Komitet naukowy

 • Kierownik naukowy:
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Gdańsk
   
 • dr n. med. Tomasz Berkowicz
 • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka
 • dr n. med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Brydak
 • dr Cyryl Daroszewski
 • dr hab. n. med. Andrzej Jakubczyk
 • dr n. med. Małgorzata Jasiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Jaskólski
 • dr n. med. Michał Karliński 
 • prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
 • prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
 • dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 • dr n. med. Anna Rosińska-Więckowicz
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
 • dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • dr n. med. Michał Skalski
 • dr hab. n. med. Andrzej Skorek
 • dr n. med. Magdalena Stojek
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar