IV Ogólnopolska Konferencja 
„Neurologia – problemy  interdyscyplinarne”

22-23 lutego 2019

Hotel Hilton
ul. Łąkowa 29, 
Łódź

Kierownictwo naukowe i prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek