Program

Piątek, 22 lutego 2019

 • 9.00  Rejestracja uczestników
 • 10.00 - 12.00  Warsztaty równoległe
 • Warsztat nr 1: Algorytm diagnostyczny i terapeutyczny w chorobie Parkinsona i Alzheimera ze szczególnym uwzględnieniem innych chorób – warsztaty interaktywne 
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • Warsztat nr 2: Algorytm diagnostyczny i terapeutyczny w kompresyjnych i niekompresyjnych uszkodzeniach rdzenia kręgowego
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski, dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • 12.00 - 12.50  Lunch
 • 12.50 – 13.00  Otwarcie i prowadzenie konferencji
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 13.00 – 13.30  Wykład inauguracyjny
  - dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • 13.30 – 15.00  Sesja nr 1 - Przychodzi chory do neurologa z ...
 • 13.30 – 13.50  Opadaniem głowy
  - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 13.50 – 14.10  Szumem w uchu
  - dr hab. n. med. Andrzej Skorek
 • 14.10 – 14.30  Przemijającą niepamięcią całkowitą
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 • 14.30 – 14.50  Zmianami skórnymi, które mogą przybliżyć nas do rozpoznania neurologicznego (TBA)
  dr n. med. Anna Rosińska-Więckowicz
 • 14.50 – 15.00  Q&A
 • 15.00 – 15.20 Przerwa kawowa
 • 15.20 – 16.50  Sesja nr 2 - Szczepionki  a neurologia – mity i fakty
 • 15.20 – 15.40  Stan szczepień w Polsce i ryzyko powrotu zapomnianych chorób
   - prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak
 • 15.40 – 16.00  Czy szczepionki mogą szkodzić - neurologiczne powikłania poszczepienne
  - dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 16.00 – 16.20  Choroby neurologiczne, w których stosowanie szczepionek powinno być ostrożne
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 16.20 – 16.50  Debata ekspertów
  moderator prof. Jarosław Sławek
 • 16.50 – 17.10  Przerwa kawowa
 • 17.10 – 19.10  Sesja nr 3 - Powikłania związane z uzależnieniem od alkoholu
 • 17.10 – 17.30  Encefalopatia Wernickego – zasady diagnostyki i terapii
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 17.30 – 17.50  Marskość wątroby oraz alkoholowe uszkodzenie trzustki i ich konsekwencje neurologiczne
  - dr n. med. Magdalena Stojek
 • 17.50 – 18.10  Otępienie związane z uzależnieniem od alkoholu
  - prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
 • 18.10 – 18.30  Delirium tremens – zasady postępowania
  - dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk
 • 18.30 – 18.50  Płodowy zespół alkoholowy i padaczka związana z alkoholem
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 18.50 – 19.10  Alkohol – interakcje lekowe
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka

Sobota, 23 lutego 2019

 • 9.00 – 11.00  Sesja nr 4 - Zaburzenia snu w neurologii
 • 9.00 – 9.25  Zespół niespokojnych nóg
  - dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 9.25 – 9.50  Zespół bezdechu śródsennego
  dr Cyryl Daroszewski, dr hab. n. med. Anna Brzecka, prof. nadzw.
 • 9.50 – 10.10  Narkolepsja
  - dr n. med. Michał Skalski
 • 10.10 – 10.30  Zespół zaburzeń snu w fazie REM (RBD)
  - prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki
 • 10.30 – 10.50  Zaburzenia snu w chorobach neurozwyrodnieniowych – skutek czy przyczyna?
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 10.50 – 11.00  Q&A
 • 11.00 – 11.20  Przerwa kawowa
 • 11.20 – 13.10  Sesja nr 5 -  Kardiologia - Neurologia
 • 11.20 – 11.40  Czy to jest zatorowość płucna?
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
 • 11.40 – 12.00  Migotanie przedsionków – zasady postępowania
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • 12.00 – 12.20  Tromboliza, trombektomia, chory po przebytym udarze mózgu a leczenie antykoagulacyjne
  - dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • 12.20 – 12.40  Leki antykoagulacyjne - stare i nowe – jak bezpiecznie stosować w praktyce - punkt widzenia farmakologa
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 •  12.40 – 13.10  Debata ekspertów 
  moderator prof. Jarosław Sławek
 • 13.10  Zakończenie konferencji, lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).