Program

Piątek 25.10.

 • 08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00 Otwarcie konferencji
 • 09:00 – 09:20 Wykład Inauguracyjny: Tępy uraz brzucha
 • 09:20 – 09:40 Wykład Inauguracyjny: Krwawienie pourazowe u pacjenta na NOAC
 • 09:40 – 10:50 Sejsa 1 Pulmunologia w SOR
 • 09:40 – 10:00 Zaostrzenie POChP w SOR
 • 10:00 – 10:20 Nieinwazyjna wentylacja w SOR
 • 10:20 – 10:40 Stan astmatyczny w SOR
 • 10:40 – 10:50 Dyskusja
 • 10:50 – 11:10 Przerwa kawowa
 • 11:10 – 12:00 Sesja 2 Trauma w SOR
 • 11:10 – 11:30 Postępowanie ratunkowe w urazach głowy
 • 11:30 – 11:50 Politrauma scan – kiedy potrzebny?
 • 11:50 – 12:00 Dyskusja
 • 12:00 – 12:40 Przerwa obiadowa
 • 12:40 – 14:50 Sesja 3 Choroby serca i naczyń w SOR
 • 12:40 – 13:00 Think Aorta – ostre schorzenia aorty w SOR
 • 13:00 – 13:20 Postępowanie w SOR w ostrych zespołach wieńcowych
 • 13:20 – 13:40 Zatorowość płucna w SOR
 • 13:40 – 14:00 Zakrzepica żylna w SOR – zasady postępowania
 • 14:00 – 14:20 Leczenie nadciśnienia w SOR
 • 14:20 – 14:40 Zaburzenia rytmu w SOR
 • 14:40 – 14:50 Dyskusja
 • 14:50 – 15:10 Przerwa kawowa
 • 15:10 – 17:00 Sesja 4 Neurologia w SOR
 • 15:10 – 15:30 Zawroty głowy w SOR
 • 15:30 – 15:50 Postępowanie w opiece przedszpitalnej i w SOR – pacjent do interwencyjnego leczenia udaru mózgu
 • 15:50 – 16:10 Diagnostyka udaru mózgu w SOR – radiologia
 • 16:10 – 16:30 Udar krwotoczny podczas terapii NOAC
 • 16:30 – 16:50 Podejrzenie neuroinfekcji w SOR
 • 16:50 – 17:00 Dyskusja
 • 17:00 – 17:15 Przerwa kawowa
 • 17:15 – 18:25 Sesja 5 Psychiatria w SOR
 • 17:15 – 17:35 Klinika zatruć dopalaczami
 • 17:35 – 17:55 Leki przeciwderepsyjne w SOR – kiedy włączać?
 • 17:55 – 18:15 Postępowanie w samookaleczeniach
 • 18:15 – 18:25 Dyskusja
 • 18:25 – 19:15 Sesja 6 Prawo w SOR
 • 18:25 – 18:45 Samowolne oddalenie się pacjenta
 • 18:45 – 19:05 Przymus bezpośredni w SOR
 • 19:05 – 19:15 Dyskusja
 • 19:30 – Kolacja

Sobota 26.10.

 • 09:30 – 11:00 Sesja 7 Intensywna opieka w SOR
 • 09:30 – 09:50 Respiratoroterapia w SOR
 • 09:50 – 10:10 Opieka po ROSC
 • 10:10 – 10:30 Stabilność hemodynamiczna w sepsie
 • 10:30 – 10:50 Pierwsza godzina w sepsie – postępowanie w SOR
 • 10:50 – 11:00 Dyskusja
 • 11:00 – 11:20 Przerwa kawowa
 • 11:20 – 12:50 Sesja 8 Ból w SOR
 • 11:20 – 11:40 Leczenie bólu w trakcie transportu
 • 11:40 – 12:00 Bóle głowy w SOR
 • 12:00 – 12:20 Bezpieczne stosowanie opioidów w SOR
 • 12:20 – 12:40 Ból kręgosłupa w SOR
 • 12:40 – 12:50 Dyskusja
 • 12:50 – 13:50 Sesja 9 Młodzi lekarze ratunkowi – doniesienia własne
 • 13:50 Zakończenie konferencji i lunch

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.