Program

Piątek, 22 lutego 2019

 • 09.00  Rejestracja uczestników
 • 10.00 - 12.00  Warsztaty równoległe
 • Warsztat nr 1: Algorytm diagnostyczny i terapeutyczny w chorobie Parkinsona i Alzheimera ze szczególnym uwzględnieniem innych chorób – warsztaty interaktywne 
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • Warsztat nr 2: Algorytm diagnostyczny i terapeutyczny w kompresyjnych i niekompresyjnych uszkodzeniach rdzenia kręgowego
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski, dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • 12.00 - 12.45  Lunch
 • 12.45 – 12.55  Otwarcie i prowadzenie konferencji
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 12.55 – 14.00  Sesja otwarcia
 • 12.55 – 13.20  Neuroobrazowanie w ostrej fazie udaru mózgu – aktualne standardy i rekomendacje
  - dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • 13.20 – 13.40  Nowe możliwości w leczeniu migreny *
  prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 • 13.40 – 14.00  Optymalizacja kwalifikacji pacjentów z chorobą Parkinsona do leczenia metodą DBS
  - dr n. med. Marcin Tutaj
 • 14.00 – 15.30  Sesja nr 1: Przychodzi chory do neurologa z ...
 • 14.00 – 14.20  Opadaniem głowy
  - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • 14.20 – 14.40  Szumem w uchu
  - dr hab. n. med. Andrzej Skorek
 • 14.40 – 15.00  Przemijającą niepamięcią całkowitą
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 • 15.00 – 15.20  Zmianami skórnymi, które mogą przybliżyć nas do rozpoznania neurologicznego
  dr n. med. Anna Rosińska-Więckowicz
 • 15.20 – 15.30  Q&A
 • 15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
 • 15.50 – 17.10  Sesja nr 2: Szczepionki  a neurologia – mity i fakty
 • 15.50 – 16.10  Stan szczepień w Polsce i ryzyko powrotu zapomnianych chorób
   - prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak
 • 16.10 – 16.30  Czy szczepionki mogą szkodzić - neurologiczne powikłania poszczepienne
  - dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • 16.30 – 16.50  Choroby neurologiczne, w których stosowanie szczepionek powinno być ostrożne
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 16.50 – 17.10  Debata ekspertów
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 17.10 – 17.30  Przerwa kawowa
 • 17.30 – 19.30  Sesja nr 3: Powikłania związane z uzależnieniem od alkoholu
 • 17.30 – 17.50  Encefalopatia Wernickego – zasady diagnostyki i terapii
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 17.50 – 18.10  Marskość wątroby oraz alkoholowe uszkodzenie trzustki i ich konsekwencje neurologiczne
  - dr n. med. Magdalena Stojek
 • 18.10 – 18.30  Otępienie związane z uzależnieniem od alkoholu
  - prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
 • 18.30 – 18.50  Delirium tremens – zasady postępowania
  - dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk
 • 18.50 – 19.10  Płodowy zespół alkoholowy i padaczka związana z alkoholem
  - prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • 19.10 – 19.30  Alkohol – interakcje lekowe
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • Program pozamerytoryczny
 • 19.30 - 20.00  In vino veritas - wszystko o powstawaniu i kulturze wina
  - Piotr Kołodziejczak - Sommelier
 • 20.00 Kolacja

Sobota, 23 lutego 2019

 • Wykłady specjalne:
 • 09.00 – 09.25  200 lat choroby Parkinsona - standardy terapii wczoraj, dziś i jutro
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 09.25 – 09.45  Terapia otępienia alzheimerowskiego i naczyniowego **
  - dr n. med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
 • 09.45 – 12.00  Sesja nr 4: Zaburzenia snu w neurologii
 • 09.45 – 10.05  Zespół niespokojnych nóg
  - dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 10.05 – 10.25  Zespół bezdechu śródsennego
  dr Cyryl Daroszewski, dr hab. n. med. Anna Brzecka, prof. nadzw.
 • 10.25 – 10.45  Narkolepsja
  - dr n. med. Michał Skalski
 • 10.45 – 11.05  Zespół zaburzeń snu w fazie REM (RBD)
  - prof. dr hab. med. Andrzej Bogucki
 • 11.05 – 11.25  Zaburzenia snu w chorobach neurozwyrodnieniowych – skutek czy przyczyna?
  - prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 11.25 – 11.45  Jakie problemy wynikają z zaburzeń snu? Zaburzenia snu wytyczne terapeutyczne
  - dr n. med. Michał Skalski
 • 11.45 – 12.00  Q&A
 • 12.00 – 12.20  Przerwa kawowa
 • 12.20 – 14.30  Sesja nr 5: Kardiologia - neurologia
 • 12.20 – 12.40  Profilaktyka wtórna udaru mózgu - najnowsze wytyczne PTN
  - dr n. med. Michał Karliński 
 • 12.40 – 13.00  Czy to jest zatorowość płucna?
  - dr n. med. Małgorzata Jasiewicz, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
 • 13.00 – 13.20  Migotanie przedsionków – zasady postępowania
  - prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • 13.20 – 13.40  Tromboliza, trombektomia, chory po przebytym udarze mózgu a leczenie antykoagulacyjne
  - dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • 13.40 – 14.00  Leki antykoagulacyjne - stare i nowe – jak bezpiecznie stosować w praktyce - punkt widzenia farmakologa
  - prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 •  14.00 – 14.30  Debata ekspertów 
  Moderator: prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • 14.30  Zakończenie konferencji, lunch

*   wykład powstał przy wsparciu Novartis
** wykład powstał przy wsparciu EVER Pharma

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).