Wykładowcy

 

Komitet Naukowy:

 

  • dr n. med. Anna Kuna - Przewodnicząca Komitetu Naukowego

  • dr hab. n. med. Ernest Kuchar

  • dr hab. n. med. Wacław Nahorski  - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Morskiej i Tropikalnej

  • dr n. med. Piotr Kajfasz

  • dr n. med. Ewa Duszczyk - Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób, Członek założyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii .Współtwórca programów prozdrowotnych. Autorka licznych publikacji i doniesień zjazdowych dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych prezentowanych na zjazdach krajowych oraz na ESPID i WSPID. Wykładowca na licznych konferencjach naukowych, naukowo-szkoleniowych dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych oraz na warsztatach wakcynologicznych.

  • dr n. med. Weronika Rymer

  • dr n. med. Marta Grubman-Nowak - Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Doktorantka IV roku, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT i OP, Gdański Uniwersytet Medyczny