Piątek 06.10.2017 Hotel Sound Garden


18:00 - 19:00 Rejestracja uczestników

 • 19:00 – 19:25
  Astma punkt widzenia pacjenta - dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
 • 19:25 – 19:50
  Ekonomia programów lekowych – prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • 19:50 – 20:15
  RWE w Polsce na przykładzie wybranych programów lekowych – prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • 20:15 – 20:30
  Sesja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • 20:30
  Kolacja 

Sobota 07.10.2017 Hotel Sound Garden

 • 09:00 – 09:10
  Rozpoczęcie spotkania
 • 09:10 – 11:10 BLOK I
 • 09:10 – 09:55
  Fenotypy ciężkiej astmy oskrzelowej – prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszczyk - grant edukacyjny firmy Novartis
 • 09:55 – 10:10
  Wystąpienie przedstawiciela firmy Novartis
 • 10:10 – 10:35
  Aspekty psychologiczne w ciężkiej astmie – dr n. med. Patrycja Grabowska-Krawiec
 • 10:35 - 11:00                                                                                                                                                                                                                                            Zanieczyszczenia powietrza a niekontrolowana ciężka astma z zaostrzeniami – dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
 • 11:00 – 11:10
  Dyskusja 
 • 11:10 – 11:30 
  Przerwa kawowa
 • 11:30 – 13:20 BLOK II
 • 11:30 – 11:55
  Wybrane aspekty rozpoznawania i leczenia PNO w Polsce – prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
 • 11:55 – 12:20
  Terapia anty-IgE a remodelling dróg oddechowych – prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
 • 12:20 – 12:45
  Wyzwania w leczeniu ciężkiej astmy i perspektywy leczenia – dr n. med. Aleksandra Kucharczyk
 • 12:45 – 13:10
  Rola IgE i eozynofilia w mechanizmie ciężkiej astmy alergicznej – dr n. med. Jacek Gocki
 • 13:10 – 13:20
  Dyskusja 
 • 13:20 – 13:40
  Przerwa kawowa 
 • 13:40 – 14:25 BLOK III Przypadki kliniczne
 • 13:40 – 13:50
  dr n. med. Iwona Damps-Konstańska
 • 13:50 – 14:00
  dr n. med. Artur Mościbroda
 • 14:00 – 14:10
  dr n. med. Justyna Mierzejewska
 • 14:10 – 14:20
  dr n. med Krzysztof Pałgan
 • 14:20 
  Zakończenie spotkania i lunch 

*Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Konferencji. Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu na stronie na 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 

Konferencje są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.