Program

PIĄTEK,
12 października

  • 12:00 – 13:00  Rejestracja, Lunch
  • 13:00 – 14:35  Sesja I - CHOROBY RZADKIE
                               Prowadzący sesję: prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Ewa Bernatowska
  • 13:00 – 13:15  Otwarcie konferencji i wprowadzenie 
                             - prof. Karina Jahnz-Różyk
  • 13:15 - 13:30  Rejestr polskich pacjentów z SCID, w tym pacjentów z mutacją RAG1/2
                             - prof. Ewa Bernatowska
  • 13:30 – 13:55  Kiedy kosztowna terapia jest niezbędna? - napadowa nocna hemoglobinuria
                             - dr Agnieszka Tomaszewska
  • 13:55 – 14:20  Gorący temat, czyli o chorobach autozapalnych u dzieci 
                             - dr Beata Wolska-Kuśnierz
  • 14:20 - 14:35  Choroby autozapalne: konsekwencje odległe
                             - dr Ewa Więsik-Szewczyk
  • 14:35 – 18:50  Sesja II - SPECJALIŚCI INNYCH DZIEDZIN IMMUNOLOGOM
                               Prowadzący sesję: prof. Wojciech Zgliczyński, prof. Krzysztof Zeman
  • 14:35 – 15:00  Wielogruczołowe zespoły autoimmunizacyjne - patogeneza, diagnostyka i postępowanie - co immunolog powinien wiedzieć?
                             - prof. Wojciech Zgliczyński
  • 15:00 – 15:25  Pacjent z obecnymi przeciwciałami przeciwko boreliozie - co dalej? 
                             - dr Piotr Kajfasz
  • 15:25 - 15:45  Łuszczyca - od genu do terapii
                             - prof. Joanna Narbutt
  • 15:45 – 16:10  Łysienie plackowate - od rozpoznania do leczenia
                             - dr Mariusz Sikora
  • 16:10 - 16:30  Dlaczego omalizumab działa nie tylko w astmie alergicznej?
                             - dr Aleksandra Kucharczyk
  • 16:30 - 17:00  Przerwa kawowa
  • 17:00 – 17:40  Tajemnice immunologii układu pokarmowego
                             - dr Joanna Wypych, dr Hanna Suchanek
  • 17:40 – 18:00  Odmienności obrazu chorób alergicznych u pacjentów z niedoborami odporności 
                             - dr Aleksandra Kucharczyk                      
  • 18:00 - 18:25  Moje życie jest ruiną, a immunolog ostatnią deską ratunku ?
                             - dr Ewa Więsik-Szewczyk
  • 18:25 – 18:50  Możliwości interwencji psychiatrycznej i psychoterapeutycznej u pacjentów z chorobami immunologicznymi z perspektywy                                   lekarza psychiatry praktyka
                             - lek. Małgorzata Szmalec
  • 19:30               Kolacja

 

SOBOTA,
13 października

   • 09:00 – 10:40  Sesja III - PIERWOTNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI - PUŁAPKI I POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
                                Prowadzący sesję: prof. Jacek Roliński, prof. Maciej Siedlar
   • 09:00 – 09:25  Czy pacjent z niedoborem IgA potrzebuje opieki specjalisty immunologa ? 
                              - dr Hanna Suchanek
   • 09:25 – 09:50  Czy mogę przewidzieć czy tylko wywróżyć przyszłość pacjenta z CVID ?
                              - dr Wojciech Sydor
   • 09:50 – 10:10  Dojrzewanie limfocytów T , obraz prawidłowy oraz zaburzenia w wybranych pierwotnych zaburzeniach odporności
                              - dr hab. Barbara Piątosa
   • 10:10 - 10:40  Jadę na ESID, bo szukam odpowiedzi na...
                              - prof. Jacek Roliński, prof. Maciej Siedlar
   • 10:40 – 12:25  Sesja IV - INDYWIDUALIZACJA TERAPII
                                Prowadzący sesję: dr hab. Radosław Zagożdżon, dr Ewa Więsik-Szewczyk
   • 10:40 - 11:05  Modyfikacje genetyczne komórek układu odpornościowego jako metoda indywidualizacji immunoterapii
                              - dr hab. Radosław Zagożdżon
   • 11:05 – 11:30  PID and autoimmune disorders in the context of individualized treatment
                               - prof. Alessandro Plebani, Brescia
   • 11:30 – 11:55  Leczenie osób dorosłych metodą fSCIG - doświadczenia własne
                              - dr Dariusz Sołdacki
   • 11:55 - 12:25  Improvement in treating SID patients with fSCIG: local experience from Greece
                              - dr Maria Dimou, Ateny
   • 12:25 – 12:55  Przerwa kawowa
   • 12:55 – 15:20  Sesja V - WTÓRNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI
                                Prowadzący sesję: prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Jacek Witkowski
   • 12:55 – 13:00  Pytania interaktywne 
                              
   • 13:00 – 13:25  How I treat secondary hypogammaglobulinemia
                              - prof. Carlo Agostini, Padwa
   • 13:25 – 13:40  Wprowadzenie – wybrane problemy WNO w Polsce   
                             - prof. Maciej Siedlar
   • 13:40 – 13:55  Aktualne możliwości diagnostyczne WNO   
                             - prof. Jacek Roliński
   • 13:55 – 14:15  Odrębności WNO u pacjentów z chorobami hematologicznymi i po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych   
                              - dr Agnieszka Tomaszewska
   • 14:15 – 14:30  Substytucja immunoglobulinami u pacjentów z WNO 
                              - dr Wojciech Sydor
   • 14:30 - 14:45  Możliwości systemowych rozwiązań dla substytucji immunoglobulin we WNO w Polsce 
                              - prof. Karina Jahnz-Różyk
   • 14:45 - 14:55  Podsumowanie
                              - prof. Maciej Siedlar
   • 14:55 - 15:00  Dyskusja
   • 15:00              Zakończenie konferencji, lunch

 

 

 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).