Program

PIĄTEK,
20 października

 • 13:00 – 14:00  Rejestracja, Lunch
 • 14:00 – 16:55  Sesja I - IMMUNOONKOLOGIA
                              Prowadzący sesję: prof. Jacek Roliński, dr hab. Radosław Zagożdżon
 • 14:00 – 14:25  Mechanizmy unikania kontroli immunologicznej przez nowotwór
                            - dr hab. Radosław Zagożdżon
 • 14:25 – 14:50  Krajobraz immunologiczny klasterów w raku jelita grubego
                            - dr Paweł Karpiński
 • 14:50 – 15:15  Miejsce leczenia immunologicznego w raku jajnika 
                            - dr hab. Radosław Mądry
 • 15:15 – 15:40  Rak piersi - rola zaburzeń immunologicznych
                            - dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
 • 15:40 – 16:05  Immunoterapia w raku płuca - kiedy i u kogo?
                            - dr Adam Płużański
 • 16:05 – 16:30  Immunoterapia w nowotworach skóry
                            - prof. Piotr Rutkowski
 • 16:30 – 16:55  Czy immunolog jest potrzebny onkologowi?
                            - prof. Jacek Roliński
 • 16:55 – 17:25  Przerwa kawowa
 • 17:25 – 18:45  Sesja II - KONTROWERSJE I CHOROBY RZADKIE
                              Prowadzący sesję: prof. Maciej Siedlar, dr Aleksandra Kucharczyk
 • 17:25 – 17:50  Zespół Churga-Strauss a astma ciężka
                            - dr Aleksandra Kucharczyk
 • 17:50 – 18:15  Choroba Takayasu
                            - dr Marcin Milchert
 • 18:15 – 18:40  Sczepienia profilaktyczne a PNO
                            - dr Hanna Suchanek
 • 19:30               Kolacja

SOBOTA,
21 października

 • 08:30 – 09:35  Sesja III - PIERWOTNE I WTÓRNE NIEDOBORY ODPORNOŚCI
                              Prowadzący sesję: prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Ewa Bernatowska
 • 08:30 – 08:55 Prezentacja raportu
                            - prof. Karina Jahnz-Różyk
 • 08:55 – 09:10  Podsumowanie konferencji ESID
                            - prof. Jacek Roliński, prof. Maciej Siedlar
 • 09:10 – 09:35  Wtórne niedobory odporności w hematoonkologii (szpiczak mnogi, przewlekła białaczka limfocytowa) 
                            - prof. Krzysztof Jamroziak
 • 09:35 – 11:05  Sesja IV - INDYWIDUALIZACJA TERAPII PACJENTA Z PNO
                              Prowadzący sesję: prof. Karina Jahnz-Różyk, prof. Maciej Siedlar
 • 09:35 – 10:05  Individualized immunoglobulin treatment in primary immunodeficiency 
                             - Dr Leif Hanitsch, Charité Universitätsmedizin Berlin, Niemcy
 • 10:05 – 10:35 Przypadki pacjentów z PNO - prezentacja przypadków leczenia przewlekłego różnymi metodami
                            - dr Ewa Więsik-Szewczyk, dr Aleksandra Matyja-Bednarczyk, dr Katarzyna Napiórkowska-Baran
 • 10:35 – 11:05  Panel dyskusyjny
 • 11:05 – 11:35  Przerwa kawowa
 • 11:35 – 12:50  Sesja V - IMMUNOLOGICZNE ASPEKTY NIEPŁODNOŚCI
                              Prowadzący sesję: prof. Jarosław Paśnik, dr Hanna Suchanek
 • 11:35 – 12:00  Poronienia nawracające
                            - prof. Małgorzata Jerzak
 • 12:00 – 12:25  Rola immunologa klinicznego w diagnostyce i leczeniu niepowodzeń rozrodu cz. I 
                            - prof. Jarosław Paśnik
 • 12:25 – 12:50  Rola immunologa klinicznego w diagnostyce i leczeniu niepowodzeń rozrodu cz. II 
                            - dr Wojciech Sydor
 • 12:50 – 14:30  Sesja VI - NIEDOBORY ODPORNOŚCI A ZAKAŻENIA WIRUSOWE
                               Prowadzący sesję: prof. Sławomir Majewski, dr Dariusz Sołdacki
 • 12:50 – 13:15  Zakażenia HPV u chorych z zaburzeniami odporności
                           - prof. Sławomir Majewski
 • 13:15 – 13:40  Przewlekłe aktywne zakażenie wirusem Epsteina-Barr - choroba  o wielu obliczach
                           - dr hab. Ewelina Grywalska
 • 13:40 – 14:05  Zakażenia wirusem Epsteina-Barr w hematoonkologii i transplantologii
                            - zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego
                            - dr Agnieszka Tomaszewska
 • 14:05 – 14:30  CMV - Co można powiedzieć ciekawego o trzech literach?
                            - dr Dariusz Sołdacki
 • 14:30              Zakończenie konferencji, lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).