Program

 

LIVE STREAMING - sobota, 27.06.2020, godz. 9:30

 • Wydarzenie pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału PTN
 • Leczenie udaru mózgu, SM i SMA - możliwości terapii,  jej organizacja, okres pandemii COVID-19
 •  
 • 9:30 – 9:50 Leczenie reperfuzyjne udaru niedokrwiennego mózgu w czasie pandemii COVID-19 – doświadczenia Kliniki Neurologii UM we Wrocławiu
  - dr n. med. Marta Nowakowska-Kotas
 • 9:50 – 10:10 Postępowanie u chorych na stwardnienie rozsiane w czasie pandemii COVID-19 *
  - dr hab. n. med. Anna Pokryszko-Dragan
 • 10:10 – 10:30  Najnowsze doniesienia dotyczące teriflunomidu w leczeniu SM
  - prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
 • 10:30 – 10:50 Patofizjologia SMA – rola białka SMN w rdzeniowym zaniku mięśni
  - dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz
 • 10:50 – 11:30 Doświadczenia roczne w leczeniu nusinersenem chorych dorosłych z SMA *
  - dr hab. n. med. Magdalena Koszewicz
 • 11:30 – 12:00 Dyskusja

* wykład sponsorowany Biogen

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.

Live Streaming jest skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).