Program

Sobota, 25.11.2017

 

10:30- 11:30 Rejestracja uczestników

11:30-11:55 Znaczenie leków złożonych w jednym inhalatorze w terapii chorób obturacyjnych                            płuc pacjentów w  podeszłym wieku                               

                    - prof. Bernard Panaszek

11:55-12:20 Nowy program leczenia astmy ciężkiej - mepolizumab

                    - dr Aleksandra Kucharczyk

12:20-12:45 Znaczenie immunoterapii podskórnej w leczeniu i prewencji schorzeń alergicznych IgE - zależnych

                    - prof. Marek Niedoszytko

12:45-13:10 Immunoterapia alergenowa - nadzieje i zagrożenia

                    - prof. Radosław Gawlik 

13:10-13:30 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

13:30-14:30 Lunch