Rejestracja

Proszę wpisać litery i cyfry widoczne na obrazku.
Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.

Koszty uczestnictwa 

Konferencja:

Dla lekarzy - 450 zł brutto 
Dla Ratowników medycznych/pielęgniarek - 380 zł brutto

Warsztaty :
- 100 zł brutto - koszt udziału w jednym warsztacie

 Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek:
 Mbank: 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045

   90 Consulting
   ul. Narbutta 83 lok 3G
   02-594 Warszawa

 z dopiskiem: „imię, nazwisko, Na ratunek 2020" lub „imię, nazwisko, Na ratunek 2020 + warsztat (numer)”

  Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w sesjach
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • wyżywienie konferencyjne
  • udział w kolacji (piątek)  

 

*Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.