Program pozamerytoryczny

  • Program pozamerytoryczny
  • 20.00  Kolacja
    In vino veritas -wszystko o powstawaniu i kulturze wina
    Piotr Kołodziejczak - Sommelier 

Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Kolacja i wykład są finansowane wyłącznie ze środków Organizatora.