Program

Piątek, 23 lutego 2018

10.00 - 11.45
 Warsztaty równoległe
 
 Nr 1. Diagnostyka różnicowa SM – trudne przypadki 
- dr n. med. Alicja Kalinowska, dr n. med. Małgorzata Siger
 
 Nr 2. Neuropatie nabyte – algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne 
- dr med. Marta Lipowska, dr hab. Małgorzata Gaweł
11.50
Otwarcie konferencji 
prof. Jarosław Sławek
12.00 - 12.30
 Wykład wprowadzający: 
Zmiany w istocie białej mózgu w badaniu MRI – jak właściwie interpretować i nie stawiać pochopnych rozpoznań?
dr n. med. Małgorzata Siger
12.30 - 14.00
Sesja nr 1: Przychodzi do neurologa chory z ….
12.30 – 12.50
Opadaniem powieki
dr n. med. Marta Lipowska
12.50 – 13.10
Opadaniem stopy 
dr hab. Małgorzata Gaweł
13.10 – 13.30
Kurczami mięśni 
dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
13.30 – 13.50
Drżeniem głowy 
prof. Andrzej Bogucki
13.50 – 14.00
Q&A
14.00 – 14.50
Lunch
14.50 – 16.10
Sesja nr 2: Choroby neurozwyrodnieniowe – dyskusja w dwugłosie
14.50 – 15.10
Chory z chorobą Parkinsona w szpitalu
prof. Monika Białecka – prof. Jarosław Sławek
15.10 – 15.30
Chory z chorobą Alzheimera w szpitalu
- prof. Monika Białecka – prof. Tomasz Sobów
15.30 – 15.50
Zaburzenia ruchowe w chorobach ogólnoustrojowych – praktyczny przegląd 
- prof. Jarosław Sławek
15.50 – 16.10
Q&A
16.10 – 16.30
Przerwa kawowa
16.30 – 18.50
Sesja nr 3: Bóle krzyża – problem interdyscyplinarny
16.30 – 16.50
Przyczyny częste i rzadkie 
- dr n. med. Adam Niezgoda
16.50 – 17.10
Obrazowanie 
- dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw.
17.10 – 17.30
Wytyczne terapeutyczne – farmakoterapia 
- prof. Monika Białecka
17.30 – 17.50
Rehabilitacja w bólach krzyża 
- dr hab. Maciej Krawczyk
17.50 – 18.10
Przyczyny i leczenie - punkt widzenia ortopedy
- dr Szymon Wałejko, dr Marek Rocławski
18.10 – 18.30
Leczenie - punkt widzenia neurochirurga 
- prof. Dariusz Jaskólski
18.30 – 18.50
Debata - wszyscy wykładowcy
- moderowanie: prof. Jarosław Sławek
18.50

19.30

Zakończenie pierwszego dnia

Kolacja

Sobota, 24 lutego 2018

09.00 – 10.35
Sesja nr 4: Debata kardiologia – neurologia
09.00 – 09.20
Włączanie leków przeciwkrzepliwych po udarze mózgu: komu? kiedy? dlaczego?
- prof. Radosław Kaźmierski
09.20 – 09.40
Utraty przytomności pochodzenia kardiogennego – komu stymulator? Zasady diagnostyki i kwalifikacji - prof. Dariusz Kozłowski
09.40 – 10.00
Przetrwały otwór owalny a problemy neurologiczne: czy zawsze należy zamykać? 
- dr hab. Grzegorz Kozera
10.00 – 10.20
Zatorowość płucna: kiedy podejrzewać? jak unikać? jak leczyć? 
- prof. Jacek Kubica
10.20 – 10.35
Q&A
10.35 – 11.00
Przerwa kawowa
11.00 – 12.30
Sesja nr 5: Różnicowanie: między neurologią a innymi schorzeniami
11.00 – 11.20
Chory z podejrzeniem SLA
- dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
11.20 – 11.40
Chory z szybko postępującym otępieniem 
- dr n. med. Radosław Magierski
11.40 – 12.00
Chory z zawrotami głowy 
- prof. Halina Sienkiewicz-Jarosz
12.00 – 12.20
Zespoły neurologiczne w alkoholowym uszkodzeniu wątroby
- prof. Wojciech Kozubski
12.20 – 12.30
Q&A
12.30 – 14.00
Sesja nr 6: Kobieta w neurologii – specyfika diagnostyki i terapii
12.30 – 12.50
Stwardnienie rozsiane
- dr n. med. Alicja Kalinowska
12.50 – 13.10
Udar mózgu 
- dr hab. Małgorzata Wiszniewska
13.10 – 13.30
Zaburzenia pozapiramidowe 
- prof. Jarosław Sławek
13.30 – 13.50
Specyfika terapii 
- prof. Monika Białecka
13.50 – 14.00
Q&A
14.00
Zakończenie konferencji, lunch
 
 
 
 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).