Warsztaty

 

  

 

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie warsztatów