Program

PIĄTEK,
12 października

  • 12:30 – 13:30  Rejestracja, Lunch
  • 13:30 – 14:55  Sesja I - CHOROBY RZADKIE
                               Prowadzący sesję: prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Ewa Bernatowska
  • 13:30 – 13:50  Otwarcie konferencji i wprowadzenie 
                             - prof. Karina Jahnz-Różyk
  • 13:50 – 14:15  Kiedy kosztowna terapia jest niezbędna - napadowa nocna hemoglobinuria
                             - dr Agnieszka Tomaszewska
  • 14:15 – 14:40  Gorący temat, czyli o chorobach autozapalnych u dzieci 
                             - dr Beata Wolska-Kuśnierz
  • 14:40 - 14:55  Choroby autozapalne: konsekwencje odległe
                             - dr Ewa Więsik-Szewczyk
  • 14:55 – 18:35  Sesja II - SPECJALIŚCI INNYCH DZIEDZIN IMMUNOLOGOM
                               Prowadzący sesję: prof. Wojciech Zgliczyński
  • 14:55 – 15:20  Wielogruczołowe zespoły autoimmunizacyjne - patogeneza, diagnostyka i postępowanie - co immunolog powinien wiedzieć?
                             - prof. Wojciech Zgliczyński
  • 15:20 – 15:45  Pacjent z obecnymi przeciwciałami przeciwko boreliozie - co dalej ? 
                             - dr Piotr Kajfasz
  • 15:45 – 16:10  Łysienie plackowate - od rozpoznania do leczenia
                             - dr Mariusz Sikora
  • 16:10 - 16:40  Przerwa kawowa
  • 16:40 – 17:20  Tajemnice immunologii układu pokarmowego
                             - dr Joanna Wypych, dr Hanna Suchanek
  • 17:20 – 17:45  Odmienności obrazu chorób alergicznych u pacjentów z niedoborami odporności 
                             - dr Aleksandra Kucharczyk
  • 17:45 – 18:10  Moje życie jest ruiną, a immunolog ostatnią deską ratunku ?
                             - dr Ewa Więsik-Szewczyk
  • 18:10 – 18:35  Możliwości interwencji psychiatrycznej i psychoterapeutycznej u pacjentów z chorobami immunologicznymi z perspektywy                                   lekarza psychiatry praktyka
                             - lek. Małgorzata Szmalec
  • 19:30               Kolacja

 

SOBOTA,
13 października

   • 09:00 – 10:35  Sesja III - PIERWOTNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI - PUŁAPKI I POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
                                Prowadzący sesję: prof. Jacek Roliński, prof. Maciej Siedlar
   • 09:00 – 09:25  Mechanizmy unikania kontroli immunologicznej przez nowotwór 
                              - dr hab. Radosław Zagożdżon
   • 09:25 – 09:50  Czy pacjent z niedoborem IgA potrzebuje opieki specjalisty immunologa ? 
                              - dr Hanna Suchanek
   • 09:50 – 10:15  Czy mogę przewidzieć czy tylko wywróżyć przyszłość pacjenta z CVID ?
                              - dr Wojciech Sydor
   • 10:15 – 10:35  Jadę na ESID, bo szukam odpowiedzi na... 
                              - prof. Jacek Roliński, prof. Maciej Siedlar
   • 10:35 - 11:05  Dojrzewanie limfocytów T , obraz prawidłowy oraz zaburzenia w wybranych pierwotnych zaburzeniach odporności
                              - dr hab. Barbara Piątosa
   • 11:05 – 11:55  Sesja IV - INDYWIDUALIZACJA TERAPII
                                
   • 11:05 – 11:30  Wykład
                               - 
   • 11:30 – 11:55  Leczenie osób dorosłych metodą fSCIG - doświadczenia własne
                              - dr Dariusz Sołdacki
   • 11:55 – 12:20  Przerwa kawowa
   • 12:20 – 15:10  Sesja V - WTÓRNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI
                                Prowadzący sesję: dr Hanna Suchanek
   • 12:20 – 12:35  Problematyka, cele projektu 
                              - prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Maciej Siedlar
   • 12:35 – 13:00  Wykład
                              - prof. Carlo Agostini, Padwa
   • 13:00 – 13:25  Wykład 
                              - gość zagraniczny
   • 13:25 – 13:40  Aspekty diagnostyczne 
                             - prof. Jacek Roliński
   • 13:40 – 13:55  Wtórne niedobory odporności 
                             - dr Wojciech Sydor
   • 13:55 – 14:10  Terapia substytucyjna preparatami immunoglobulin we wtórnych niedoborach odporności ze szczególnym uwzględnieniem                                   chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych - doświadczenia własne
                              - dr Agnieszka Tomaszewska
   • 14:10 – 15:10  Panel dyskusyjny - Wtórne niedobory odporności w Polsce
                              - prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Jacek Roliński, prof. Maciej Siedlar, prof. Wiesław Jędrzejczak, dr Ewa Więsik-Szewczyk,                                         dr Wojciech Sydor, dr Agnieszka Tomaszewska
                              
   • 15:10              Zakończenie konferencji, lunch

 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).