Program

Piątek 09.10.

 • 08:00 – 08:55 Rejestracja uczestników
 • 08:55 – 09:00 Otwarcie konferencji - dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
 • 09:00 – 10:10 Sesja 1 Pulmonologia w SOR                                                                                             
 • 09:00 – 09:20 Zaostrzenie POCHP w SOR – leczenie i włączanie leczenia przewlekłego
 • 09:20 – 09:40 Nieinwazyjna wentylacja w oddziale ratunkowym – wskazania pulmonologiczne
 • 09:40 – 10:00 Zapalenie płuc w SOR – inicjacja terapii i decyzja o hospitalizacji
 • 10:00 – 10:10 Dyskusja
 • 10:10 – 10:30 Przerwa kawowa
 • 10:30 – 12:20 Sesja 2 Gastroenterologia w SOR                                                                              
 • 10:30 – 10:50 Ostre zapalne choroby jelit w SOR
 • 10:50 – 11:10 Zespół jelita drażliwego w SOR
 • 11:10 – 11:30 Krwawienie z przewodu pokarmowego
 • 11:30 – 11:50  Endowaskularne leczenie krwawienia z przewodu pokarmowego
 • 11:50 – 12:10 Ostre uszkodzenie wątroby w SOR
 • 12:10 – 12:20 Dyskusja
 • 12:20 – 12:40 Przerwa kawowa
 • 12:40 – 14:50 Sesja 3 Kardiologia w SOR                                                                       
 • 12:40 – 13:00 Rozpoznanie i interwencyjne leczenie zatorowości płucnej
 • 13:00 – 13:20 Czas to serce – optymalna diagnostyka i inicjacja terapii zespołu wieńcowego
 • 13:20 – 13:40 Encefalopatia nadciśnieniowa/przełom nadciśnieniowy w SOR
 • 13:40 – 14:00 Postępowanie w ostrych zaburzeniach rytmu serca w SOR
 • 14:00 – 14:20 Jak dobrać lek przeciwkrzepliwy w SOR dla pacjenta kardiologicznego
 • 14:20 – 14:40 Zapalenie osierdzia/wsierdzia
 • 14:40 – 14:50 Dyskusja
 • 14:50 – 15:30 Przerwa obiadowa
 • 15:30 – 17:20 Sesja 4 Chirurgia w SOR                                                                              
 • 15:30 – 15:50 Diagnostyka „ostrego brzucha”
 • 15:50 – 16:10 Ostre niedokrwienie kończyn
 • 16:10 – 16:30 Przewlekłe owrzodzenia i rany
 • 16:30 – 16:50 Leczenie krwią - preparaty krwiozastępcze
 • 16:50 – 17:10 Zapalenie tkanki podskórnej
 • 17:10 – 17:20 Dyskusja
 • 17:20 – 17:40 Przerwa kawowa
 • 17:40 – 19:10 Sesja 5 Ostre zaburzenia metaboliczne w SOR
 • 17:40 – 18:00 Ostre powikłania cukrzycy w SOR
 • 18:00 – 18:20 Wyrównywanie dyselektrolitemii w SOR
 • 18:20 – 18:40 Odwracanie jatrogennych zaburzeń krzepnięcia w SOR
 • 18:40 – 19:00 Racjonalna płynoterapia w SOR
 • 19:00 – 19:10 Dyskusja
 • 19:10 – 20:20 Sesja 6 Infekcje w SOR
 • 19:10 – 19:30 Zapalenie płuc w SOR – jak leczyć i kiedy hospitalizować
 • 19:30 – 19:50 Algorytm diagnostyczny w posocznicy – złota godzina
 • 19:50 – 20:10 Wstrząs septyczny – optymalne postępowanie
 • 20:10 - 20:20 Dyskusja 
 • 20:30 – Kolacja

Sobota 10.10.

 • 09:00 – 11:30 Sesja 7 Intensywna terapia i anestezjologia w SOR                                                      
 • 09:00 – 09:20 Postępowanie we wstrząsie kardiogennym
 • 09:20 – 09:40 ARDS – zapobieganie, rozpoznawanie i inicjacja terapii
 • 09:40 – 10:00 Sedacja i analgosedacja w oddziale ratunkowym
 • 10:00 – 10:20 Hipotermia terapeutyczna w SOR
 • 10:20 – 10:40 Wentylacja mechaniczna u pacjentów po ciężkich urazach
 • 10:40 – 11:00 Wstrząs pourazowy w SOR
 • 11:00 – 11:20 Postępowanie poresuscytacyjne – możliwości neuroprotekcji
 • 11:20 – 11:30 Dyskusja
 • 11:30 – 11:50 Przerwa kawowa
 • 11:50 – 13:40 Sesja 8 Neurologia w SOR                                                                                             
 • 11:50 – 12:10 Migrena w oddziale ratunkowym
 • 12:10 – 12:30 Napad padaczkowy i stan padaczkowy w oddziale ratunkowym
 • 12:30 – 12:50 Zaburzenia równowagi w oddziale ratunkowym
 • 12:50 – 13:10 Leczenie trombolityczne i trombektomijne – rola oddziału ratunkowego
 • 13:10 – 13:30 Ostre zespoły korzeniowe w SOR
 • 13:30 – 13:40 Dyskusja
 • 13:40 – 13:55 Przerwa kawowa
 • 13:55 – 15:05 Sesja 9 Psychiatria w SOR
 • 13:55 – 14:15 Zaburzenia psychosomatyczne – kiedy rozpoznać i jak pomóc w SOR
 • 14:15 – 14:35 Epizod depresji w SOR – czy trzeba włączyć leczenie
 • 14:35 – 14:55 Ostre zaburzenia lękowe w SOR – optymalne postępowanie
 • 14:55 – 15:05 Dyskusja 
 • 15:05 – 16:00 Sesja 10 Prawo w SOR
 • 15:05 –15:25 Osoba bezdomna w SOR – obowiązki i możliwości oddziału ratunkowego
 • 15:25 – 15:45 Ofiara przemocy w oddziale ratunkowym
 • 15:45 – 16:00 Dyskusja
 • 16:00 – Zakończenie konferencji i lunch 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.