Program konferencji

Neurorehabilitacja u pacjentów po udarach mózgu i w przebiegu stwardnienia rozsianego

09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników 

09:30 - 10:10 Wykład główny - inauguracyjny. Advances in neurorehabilitation science: the role of biomarkers as prognostic factors
- prof. Dafin Muresanu 

10:10 - 10:15 Dyskusja

10:15 - 10:40 Opieka koordynowana nad pacjentami z ostrymi udarami niedokrwiennymi mózgu
- prof. dr hab. med. B Karaszewski

10:40 - 10:45 Dyskusja

10:45 - 11:20 Standardy postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów po udarach mózgu
- dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

11:20 - 11:25 Dyskusja

11:25 - 11:50 Przerwa kawowa

11:50 - 12:50 Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii SM na podstawie badania MRI z elementami diagnostyki różnicowej SM
- dr n. med. Małgorzata Siger

12:50 - 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:50 Lunch

13:50 - 14:15 - Algorytmy immunoterapii w stwardnieniu rozsianym
- dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska

14:15 - 14:20 Dyskusja 

14:20 – 14:45 Kompleksowa rehabilitacja u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
- lek. Mariusz Kowalewski

14:45 - 14:50 Dyskusja

14:50 – 15:10 Rehabilitacja zaburzeń poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego
- mgr Jakub Komendziński

15:10 - 15:15 Dyskusja

Kursy równoległe: 

Kurs nr 1

15:25 – 16:10 Leczenie spastyczności po udarach mózgu i w przebiegu stwardnienia rozsianego
[sala wykładowa]

- dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Kurs nr 2

15:25 – 16:10 Monitorowanie parametrów hemodynamicznych u pacjentów w pierwszych dobach po udarze mózgu                      [sala nr 105]
- dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki 

 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

17.10.2019

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Budynek Atheneum Gedanense Novum - Auditorium Primum
im. prof. Olgierda Narkiewicza

Aleja Zwycięstwa 41/42 Gdańsk