10.00 Rejestracja uczestników.
 • 10.00-10.20 Milowe kamienie w historii zespołu Guillana-Barre`go  
  prof. Anna Kostera-Pruszczyk (Klinika Neurologii WUM)
 • 10.20-10.40 Zespół Guillana-Barre`go na świecie dr Monika Nojszewska (Klinika Neurologii WUM)
 • 10.40-11.00 Zespół Guillana-Barre`go – nowe perspektywy dr Marta Lipowska
  (Klinika Neurologii WUM)
 • 11.00-11.30 Zespół Guillana-Barre`go o ciężkim przebiegu: rozpoznanie, postępowanie
  i rokowanie. Dr Andrzej Opuchlik (Klinika Neurologii WUM)
 • Przerwa kawowa


II sesja  - Co nowego w neuropatiach zapalnych w 2016 roku?

 • 12.00-12.20 W diagnostyce immunologicznej – czy mamy nowe przeciwciała? 
  Dr Łukasz Rzepiński (Klinika Neurologii, Bydgoszcz)
 • 12.20-12.40 W diagnostyce elektrofizjologicznej – doc. Anna Potulska-Chromik (Klinika Neurologii WUM)
 • 12.40-13.00 Mechanizm działania IVIg w neuropatiach zapalnych prof. Anna Kaminska (Klinika Neurologii WUM)
 • 13.00-13.20 Program lekowy NFZ- IVIg w neuropatiach zapalnych dr Marta Lipowska (Klinika Neurologii WUM)


III- Neuropatie w przypadkach:

 • 13.20-13.45 Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (MMN)- dr Marta Lipowska `
 • (Klinika Neurologii WUM)
 • 13.45-14.00 CIDP u pacjenta z cukrzycą doc. Anna Potulska-Chromik
  (Klinika Neurologii WUM)
 • 14.00-14.15 Wariant zespołu Guillana-Barre`go dr Monika Nojszewska
  (Klinika Neurologii WUM)
 • Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów; prof. Anna Kostera-Pruszczyk
  (Klinika Neurologii WUM)