Szanowni Państwo!

Rak płuca pozostaje najczęstszym nowotworem rozpoznawanym w Polsce i jest też najczęstszą przyczyną zgonów.
U około 1/3 chorych nowotwór ten jest rozpoznawany w III stopniu klinicznego zaawansowania, co stanowi ponad 7 tys. przypadków rocznie. W zdecydowanej większości przypadków raka niedrobnokomórkowego (NDRP) o powyższym zaawansowaniu stosowane jest leczenie zachowawcze – chemioterapia i radioterapia. Metody te stosowane jednocześnie, chociaż charakteryzują się nieco większą toksycznością w porównaniu do terapii sekwencyjnej (chemioterapia a po jej zakończeniu radioterapia) wykazują wyższość w zakresie przeżycia ogólnego i przeżycia bez progresji. Dołączenie 12-miesięcznej immunoterapii durwalumabem po zakończeniu jednoczesnej radio-chemioterapii, u chorych nie wykazujących progresji, pozwoliło wydłużyć średnie przeżycie chorych o około 11 miesięcy. Powyższe osiągnięcie uzyskane w badaniu Pacific i opublikowane w 2017 roku w NEJM stało się jednym z najważniejszych doniesień klinicznych i naukowych ubiegłego roku i pozwoliło na uzyskanie przełomu w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w III stopniu klinicznego zaawansowania. Wraz z wielospecjalistycznym zespołem pulmonologów, onkologów klinicznych, torakochirurgów i onkologów radioterapeutów chcemy przybliżyć Państwu aktualne, krajowe i międzynarodowe zasady diagnostyki i postępowania w III stopniu zaawansowania chorych na NDRP oraz możliwości wdrożenia immunoterapii po przeprowadzeniu jednoczesnej radio-chemioterapii.

W imieniu Komitetu Naukowego

prof. Jacek Fijuth